Szkolenie: PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE. Program PRAKTYK NLP dedykowany dla menadżerów i wysokiej klasy specjalistów. (24 dni szkoleniowe / 7 spotkań)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/programowanie-neurolingwistyczne-program-praktyk-nlp-dedykowany-dla-menadzerow-i-wysokiej-klasy-specjalistow-24-dni-szkoleniowe--7-spotkan-39512-id495

Informacje o szkoleniu

 • PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE. Program PRAKTYK NLP dedykowany dla menadżerów i wysokiej klasy specjalistów. (24 dni szkoleniowe / 7 spotkań)


  ID szkolenia: 39512
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sala szkoleniowa CIRCULUS
  Świeradowska 9
  50-559 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  7 spotkań / 24 dni szkoleniowe

  Godziny spotkań: 9.00 - 17.00

  ISTNIEJE JESZCZE MOŻLIWOŚĆ DOPISANIA SIĘ DO GRUPY SZKOLENIOWEJ !!!
  (Materiał z pierwszego spotkania można nadrobić w ramach spotkań indywidualnych z trenerem, przed terminem drugiego spotkania)

  TERMINY SPOTKAŃ:
  25 - 27 kwietnia 2012 - SPOTKANIE PIERWSZE / 3 dni
  20 – 22 czerwca 2012 - SPOTKANIE DRUGIE / 4 dni
  10 – 13 lipca 2012 - SPOTKANIE TRZECIE / 3 dni
  5 – 7 września 2012 - SPOTKANIE CZWARTE / 3 dni
  8 – 11 października 2012 - SPOTKANIE PIĄTE / 4 dni
  13 – 16 listopada 2012 - SPOTKANIE SZÓSTE / 4 dni
  12 – 14 grudnia 2012 - SPOTKANIE SIÓDME / 3 dni
 • Organizator szkolenia:

  CIRCULUS Szkolenia dla Biznesu, Doradztwo Personalne, Konsulting Strategiczny
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przygotowany przez CIRCULUS praktyk NLP to spójny cykl szkoleń prezentujący najnowszą wiedzę na temat komunikacji i struktury ludzkiej doskonałości. Nasz program jest skonstruowany w zgodzie ze sprawdzonymi, międzynarodowymi standardami NLP. Dodatkowo został on wzbogacony o najnowsze odkrycia psychologii, neuropsychologii, zarządzania oraz skondensowaną wiedzę dotyczącą ludzkiego potencjału.

Szkolenie skierowane jest do:

DLA KOGO:
Z wiedzy zawartej w ramach Praktyka NLP z dużym powodzeniem korzystają osoby zarządzające, menadżerowie, coachowie, konsultanci, trenerzy, lekarze, prawnicy, artyści, politycy, terapeuci, specjaliści od: marketingu, PR, HR, IT, nauczyciele, studenci, czy rodzice. Menadżerowie, którzy na co dzień zarządzają zespołem oraz wysokiej klasy specjaliści, którzy pracują z innymi ludźmi (choć nie towarzyszy temu relacja zwierzchnik - podwładny).

Program szkolenia:

KORZYŚCI:

Praktyk NLP to przemyślany i starannie zaplanowany cykl rozwojowy. Jego uczestnicy nie tylko biorą udział w szkoleniach, czy realizują indywidualne zadania domowe, ale także każdy z nich otrzymuje indywidualne wsparcie coachingowe. W efekcie tego uczestnicy zyskują:
- większą elastyczność w działaniu,
- lepsze rozumienie siebie i innych (zarówno na poziomie komunikacyjnym, jak i na głębszym poziomie związanym z motywami działania, wartościami, czy potrzebami),
- poszerzone i pogłębione umiejętności komunikacyjne,
- większe umiejętności szukania i wywierania wpływu,
- umiejętność budowania wizji,
- świadome stawianie i realizowanie celów zawodowych i prywatnych z poszanowaniem własnych wartości oraz relacji z innymi,
- jasność własnych priorytetów życiowych i zawodowych,
- zdolność przekraczania osobistych ograniczeń, czy pokonywania blokujących nawyków, które do tej pory przeszkadzały w realizacji wartościowych pragnień,
- łatwiejszą kontrolę nad emocjami oraz poczucie wewnętrznego dobrostanu,
- umiejętność świadomego kształtowania swojego wizerunku,
- bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi,
- pełne korzystanie z własnego potencjału (poznanie go, docenienie i wykorzystanie),
- większą równowagę i spokój towarzyszące codziennym działaniom (nawet tym stresogennym),
- lepsze radzenie sobie ze zmianami oraz zarządzanie samą zmianą,
- większą asertywność,
- świadomość własnego indywidualnego modelu uczenia się, dzięki czemu nauka i zmiana przychodzi szybciej i w łatwiejszy sposób,
- kluczowe narzędzia i modele dla efektywnego funkcjonowania zespołów i grup,
- umiejętność odkrywania talentów, potencjału ukrytego w ludziach oraz ukierunkowywania innych na wspólny cel,
- wiedzę o tym, jak inspirować innych do podejmowania wyzwań,
- postawę i umiejętności, które w praktyce oznaczają większą umiejętność zjednywania sobie ludzi i pociągania za sobą zespołu,
- uwolnienie potencjału doprowadzającego do stania się prawdziwym wzorem i liderem dla innych.

ZAGADNIENIA:

W trakcie szkolenia Praktyk NLP zajmujemy się następującymi zagadnieniami:

- Jak odkryć najlepsze zasoby do współpracy z innymi?
- Jak udoskonalić swoją percepcję tak, by lepiej orientować się w sytuacji (szczególnie w kontekście sytuacji systemowej lub interpersonalnej)?
- Jak kreować spójną wizję i wartościowe cele?
- W jaki sposób osiągać zaplanowane cele poprzez metodyczne wdrożenie, ciągłe uczenie się i odpowiednie reagowanie na informację zwrotną ze środowiska?
- Jak odnajdywać istotne elementy i problemy oraz jak nimi zarządzać?
- W jaki sposób wyeliminować niepożądane zachowania oraz osobiste ograniczenia, które na co dzień utrudniają realizację ważnych celów?
- Jak zastąpić niechciane nawyki pożytecznym wachlarzem zachowań (uwzględniającym działania spójne i przyjazne dla siebie i innych)?
- Jak zmienić styl myślenia, by poszerzał możliwości osobiste i zespołowe?
- Jak rozwijać elastyczność działania tak, by móc z powodzeniem znaleźć się w sytuacjach, które do tej pory wydawały się „bez wyjścia”?
- Jak dokonywać wartościowych zmian w sobie, zespole, czy organizacji?
- Jak zmieniać niechciane stany wewnętrzne (np. niepokój, stres, brak pewności siebie) na stan zasobności, bogaty w poczucie komfortu, pewność siebie, zaufanie, spokój itp.?
- Jak rozwinąć swoją inteligencję emocjonalną?
- Jak budować i utrzymywać dobry kontakt i relacje z innymi?
- W jaki sposób zarządzać relacjami?
- Jak odkrywać, co jest ważne dla siebie i innych tak, by umacniać zdrowe relacje i kształtować sytuacje wygrany - wygrany?
- Jak rozwiązywać konflikty interpersonalne i intrapersonalne (własne, wewnętrzne konflikty)?
- Jak komunikować się jasno i efektywnie (zarówno na poziomie werbalnym, jak i niewerbalnym)?
- Jak komunikować się z ludźmi na głębokim poziomie?
- Jak słuchać i rozpoznawać wzorce językowe i sposób działania innych tak, aby mieć dostęp do najlepszych odpowiedzi i umieć zadawać najbardziej trafne pytania?
- Jak odkrywać strategie innych ludzi?
- W jaki sposób wywierać skuteczny i etyczny wpływ na innych?
- Jak uefektywnić pracę zespołów i grup?
- W jaki sposób motywować innych tak, by bazować na rzeczywistej i wewnętrznej motywacji?
- Jak doprowadzić do tego, by inni realizowali powierzone zadania i by to robili dobrze?
- Jak rozwijać innych?
- W jaki sposób przygotowywać się, a później prowadzić ważne rozmowy?
- Jak kształtować kulturę pracy i współpracy?


ZAKRES PROGRAMOWY:

Zagadnienia podczas Praktyka NLP, będziemy realizować poprzez wykorzystanie narzędzi i wiedzy NLP. Uczestnicy Praktyka NLP otrzymają zatem pakiet narzędzi i wiedzy, w ramach którego znajdują się m.in.:

I. Podstawy NLP – krótka historia NLP (geneza, ludzie, etapy rozwoju); NLP systemowe; główne założenia NLP; rozróżnienie między mapą a terytorium; rozróżnienie pomiędzy treścią a strukturą; budowa i możliwości mózgu; neurolingwistyczny model komunikacji NLP; kontakt: dostrojenie - prowadzenie na poziomie werbalnym i niewerbalnym; sumbodalności i modalności; systemy reprezentacji; kalibrowanie zmysłów; formułowanie celów i praca z celem; myślenie systemowe; wyłanianie i zmiana stanu; warunki poprawności formułowania pożądanych stanów; wyłanianie słów kluczy; sygnały „tak” i „nie”; pozytywne intencje; rzutowanie w przyszłość

II. Uczenie się i zmiana – model zmiany w NLP; zastosowanie modelu zmiany z wykorzystaniem submodalności; etapy uczenia się; pozycje percepcyjne; świadoma i nieświadoma kompetencja; model S.C.O.R.E.; kotwiczenie; praktyczne zastosowanie poziomów logicznych Diltsa; przeformułowanie; przeramowanie; swish pattern; san core; zmiana porażki w informację zwrotną;

III. Model Miltona – założenia; świadomy i nieświadomy umysł; język metafor; stan pełnej obecności; przyspieszone uczenie się;

IV. Czas – trzy podstawowe sposoby myślenia o czasie; wyłanianie linii czasu; instalowanie linii czasu; linia czasu, biografia, tożsamość; zmiana historii osobistej, zarządzanie czasem

V. Lingwistyka – wzorce komunikacji; rozumienie języka; struktury językowe; metamodel (wprowadzenie, rodzaje i rola zadawanych pytań); presupozycje; kroki w górę i kroki w dół; ramy postrzegania rzeczywistości; praca pytaniami; (po)mocne pytania; efektywne sposoby zbierania informacji; nadawanie znaczeń;

VI. Strategie – metaprogramy; model strategii T.O.T.E.; warunki poprawności strategii;

VII. Przekonania – rodzaje przekonań; rola przekonań; mapa przekonań; miana przekonań; pokonywanie barier i ograniczeń; budowanie stanu zasobnego;

Kolejność poznawania i ćwiczenia narzędzi i wiedzy z zakresu NLP jest uzależniona od potrzeb grupy.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Program Praktyk NLP trwa w sumie 24 dni, składa się z 7 spotkań, w tym 3 spotkań czterodniowych oraz 4 spotkań trzydniowych. Spotkania odbywają się w odstępie kilku tygodni. Ostatnie spotkanie jest spotkaniem certyfikującym.

Program kończy się uzyskaniem certyfikatu CIRCULUS Praktyk NLP (Practitioner of Art of NLP). Podstawą otrzymania certyfikatu jest udział we wszystkich zajęciach, aktywne uczestnictwo i realizacja zadań indywidualnych.


INWESTYCJA:

Całościowa inwestycja w cykl rozwojowy Praktyk NLP wynosi 8 610,00 PLN brutto (w tym VAT 23 %).

Na cenę tę składa się:
- analiza potrzeb każdego uczestnika,
- przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich szkoleń w cyklu (24 dni szkoleniowe),
- materiały szkoleniowe,
- indywidualne zadania rozwojowe dla uczestnika (pomiędzy spotkaniami szkoleniowymi),
- systematyczne informacje zwrotne dla uczestników oraz wsparcie coachingowe (w czasie trwania cyklu rozwojowego),
- przerwy kawowe podczas spotkań.

Cena nie zawiera wyżywienia oraz zakwaterowania.

Informacje o prelegentach:

Trenerzy CIRCULUS

Wydarzenia towarzyszące:

KIEROWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 8 610,00 - PLN (w tym VAT 23 %) - cena za cały kurs

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: analiza potrzeb każdego uczestnika, przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich szkoleń w cyklu (24 dni szkoleniowe), materiały szkoleniowe, indywidualne zadania rozwojowe dla uczestnika (pomiędzy spotkaniami szkoleniowymi), systematyczne informacje zwrotne dla uczestników oraz wsparcie coachingowe (w czasie trwania cyklu rozwojowego), przerwy kawowe podczas spotkań.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

WARUNKI ZWIĄZANE Z OPŁATAMI:

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie szkoleniowej jest przesłanie do firmy CIRCULUS wypełnionego zgłoszenia oraz wpłata całości kwoty lub zaliczki o wartości 1 610,00 PLN brutto (płatność ratalna) najpóźniej na trzy tygodnie przed pierwszym spotkaniem z cyklu Praktyk NLP.

Możliwa jest również płatność w ratach. Wówczas najpóźniej na dwa tygodnie przed pierwszymi zajęciami wpłacają Państwo 1 610,00 PLN brutto zaliczki i dokonują płatności comiesięcznych rat (do 15 każdego miesiąca) w wysokości 875,00 zł brutto (osiem rat od maja do grudnia 2012 r.).

W przypadku rezygnacji Klienta z uczestnictwa w cyklu Praktyk NLP, do 14 dni przed pierwszym szkoleniem, firma CIRCULUS zobowiązuje się zwrócić Klientowi całość wpłaconej kwoty. W innym przypadku CIRCULUS zobowiązuje się do wypłaty połowy kwoty, ze względu na poniesione koszty przygotowania.

CIRCULUS zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu lub miejsca odbywania się. W takich przypadkach CIRCULUS poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji na minimum 7 dni przed szkoleniem.

W przypadku odwołania cyklu Praktyk NLP, CIRCULUS dokona zwrotu wniesionej przez Klienta opłaty.

W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu szkoleń z cyklu Praktyk NLP, CIRCULUS nie ponosi odpowiedzialności za wcześniej poniesione koszty, np. zakup biletów lotniczych, czy kolejowych.

Wydarzenie: PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE. Program PRAKTYK NLP dedykowany dla menadżerów i wysokiej klasy specjalistów. (24 dni szkoleniowe / 7 spotkań)