Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/profesjonalne-zarzadzanie-sekretariatem-68808-id7

Informacje o szkoleniu

 • Profesjonalne zarządzanie sekretariatem


  ID szkolenia: 68808
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Towarowa
  00-867 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
  I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja od 9.45)
  II dzień - 9.00 - 16.30
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dzięki udziałowi w naszych warsztatach:
* lepiej poznasz klasyczne jak i nowe podejście do zawodu sekretarki lub asystentki
* pomożemy Ci poznać wszystkie tajniki pracy biurowej, dzięki której stanie się ona łatwiejsza i szybsza, a zarazem jej efektywność wzrośnie sprawiając, że twoi zwierzchnicy zaczną Cię postrzegać jako profesjonalnego pracownika
* jeśli pracujesz na stanowisku sekretarki, zarządzasz albo pomagasz w kierowaniu biurem, a praca ta sprawia Ci wiele przyjemności, nasz warsztat na pewno jest dla Ciebie
* jeśli w tej chwili dokonujesz wyboru swojej drogi zawodowej i pragniesz się rozwijać, czerpiąc przy tym z najlepszych wzorców, nasz warsztat na pewno jest dla Ciebie
* jeśli pragniesz, by postrzegano Ciebie jako najwyższej klasy profesjonalistę, bez względu na fakt czy pracujesz w małej rodzinnej firmie czy w międzynarodowej korporacji, to nasze warsztaty na pewno są dla Ciebie`

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału:
* sekretarki/sekretarzy
* asystentki/asystentów
zarówno osoby doświadczone, chcące podnieść swoje kwalifikacje, jak i dopiero przygotowujące się do nowej roli zawodowej, pragnące sprostać zadaniom współczesnego sekretariatu
* pracowników administracji
* wszystkie osoby chcące zdobyć nowe umiejętności, oraz profesjonalnie i kompetentnie wykonywać prace biurowo-kancelaryjne

Program szkolenia:

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

SEKRETARIAT "WIZYTÓWKĄ ORAZ SERCEM" FIRMY
* miejsce sekretariatu w strukturze organizacyjnej firmy
* rola sekretariatu w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
* zakres odpowiedzialności i kompetencji osób zarządzających sekretariatem
* na czym polega profesjonalizm funkcjonowania sekretariatu?

ORGANIZACJA NOWOCZESNEGO SEKRETARIATU/BIURA
* sekretarki i asystentki w UE i w Polsce
* efektywna współpraca z szefem i osobami strategicznymi w firmie
* podróż służbowa: krajowa i zagraniczna – zasady organizacji i rozliczeń

PLANOWANIE ORAZ ORGANIZACJA PRACY SEKRETARIATU
* zarządzanie czasem pracy sekretariatu
** organizacja czasu pracy sekretariatu
** sporządzanie ramowego planu dnia pracy swojego oraz przełożonych
** ustalanie hierarchii ważności zadań, czyli identyfikowanie priorytetów
** rozpoznanie i eliminacja „pożeraczy” czasu
* obieg oraz efektywne zarządzanie informacją
** sekretariat, jako „centrum informacyjne” firmy
** źródła pozyskiwania informacji
** zasady udzielania informacji
** precyzyjne przekazywanie informacji
** udzielanie informacji zwrotnych
** dyskrecja w udzielaniu informacji
** informacje poufne

ASERTYWNOŚĆ W BIURZE – SCENARIUSZE POSTAW BIZNESOWYCH
* istota i zasady zachowań asertywnych (test sprawdzający asertywność)
* asertywność w miejscu pracy
** przejawy postaw i ich wpływ na zachowania Klientów
** agresywnych, uległych, manipulatorskich
* postawa asertywna w zachowaniu i relacjach z innymi ludźmi
* asertywne wyrażanie poglądów
* umiejętność wyrażania opinii
** asertywna odmowa
** asertywne stawianie granic i ich obrona
** przyjmowanie ocen i reakcja na krytykę
* korzyści i zagrożenia wynikające z asertywnej postawy
* jak nie ulegać presji i naciskom? – „komunikat ja”, „zdarta płyta”

DOKUMENTACJA W SEKRETARIACIE
* zasady obiegu dokumentów w firmie
* korespondencja biurowa
** rodzaje korespondencji biurowej
** ewidencja i tworzenie dokumentów biurowych
** zasady redagowania pism
** treść oraz układ graficzny korespondencji biurowej
* archiwizacja dokumentacji firmowej
** metody przechowywania dokumentów
** zasady porządkowania dokumentów poufnych, finansowych, akt osobowych
** czas przechowywania poszczególnych dokumentów

ETYKIETA W SEKRETARIACIE
* budowanie pozytywnego wizerunku własnego oraz firmy
** autoprezentacja
** kultura osobista
** rola wyglądu zewnętrznego
* biurowy savoir-vivre na co dzień
** wykorzystywanie zasad savoir-vivre w pracy sekretariatu
* reguły przyjmowania interesantów oraz gości
** powitanie, przedstawienie, tytułowanie
** zasady pierwszeństwa
** chronienie czasu pracy szefa, czyli jak dyplomatycznie "odprawić" interesanta
* organizacja imprez firmowych

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU SEKRETARIATEM
* od czego zależy sukces komunikacji w firmie?
* na co zwracać uwagę by zachęcać innych do kontaktu?- jak budować pozytywną komunikację?
* bariery w komunikacji (telefonicznej, face to face)
* komunikacja werbalna
** jak podczas rozmowy budować atmosferę nastawioną na współpracę?
** techniki pozwalające minimalizować błędy w komunikowaniu się
** zasady wykorzystania pytań
** sztuka aktywnego słuchania
* biznesowe rozmowy telefoniczne
** nawiązanie dobrego kontaktu przez telefon
** przejrzystość i czytelność w rozmowie telefonicznej
** sposób mówienia w rozmowie telefonicznej – intonacja, szybkość mówienia, modulowanie głosu, dykcja
* komunikacja niewerbalna
** od czego zależy pozytywne pierwsze wrażenie?
** mowa ciała, mowa gestów

UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE W "TRUDNYCH SYTUACJACH"
* co to jest „trudna sytuacja” i kiedy przestaje być trudna?
* jak okiełznać stres? zasoby osobiste i środowiskowe
* zarządzanie emocjami Klienta, sprawne ich „gaszenie”
* umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych
** zastrzeżeń ze strony Klienta
** obiekcji ze strony Klienta
** krytyki ze strony Klienta

Informacje o prelegentach:

Szczegółowy opis prowadzącego szkolenie znajduje się w ofercie przesyłanej drogą mailową.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 700 zł netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu w okresie rabatowym
 • 790 zł netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po okresie rabatowym

Cena zawiera:

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia, zaświadczenie na druku MEN (posiadamy uprawnienia placówki oświatowej).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!


Wydarzenie: Profesjonalne zarządzanie sekretariatem