Profesjonalny Trener Wewnętrzny

O szkoleniu

To szkolenie trenerskie "Profesjonalny Trener Wewnętrzny" przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć i podnieść kompetencje trenerskie, ale także udokumentować swoje kwalifikacje uznanym certyfikatem trenerskim.
Szkolenie to pozwoli Tobie np. zdobyć pracę, ale także otrzymać awans, który przeznaczony jest z reguły dla wykwalifikowanych trenerów. Ważne jest to, ze po tym szkoleniu znajdziesz dla siebie wizję i sposób jak pracować pomagając innym w osiąganiu zamierzonych celów.
Na naszym szkoleniu nauczysz się jak szkolić i być lubianym trenerem zachowując profesjonalizm zawodowy.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Korzyścią z udziału w szkoleniu jest nabycie umiejętności i doświadczenia, które umożliwią Tobie pracę w zawodzie trenera wewnętrznego.
 • Poznasz techniki i narzędzia pracy, mowe ciała trenera i kursantów.
 • Zrozumiesz podstawy zawodowego sukcesu trenera wewnętrznego.
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami szkolenia są osoby indywidualne, które chcą zdobyć kompleksowo wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy trenera wewnętrznego, a zarazem rozpocząć rozwój zawodowy w kierunku trenera biznesu.

Szkolenie także kierujemy do przedsiębiorców, którzy to chcą dać swoim pracownikom wsparcie w formie trenera wewnętrznego
oddelegowując spośród pracowników osobę na szkolenie, która będzie po szkoleniu pomagać innym w rozwoju i utrzymaniu motywacji.

Program szkolenia

Dzień I

1. Zawód "Trener wewnętrzny"(teoria, dyskusja)

 • perspektywy - Co Cię czeka i jak to osiągnąć,
 • predyspozycje, a sukces,
 • trener wewnętrzny w firmie i organizacji
 • trener charyzmatyczny – jak to osiągnąć?

2. Edukacja (teoria)

 • różnice w sposobie nauczania

3. Formy prowadzenia szkolenia (teoria, dyskusja, warsztaty)

 • wykład i prezentacja
 • dyskusja
 • studium przypadku
 • odgrywanie ról
 • gry i symulacje
 • lodołamacze
 • praca w grupach,
 • akwarium.

4. Cykl życia szkolenia.(teoria)

 • przed szkoleniem – analiza potrzeb,
 • w trakcie szkolenia – kontrola efektywności,
 • po szkoleniu – ewaluacja

5. Projektuję szkolenie na potrzeby firmy (teoria)

 • ustalam cele główne i szczegółowe,
 • tworzę dobry plan szkolenia,
 • tworzę materiały – skrypt, prezentacje.

6. Proces szkolenia (teoria, dyskusja)

 • jak budować dobrą atmosferę na szkoleniu,
 • jak pozytywnie komunikować się z uczestnikami,
 • jak rozpocząć szkolenie,
 • jak przełamać własne leki,
 • jak zainteresować grupę,
 • jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami grupy,
 • jak reagować na pytania w trakcie szkolenia,
 • jak rozbudzić zadowolenie ze szkolenia u uczestników,
 • jak pozytywnie komunikować się z uczestnikami,

7. Przygotowanie szkolenia– logistyka (teoria, warsztaty)

 • czas
 • miejsce
 • sprzęt

8. Struktura i reguły szkolenia.(teoria)

9. Komunikacja interpersonalna (teoria, dyskusja, warsztaty)

 • kontakt z jednostką,
 • kontakt z grupą,
 • budowanie relacji od początku,
 • mowa ciała trenera i uczestników szkolenia.

10. Wystąpienia indywidualne uczestników (warsztaty próbne bez kamery)
11. Podsumowanie szkolenia i pozytywne sugestie dla uczestników.

Dzień II

1. Prezentacja, wystąpienia publiczne(teoria, warsztaty z kamerą i wskazówki)

 • wizerunek trenera,
 • autorytet trenera,
 • atmosfera na szkoleniu,
 • jak sprawić, by prezentacja była ciekawa,
 • jak radzić sobie ze stresem,
 • jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami szkoleń,
 • jak zakończyć szkolenie.

2. Wystąpienia publiczne (teoria, warsztaty z kamerą i wskazówki)

 • mowa ciała trenera
 • przebieg wystąpienia,
 • komunikacja z grupą,

3. Rozwój zawodowy (teoria, sugestie indywidualne dla uczestników)

 • ścieżka kariery
 • planowanie kariery

4. Jak znaleźć pierwszą pracę w zawodzie trenera wewnętrznego ( teoria)

 • budowanie wizerunku,
 • marketing w poszukiwaniu pracy,
 • rozmowy rekrutacyjne.

5. Jakie książki powinieneś przeczytać (teoria, spis)
6. Podsumowanie szkolenia i pozytywne sugestie dla uczestników
 

*Egzamin certyfikacyjny (opcja do wyboru):

 • 20 minutowe wystąpienie uczestnika przed grupą.
 • pozytywne wskazówki od grupy i trenera

Bonus dla Ciebie

 1. Higiena i Emisja głosu, oddychanie w pracy trenera.
 2. Jak zwalczyć tremę – wskazówki.
 3. Nowe technologie w pracy trenera

Czas trwania

2 dni, od 9:00 do 15:00

Prelegenci

Andrzej Różański
Trener Biznesu | Prezes Zarządu
Akademia Arbiz

Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi.  Był czas, że nawet się jąkałem.  Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać.  W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.

Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej, dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia  pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

 

Andrzej Różański
Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne OGRODOWA 12

61-821 Poznań

Ogrodowa 12

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena promocyjna
1 940
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 000 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego przesłanie jest równoznaczne z zawarciem umowy zakupu szkolenia z firmą Akademia Arbiz Sp. z. o.o. (zwaną dalej Organizatorem) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i upoważnia firmę Akademia Arbiz Sp. z. o.o. do wystawienia po szkoleniu faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
   
 2. Organizator potwierdzi otrzymanie zgłoszenia i rezerwację miejsca na szkoleniu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
   
 3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji na adres e-mail Organizatora wskazany w potwierdzeniu zgłoszenia TJ: sekretariat@arbiz.pl oraz adres zgloszenie@eventis.pl.  
   
 4. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia lub w przypadku nieobecności na szkoleniu Zamawiający/Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny wynagrodzenia za udział w szkoleniu. Możliwe jest nieodpłatne zgłoszenie zastępstwa dla uczestnika.
   
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 5 dni przed terminem szkolenia, o czym zobowiązany jest poinformować uczestników szkolenia i Zamawiającego.
   
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Zamawiającego na rzecz podmiotów trzecich (np. z tytułu przedpłat dokonanych na rzecz hoteli, z tytułu dojazdu na szkolenie), jeśli zostały one poniesione przed otrzymaniem zaproszenia na szkolenie.
   
 7. W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych Zgłaszający powinien poinformować Organizatora w momencie zgłaszania uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszenia.
   
 8. Przesyłając formularz zgłoszenia wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Akademia ARBIZ Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bosa 4/6 lok. 24. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi szkoleniowej oraz wynikających z przepisów prawa.

 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Bosa 4/6 lok. 24
 • Kod pocztowy: 60-125
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7792564844

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
60-125 Poznań, Polska ul. Bosa 4/6 lok. 24

Organizator

Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
60-125 Poznań, Polska
ul. Bosa 4/6 lok. 24
woj. wielkopolskie
Nazywam się Andrzej Różański i jestem trenerem biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzę szkolenia w zakresie komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, sztuki przemawiania, szkolenia managerskie i trenerskie, a także prawne w tematyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!