PROGRAMOWANIE VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATION) DLA ANALITYKÓW BIZNESOWYCH 3-DNIOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE

O szkoleniu

1. Zdobycie umiejętności rozszerzania funkcjonalności Excela dla lepszego, bardziej przyjaznego i bardziej efektywnego raportowania.
2. Poznanie zasad programowania, języka VBA, modelu obiektowego MS Office, narzędzi programowania MS Office.
3. Określenie zasad współpracy z informatykiem (firmą) – twórcą (dostawcą) aplikacji zewnętrznej.
4. Wspólne napisanie kilku prostych procedur i funkcji, przydatnych w praktyce analityka biznesowego.
5. Wskazanie drogi pogłębiania umiejętności.
6. Uzupełnienie podstawowych wiadomości nt. współpracy z bazami danych.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Uzupełnienie wiadomości z zakresu dostępu do danych zewnętrznych za pomocą MS Excel i jego specjalizowanych komponentów jako alternatywa/suplement dla zastosowań VBA w tym zakresie:
• Teoria baz danych.
• Relacyjna baza danych.
• ODBC, SQL.
• Pobieranie danych z zewnętrznych baz danych (różne formaty).
• Wykorzystanie MS Query.
• Zaawansowany dostęp do danych: obsługa wydruków tekstowych za pomocą technologii ODBC.
• Pokaz: Kwerenda internetowa, OLAP.

I. Wstęp do VBA
1. Pierwsze samodzielnie nagrane makro: pokaz działania i objaśnienie zawartości.
2. Pierwszy kontakt ze środowiskiem VBA.
3. Pierwszy program „Hello World”.
4. Opis języka:
– geneza i umiejscowienie wśród języków programowania,
– model obiektowy MS Office, sposób komunikowania się z obiektami Excela za pomocą VBA.
5. Edytor VBA (VBE):
– okno VBE – części i zastosowanie,
– narzędzia VBE,
– przerwania,
– tryby pracy,
– pomoc VBA,
– przeglądarka obiektów.

II. Podstawy programowania1. Prosty program/funkcja.
2. Proste programy obliczeniowe.
3. Proste programy obiektowe.
4. Proste programy zarządzania plikami.
III. Logika programowania

1. Zmienne, stałe:
– typy zmiennych,
– zasięg zmiennych,
– sposoby deklaracji,
– sterowanie wartościami.
2. Decyzje programowe:
– zastosowanie,
– bloki: IF, SELECT Case.
3. Pętle:
– zastosowanie,
– typy pętli,
– typy wyjść z pętli.
4. Działania na obiektach:
– blok WITH,
– zapis/odczyt właściwości,
– dostępne metody,
– wiązania obiektów.
5. Rodzaje programów:
– program, podprogram, funkcja,
– typy, zasięg.
6. Podprogramy:
– zastosowanie,
– zasady organizacji,
– przykład: oprogramowanie kontroli błędów.
7. Komunikacja z użytkownikiem:
– komunikaty/ Wejście i Wyjście danych,
– formularze,
– uruchamianie programów: Skróty klawiszowe, Paski narzędzi/Ikony,
– przechowywanie parametrów sesji.

IV. Obsługa zdarzeń

Zdarzenia w skoroszycie, w arkuszu. Współpraca z formularzami: procedury obsługi zdarzeń kontrolek i formularzy. Przykłady programów obsługi zdarzeń.

V. Tworzenie i wykorzystanie obiektów

Model obiektowy MS Office i MS Excel:
Zmienne obiektowe, pętle obiektowe z wykorzystaniem kolekcji i zmiennych obiektowych, przykłady programów wykorzystujących zmienne obiektowe:
1. Program z własnym formularzem:
– zapis danych z własnego formularza,
– przeglądarka bazy danych – wykorzystanie obiektów Query i ADO,
– wykorzystanie zdań SQL, powstałych przez graficzny interfejs MS Query do parametryzowania przeglądarki bazy danych.
2. Sterowanie innymi aplikacjami MS Word, MS Access. Wykorzystanie modelu obiektowego MS Office.

VI. Zaawansowane wykorzystanie możliwości VBA – przykłady. Programowa obróbka danych

1. Współpraca z dostawcami danych.
2. Zapis/odczyt danych, obsługa pliku sekwencyjnego (print, read, write).
3. Obiekty bazodanowe, komunikacja w standardzie ODBC i OLE DB.
4. Dołączanie bibliotek programowych/dodatków.
5. Przykład funkcji API Windows.

VII. Publikacja oprogramowania

1. Sposoby publikacji.
2. Zasady współużytkowania.
3. Zabezpieczanie kodu.

VIII. Wspólne pisanie aplikacji: przykłady

1. Nagrywanie makr i ich ulepszanie: Automatyczny autofiltr na podwójne kliknięcie.
2. Współpraca z modelem obiektowym: Napisanie funkcji PB() (odszukiwanie wartości w dwuwymiarowej, poetykietowanej tablicy, wprowadzenie obiektu range i wykorzystanie jego właściwości.
3. Zaprogramowany dostęp do danych przez ODBC i z użyciem metody ADO. Nagranie i sparametryzowanie kwerendy. Wykorzystanie funkcji i procedur, własnych i obcych.
4. Przykład programu wykorzystującego model obiektowy innej aplikacji (MS Word, MS Access).

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
1890 zł + 23% VAT
1 890
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się
Cena 2
1890 zł + 23% VAT
1 890
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!