Szkolenie

Project management for practitioners. 2 -days workshop.

O szkoleniu

We cordially invite you to participate in the open training:"PROJECT MANAGEMENT FOR PRACTITIONERS. 2 -days workshop". The training is conducted in an interactive form in a small group that allows the lecturer to approach the participants individually.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "PROJECT MANAGEMENT FOR PRACTITIONERS. 2 -days workshop.". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Goals
• essential knowledge of project approach and project management principles
• understanding of project management frameworks and practical hints how to implement PM models in real projects
• improved knowledge and skills how to use tools and techniques in starting-up, planning, monitoring and controlling stages
• understanding of project roles and team development soft-skills and tools
• structured and ordered PM vocabulary and knowledge about PM models and frameworks

 

Korzyści dla uczestników

Benefits
The "PROJECT MANAGEMENT FOR PRACTITIONERS. 2 -days workshop" is very interactive with many examples, discussion,analysis, and hands-on small group exercises.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Participants
The workshop is dedicated to
• Project Managers or pretending to be one
• Project Team Members
• business owners who order projects
• stakeholders who support projects
• people who participate either in project definition, planning or monitoring and control

 

Metodologia

Szkolenie stacjonarneWorking methods during face to face training:

As the first training institution in Poland, we make sure that open training is also tailored to the expectations and work style of participants! Individualisation of training - thanks to participation in such training, participants achieve the level of competences and skills expected by the employer.

Classes are conducted using the workshop method based on the activation of training participants through work in small groups, group discussions and exercises, case studies, genre scenes, individual work, simulations and mini-lectures with a discussion of real-life examples and a multimedia presentation. The subject of the course are real difficulties taking into account the specificity of a given industry as well as the needs and capabilities of people participating in the workshops. Participants learn through experience, practice different situations and have the possibility of individual consultations. Learning through creativity, flexibility and personal experience is the most effective form of acquiring new skills.

Depending on the date and location, the training is carried out by one of the indicated trainers.
 

 


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Szkolenie on-line

Working methods during on-line training:

 • a convenient form of training - all you need is access to a device with the Internet (computer, tablet, phone), headphones or speakers and your favorite armchair
 • the training is carried out in a modern form in a virtual conference room and a small group of participants
 • the trainer conducts classes "live" - ​​you see and hear him
 • You can see the presentation, surveys and exercises on your computer screen in real time
 • during the training, the trainer activates the participants by asking questions that can be answered in real time
 • you receive a certificate issued by one of the leading training companies in Poland
 • you have access to post-training consultations in the form of an e-mail up to 4 weeks after the training
 • you receive an individual rebate card entitling you to a 10% discount on all subsequent face to face and online training organized by the Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 


Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

1. Just a project
2. Introduction to project approach
• goal oriented activity vs. product oriented activity
3. Project simulation
• planning and building a product e.g. a toy following detailed design, requirements and constraints
4. Techniques and good practices
• tasks
o tasks list
o task sequence
• verification and validation
5. project – what’s that?
6. basic concepts and definitions
• basic terms and definitions
• project products vs. project goals
o output – outcome – benefit
• project context
o stakeholders
o business environment
7. discussion and analysis
• goal vs. output and outcome
• goal evaluation
• strategic decisions
8. techniques and good practices
• language of benefits
• SMART
• expectations
• requirements
• product
o vision
o project products
o prototype
• accuracy and credibility of estimates
• baseline plan and change management
9. Project start-up – pre project phase
10. What Project Manager and Project Team should know and what should prepare before a project
• roles and responsibilities during the pre-project phase
• identify strategic goal
o language of benefits
o project vision, tangible and intangible goal
o success factors and criteria
• project stakeholders
o identify needs and expectations
o impact analysis
o engagement strategy
• project product vision
o quality expectations and acceptance criteria
• budget and time constraints
o initial estimates
• identify and analyse previous lessons
• business risk management
o identify risks – threats and opportunities
o analyse risk
o plan risk response
• project appointment in organization
o project charter
o kick-off meeting
11. case study
• business vision
12. techniques and good practices
• language of benefits
• SMART
• product vison – epics and specifications
• stakeholder analysis
o expectations
o impact
• PESTLE
• risk description
• Project Charter
13. strategic project planning
14. in-depth understanding of project scope and project product, strategic scheduling and budgeting, risk response planning
• specify project product
o product breakdown structure
o quality expectations
• project approach
• strategic estimating
• external dependencies and prerequisites
• project organizational structure
o management roles, responsibilities and empowerment
• stakeholder engagement plan
• requirement specification and prioritization
o product vs. requirement
• requirement acceptance
• quality assurance and control
• quality planning
• management and development tasks
• project stages an project lifecycle
o control points and milestones for business decisions,
o operational management and technical perspective
• control points
• task sequencing
o network diagram
• estimation techniques
• task estimating
o resource and workload
o duration
• scheduling
o critical path technique
o inspirations from critical chain
• resource calendar
• schedule presentation
o Gantt chart
o Kanban task table
• uncertainty of a plan – operational risk – threats and opportunities
o identify uncertainty
o time buffers
o risk response tasks
• baseline plan
15. Case study
• design strategic plan
16. Techniques and good practices
• RTM – requirements traceability matrix
• product vision structure
• PBS
• acceptance criteria
• MoSCoW prioritization, spiderweb impact analysis
• project management stages
17. Project is a teamwork
18. How to identify and build team development plan
• project team member vs. HR resource
• team building and development
o from a group to the team
• team development dynamics
o from a group to the team
19. Discussion and analysis
• team members in our projects
20. Case study
• team management strategy - scenario analysis
21. Techniques and good practices
• group development stages by Bruce Tuckman
22. Project execution – stage planning
23. Detailed planning of a project development [delivery] stage
• operational planning of project stage
o planning based on lessons learnt at previous stage
o business value justification
o stage goals, benefits, acceptance criteria
o team tasks and subcontractor work packages
o tasks and activities sequencing
o control points
o schedule and resource calendar
o roles and responsibilities
o risks and risk responses
o stage baseline plan
• task delegating
• progress tracking
o report templates
o dedicated reporting
o control points
o progress report analysis
o forecasts and predictions
o stage retrospective
• risk tracking
o risk owner
o risk status
• corrective and preventive actions
• quality management
• change management
o change budget
• change vs. discrepancy
o update plans
• communication – key tool for PM
o effective meetings
o direct team collaboration
24. Case study
• design stage plan
• plan project meetings
• analyse project report
25. Techniques and good practices
• stage goal and products
• quality criteria
• PBS and WBS
• work package
• milestones
• estimating
• PDM
• critical path
• RACI
• risk analysis – description, risk assessment
• verification and quality inspection [peer review]
• report templates
• effective meeting management
26. Project closing
• clear project account with stakeholders
• plan follow-on activities
• review business benefits
• project evaluation and lessons learnt
27. Case study
• lessons learnt to record
28. Summary
29. Discussion
• what I have learnt, and what I can implement tomorrow
• what to improve, what to avoid

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

 

SEMPER Trainer - Management Specialist

Gdzie i kiedy

Online 9 - 10 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 10 grudnia 2021
-

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 18 - 19 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Online 7 - 8 października 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 października 2021
-

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 12 - 13 sierpnia 2021

Zapisz się

Szkolenia stacjonarne
zł netto
1680 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenia on-line
zł netto
1580 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać wszelkie niezbędne informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!