Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/profesjonalny-doradca-finansowy-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-35038-id2497

Informacje o szkoleniu

 • Profesjonalny Doradca Finansowy dla mikro i małych przedsiębiorstw


  ID szkolenia: 35038
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Kraków
  Ariańska 8/10
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU:
  28-29.01.2012
  Zajęcia odbywają się w weekendy (6 zjazdów), w ścisłym centrum Krakowa.
 • Organizator szkolenia:

  Krakowska Grupa Konsultingowa
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Krakowska Grupa Konsultingowa zaprasza do udziału w kursie "Profesjonalny Doradca Finansowy dla mikro i małych przedsiębiorstw" dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej.


Uczestnictwo w kursie to dla branż czasu wolnego jedyna w Małopolsce szansa przystąpienia do egzaminu i uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Doradcy Finansowego EFG® (European Financial Guide). Certyfikat EFG® to prestiżowy dokument gwarantujący, iż jego właściciel jest profesjonalnym finansistą w branży czasu wolnego, ze szczególnymi kwalifikacjami w zakresie doradztwa finansowego.


KORZYŚCI ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W KURSIE:
• optymalizacja wiedzy z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie,
• nabycie umiejętności oraz informacji z zakresu inwestowania i finansowania nieruchomości,
• dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej podatków oraz przepisów prawnych obowiązujących w branżach czasu wolnego,
• nabycie umiejętności w zakresie inwestowania wypracowanych zysków w rozwój przedsiębiorstwa,
• poznanie możliwości inwestowania nadwyżek finansowych w produkty finansowe dla przedsiębiorstw i osób fizycznych,
• poznanie aktualnych trendów oraz prognoz dotyczących rozwoju branż czasu wolnego w Polsce,
• nabycie umiejętności skutecznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa z uwzględnieniem skutecznego generowania kosztów i przychodów,
• podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych,
• poznanie zasad doboru produktów ubezpieczeniowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb dla firm z branży turystycznej i pokrewnych.

ADRES BIURA REALIZACJI PROJEKTU:
Krakowska Grupa Konsultingowa
ul. Ariańska 8/10
31-505 Kraków
W razie wszelkich pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:
(012) 41 000 67

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:
www.kgk-efs.pl

CENA KURSU:
Uwaga!!!
Projekt jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -uczestnik pokrywa tylko 20% wartości całego kursu.
Koszt udziału jednej osoby w projekcie: 560,34 zł

Szkolenie skierowane jest do:

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W KURSIE?
W kursie mogą uczestniczyć pracownicy bądź właściciele firm z branży turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, zajmujący się sprawami finansowymi firmy - osoby zatrudnione lub prowadzące własną działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.

Program szkolenia:

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH KURSU:
- przepisy prawne dotyczące działalności branż: turystyka, rekreacja, sport;
- polityka gospodarcza, teoria pieniądza, wpływ makrootoczenia na finanse;
- podstawy matematyki finansowej, kalkulator finansowy, bilans i jego analiza;
- rachunkowość i budżetowanie, programy i technologie informacyjne i komunikacyjne;
- trendy oraz prognozy rozwoju sektora turystyki, rekreacji, sportu oraz kultury w Polsce;
- biznes plan w aspekcie właściwym dla sektora turystycznego, rekreacyjnego, kultury
i sportu;
- produkty finansowe dla przedsiębiorstw;
- pozyskiwanie funduszy unijnych;
- alternatywne źródła pozyskiwania kapitału dla firm;
- tworzenie i zarządzanie finansową strategią przedsiębiorstwa w ramach branży turystycznej,
rekreacyjnej i kulturalnej;
- komunikacja;
- podatki w branży turystyczne oraz finansowanie nieruchomości;
- etyka doradców finansowych.

Informacje o prelegentach:

WYKŁADOWCY
Kompetentna i doświadczona kadra trenerska jest gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego zajęć przeprowadzanych w ramach projektu.
Dzięki specjalistycznej wiedzy przekazywanej w przystępny sposób przez kadrę trenerską uczestnicy szkolenia zostaną rzetelnie przygotowani do egzaminu, który uprawnia do uzyskania Certyfikatu EFG®.
Prezentujemy wybranych wykładowców:

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF JAJUGA
Profesor nauk ekonomicznych. Uzyskał stopień profesora zwyczajnego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jego głównymi specjalnościami naukowymi są: finanse, ekonometria, statystyka, ubezpieczenia, zarządzanie ryzykiem i nieruchomości. Bierze udział w pracach licznych organizacji naukowych i zawodowych. Jest członkiem Akademickiego Komitetu Doradczego PRMIA (Professional Risk Managers International Association) oraz prezesem Zarządu Polish Association of Investment Professionals (PAIP).

DR MAREK MAZUR
Doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa), wykładowca w Katedrze Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów (z zakresu: makro- i mikroekonomii, prywatyzacji, bankowości, finansów, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz finansów systemu ochrony zdrowia). W latach 1991-1992 wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i 1989-1990 Uniwersytetu Nanzan w Nagoyi, Japonia. Dr Mazur występował na licznych konferencjach międzynarodowych w wielu krajach świata. Posiada rozległe doświadczenie administracyjne. Był inicjatorem reformy emerytalnej, a ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

MGR JAROSŁAW PALUSIŃSKI
Jest doskonałym trenerem szkolącym ludzi od 15 lat, z takich tematów jak m.in.: psychologia sprzedaży, negocjacje, umiejętności interpersonalne i wiele innych. Był prezesem Invest Management S.A. oraz Life Invest Management, dyrektorem ds. szkoleń w firmie Patria S.A., dyrektorem ds. rozwoju w firmie Skandia Życie. Obecnie prowadzi własną firmę JP Consulting, współpracuje z Gdańską Akademią Bankową oraz Pracownią Psychologii Elżbiety Sołtys w Krakowie

MGR URSZULA SŁOWIK
Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej z Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Jest zastępcą prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

MGR BEATA MATUSIAK
Trener biznesu, coach. Absolwentka studiów pedagogicznych, ubezpieczeniowych, marketingowych, psychologii biznesu. Z rynkiem finansowym związana od 1995 roku w obszarze sprzedaży, marketingu, szkoleń. W latach 1998 – 2010 pracowała dla towarzystw ubezpieczeniowych mi.in. na stanowiskach: zastępcy Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w Daewoo Życie, dyrektora Departamentu Szkoleń w Skandia Życie, dyrektora Biura Ubezpieczeń Indywidualnych w Signal Iduna. Od 2003 roku prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji sprzedażowych i menedżerskich. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową , doradza firmom w obszarze rozwoju organizacji i osiągania celów biznesowych. Współpracuje z Grupą TROP.

DR BEATA WITKOWSKA
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy nr wpisu 10506 (egzamin dla doradców podatkowych przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego, praktyka zawodowa w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej oraz kancelarii doradztwa podatkowego), współpracuje z wydawnictwami i portalami prawnopodatkowymi, autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego w czasopismach specjalistycznych, wykładowca prawa podatkowego w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz Gdańskiej Akademii Bankowej, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego ( wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy - pod numerem 429975 ). Specjalizacja – postępowanie podatkowe.

MGR SZCZEPAN BRZESKI
Od 10 lat doradca i konsultant w zakresie finansowania i zarządzania przedsiębiorstwami, opracowania biznesplanów pod inwestycje, zarządzania przedsiębiorstwem i projektem; Od 2002 r. autor i współautor ponad 300 studiów wykonalności i biznes planów projektów przewidzianych do finansowania z funduszy i programów pomocowych; specjalizacja analizy finansowe i ekonomiczne. Prowadzona przez niego firma Art of Finance została w 2011 r. wyróżniona przez magazyn Fundusze Europejskie jako lider wśród firm doradczych w województwie małopolskim i świętokrzyskim w ramach RPO; Od 2008 r. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, Asesor w ramach obszarów: Pośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw; autor tekstów w mediach o zasięgu ogólnopolskim m.in. magazyn "Fundusze Europejskie".

MGR ŁUKASZ LESZCZYŃSKI
Od 2003 r. - doradca i konsultant w zakresie finansowania inwestycji, zarządzania przedsiębiorstwem i projektem. Autor m.in. ponad 150 wniosków o dotacje unijne (Phare, SPO-WKP, SPO-ROL, ZPORR, MF EOG, NMF, MRPO, PO-IG, RPO WP, RPO WM, RPO WŚ, PO IiŚ, PROW), kilkudziesięciu Biznesplanów oraz Studiów Wykonalności. Opracował kilkadziesiąt wniosków pod stworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Od 2004 r. trener szkoleń z zakresu: polityka strukturalna Unii Europejskiej, finansowanie zewnętrzne projektów z funduszy krajowych oraz dotacji UE, aplikowanie o fundusze unijne - krok po kroku, wdrażanie i realizacja projektów unijnych, zarządzanie projektem. Prowadzi również zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu funduszy UE (m.in. Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 560,34 brutto

Cena zawiera:

udział w szkoleniach, materiały szkoleniowe, egzamin certyfikujący, przerwy obiadowe i przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Tak. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczngo

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegóły na temat uczestnictwa w kursie:
www.kgk-efs.pl

Wydarzenie: Profesjonalny Doradca Finansowy dla mikro i małych przedsiębiorstw