Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/projektowanie-uslug-i-produktow-design-thinking-73362-id14964

Informacje o szkoleniu

Akademia Marketingu ATRIUM
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Design thinking jest metodą pozwalającą na tworzenie innowacyjnych produktów i usług, opierając się na głębokim zrozumieniu problemów i potrzeb użytkownika.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną istotne aspekty tego podejścia: tworzenie idei, projektowanie, prototypowanie, wdrażanie i testowanie.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zajmują się tworzeniem rozwiązań dla użytkowników  Do osób, które chcą zaprojektować nową usługę lub proces albo usprawnić istniejące. Zapraszamy kierowników produktów, projektów, projektantów, pracownikom działów Obsługi Klienta.

Program szkolenia:

1. Design Thinking jako proces i jako filozofia (Design thinking a innowacje) [2 x 60 minut]

 • Cześć wykładowa - proces
 • Część ćwiczeniowa: jak myśli designer (myślenie czasownikami), tworzenie zespołów DT, wzorce komunikacyjne wspierające pracę zespołów DT
 • Zalety i wady DT na przykładzie studiów przypadku (polska firma Zylia, amerykańska firma IDEO i jej projekt dla Bank of America)
 • Część ćwiczeniowa: jak myśli designer (użytkownik/problem w kontekście) – wykorzystanie narzędzi DT – mapa interesariuszy

2. Design Thinking a inne podejścia do projektowania produktów i usług [60 minut]

 • User experience, Service Design, Strategia Błękitnego Oceanu, Sprint, Lean Startup, „Produkt dla siebie”
 • Krótkie studia przypadku – polska firma Exofin (produkt dla siebie), kanadyjski Cirque du Soleil (Strategia Błękitnego Oceanu)

3. ETAP 1 DT – Empatia [2 x 60 minut]

 • Cele etapu
 • Metody prowadzenia badań użytkowników, dobieranie użytkowników do badań (ćwiczenia: obserwacje, wywiady etnograficzne)
 • Analizowanie wyników badań i narzędzia wizualizacji (ćwiczenia: persona, mapa empatii, matryca kryteriów)

4. ETAP 2 DT – Definiowanie wyzwania projektowego [60 minut]

 • Cele etapu
 • Definiowanie wyzwania (ćwiczenia: point-of-view, job-to-be-done, jak moglibyśmy …?)
 • Matryca 

5. ETAP 3 DT – Kreowanie rozwiązań [90 minut]

 • Cele etapu, jak rozbudzić myślenie kreatywne, jak unikać „group thinking”
 • Burza mózgów (ćwiczenia: trzyetapowa burza mózgów)
 • Wybór pomysłów do prototypowania (ćwiczenia: cztery różne podejścia wybierania – lejek, głosowanie, czarny koń, decydent)

6. ETAP 4 i 5 DT – Prototypowanie i testowanie [2 x 60 minut]

 • Cele etapu, metody prototypowania, podejścia do prototypowania („make it or fake it”), iteracje
 • Testowanie prototypów: dobór użytkowników, proces, analiza i wykorzystanie informacji zwrotnej
 • Ćwiczenia: prototypowanie, testowanie, iteracja

7. Design Thinking w małej i dużej firmie  [90 minut]

 • Cykl DT w korporacjach (model Simplexity)
 • Studia przypadku małych i dużych firm (IBM, Google)
 • Ćwiczenie – projektowanie cyklu DT pod wybrany problem biznesowy (dobór zespołu, narzędzi DT, podejście projektowe)

8. Zespoły Design Thinking [90 minut]

 • Profile członków zespołu (ćwiczenie - test Simplexity)
 • Ćwiczenie – „20 minut pytań”
 • DNA Innowatora – 6 zachowań rozwijających kreatywność i przedsiębiorczość

Informacje o prelegentach:

Dr Agnieszka Chęś

Trener biznesu, facylitatorka procesów projektowania produktów i usług, menedżer projektów strategii marketingowych. Doświadczenie zdobywała w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym pracując na rynku tureckim, hiszpańskim i na Półwyspie Arabskim. W swojej pracy marketera za kluczowe umiejętności uważa słuchanie, obserwacje i głębokie rozumienie zachowań ludzi. Lata praktyki nauczyły ją, iż dobre pomysły rodzą się z połączenia ciekawości i różnorodności. Związana z Wyższymi Szkołami Bankowymi gdzie prowadzi zajęcia głównie dla studentów zagranicznych. Prowadziła badania dotyczące m.in. marek globalnych, zachowań konsumenckich w Internecie i komunikacji międzykulturowej w biznesie. W 2018 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Członek Project Management Institute oraz SIETAR - Society for Intercultural Education, Training and Research. Współpracowała jako konsultant, ekspert i trener z firmami: TEB Akademia Sp. z o.o.. Google (Projektanci Innowacji), Grant Thornton, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, NAWA, Oman Airport Management Company.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1750 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe, certyfikat

Dostępne zniżki:

 • 10% Cena promocyjna obowiązuje przy zapisie na szkolenie i wpłacie do 14.06.2020r.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Projektowanie usług i produktów. Design thinking.