Szkolenie: Prognozowanie Popytu (Prognozowanie sprzedaży)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prognozowanie-popytu-prognozowanie-sprzedazy-65572

Informacje o szkoleniu

MPM Productivity Management Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie „Prognozowanie Popytu” (Demand Forecasting) obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące prognozowania w przedsiębiorstwie – jako części zintegrowanego systemu planistycznego w łańcuchu dostaw. Poruszane tematy omawiają zasady prawidłowego budowania prognoz i zarządzania prognozą.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest skierowane do kierowników logistyki, supply chain, pracowników działu marketingu oraz sprzedaży, analityków sprzedaży, osób zaangażowanych w przygotowanie prognoz oraz planowanie i budżetowanie sprzedaży oraz osób zarządzających procesem prognostycznym w firmie i koordynujących prognozy, pragnących budować i udoskonalać proces prognozowania w oparciu o najwyższe światowe standardy.

Program szkolenia:

ele i korzyści:

1. Zrozumienie potrzeby prognozowania sprzedaży (popytu)
2. Zrozumienie wpływu prognoz na priorytety przedsiębiorstwa: poziom obsługi Klienta, wielkość i strukturę zapasów oraz planowanie produkcji i zdolności produkcyjnych
3. Nabycie praktycznych umiejętności:
a. - przygotowania prognozy z użyciem metod ilościowych
b. - uwzględnienia w prognozie wiedzy rynkowej (Market Intelligence) i planowanych wydarzeń marketingowych
c. - oceny wiarygodności prognozy
d. - budowania zaufania do prognozy i włączania w prognozowanie pozostałych uczestników procesu
4. Poznanie metod wyboru priorytetów w procesie prognostycznym
5. Poznanie potencjału usprawnienia procesów, które niosą ze sobą metody wspólnego planowania w łańcuchu dostaw (CPFR)
6. Poznanie dobrych praktyk dotyczących aktualizacji i korygowania prognoz
7. Zrozumienie, jak odzwierciedlić priorytety przedsiębiorstwa budując miarę jakości procesu prognostycznego
8. Poznanie metod prognozowania produktów w różnych fazach cyklu życia
9. Poznanie zaawansowanych metod prognostycznych wspierających zarządzanie popytem sporadycznym, zamiennikami, popytem przetargowym oraz popytem w sytuacji ograniczonej podaży
10. Poznanie najlepszych praktyk i wskazówek dotyczących projektowania, wdrażania i zarządzania procesem prognostycznym w przedsiębiorstwie

Informacje o prelegentach:

Bogusz Dworak

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2250 - netto

Cena zawiera:

wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe w języku polskim, obiady i napoje.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Oferta standardowa: 2 250 zł netto. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza, który można uzyskać w biurze. Płatność po szkoleniu. W przypadku oferty First Minute - płatność przed szkoleniem.

Wydarzenie: Prognozowanie Popytu (Prognozowanie sprzedaży)