Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/profesjonalne-warsztaty-pisania-wnioskow-unijnych-po-kl-2007-2013--z-mozliwoscia-konsultacji-dowolnego-projektu-z-po-kl-2007-2013-25894-id1183

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych zagadnień dotyczących prawidłowej konstrukcji części merytorycznej wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, po zmianach jakie obowiązują od stycznia 2011 r. oraz wyjaśnienie uczestnikom zagadnień jakie pojawiają się w charakterystyce projektu.

W celu zwiększenia skuteczności szkolenia, każdy z uczestników za dodatkową opłatą może skorzystać z indywidualnych konsultacji napisanego przez siebie wniosku.
Termin konsultacji zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowanymi, zgodnie
z dyspozycyjnością Konsultanta.
Cena za 1 godz. konsultacji : 300 PLN

Szkolenie skierowane jest do:

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców, którzy mają ograniczony dostęp do szkoleń dokształcających dla pracowników oddelegowanych do zespołów składających projekty o dofinansowanie w ramach programu PO KL 2007-2013.

Program szkolenia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia:
1. Wstęp do części merytorycznej projektu, omówienie matrycy logicznej
2. Uzasadnienie potrzeby realizacji i celu projektu – najczęściej popełniane błędy
3. Sposoby pomiaru oraz źródła pozyskania danych dotyczących grupy docelowej oraz opis sposobu rekrutacji
4. W jaki sposób nasz projekt przyczyni się do poprawy życia grupy docelowej
– przykłady
5. Wartość dodana, produkty, wskaźniki projektu i produktu
6. Monitoring projektu i jego uczestników
7. Zadania w projekcie – kto za co odpowiada i jak to opisać
8. Rodzaje i formy ewaluacji

Informacje o prelegentach:

Specjalista w zakresie zarządzania, w tym zarządzania projektami i zasobami ludzkimi, doradca personalny i biznesowy w zakresie wdrażania innowacji. Obecnie główny specjalista Krajowej Instytucji Wspomagającej, instytucji consultingowej która jest jednostką Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ceniony trener i szkoleniowiec współpracujący między innymi z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń. Jako przedsiębiorca, przez 12 lat prowadził własne i zarządzał obcymi podmiotami gospodarczymi, posiadł szerokie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych. Związany z sektorem pozarządowym od 1991 r., zdobył duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej, między innymi z Ukrainą, Filipinami, Azerbejdżanem, Chinami. Ściśle współpracuje z organizacjami pracodawców i instytucjami publicznymi.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 480 PLN warsztaty
  • 300 PLN Konsultacja 1 godz.

Cena zawiera:

• uczestnictwo w szkoleniu • materiały szkoleniowe • imienny certyfikat SAWG • koszt trenera • przerwy kawowe

Dostępne zniżki:

  • -80 PL przy zgłoszeniu do 15.07.2011 r.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres biuro@sawg.pl do dnia 29.04.2011r. przez formularz zgłoszeniowy www.sawg.pl

Wydarzenie: Profesjonalne warsztaty pisania wniosków unijnych PO KL 2007-2013 ( z możliwością konsultacji dowolnego projektu z PO KL 2007-2013)