Szkolenie

Projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem

O szkoleniu

Cele szkolenia:

• Wyjaśnienie zasad i metod analizy projektów inwestycyjnych
• Zdobycie umiejętności praktycznych dotyczących stosowania prostych i złożonych instrumentów oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
• Wykształcenie zdolności do oceny ryzyka projektów inwestycyjnych
• Zdobycie umiejętności stosowania zaawansowanych narzędzi oceny projektów ukierunkowanych na kreowania wartości i opcje realne
Dlaczego warto wziąć udział?

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• oceny wpływu czasu na wartości pieniądza,
• oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości,
• stosowania metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
• porównania projektów z użyciem dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych,
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji/przedsiębiorstwa,
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV,
• kalkulacji wartości rezydualnej w projektach rozwojowych,
• analizowania ryzyka inwestycji/pomysłów,
• analizowania biznes planów i studiów wykonalności,
• uwzględniania zasady separowalności (oddzielności) decyzji finansowych od decyzji operacyjnych,
• doboru najodpowiedniejszego kryterium decyzyjnego do oceny konkretnego projektu,
• szacowania kosztu kapitału w zależności od ryzyka branży, ryzyka finansowego i ryzyka indywidualnego.

Kto powinien wziąć udział?

Program szkolenia jest skierowany do osób, które zajmują się oceną projektów inwestycyjnych i analizą ryzyka tych projektów.

Program szkolenia

I. Decyzje inwestycyjne a cel finansowy przedsiębiorstw

1. Istota i klasyfikacja projektów inwestycyjnych w rozwoju spółek.

2. Konstrukcja i ocena biznes planów i studiów wykonalności.

3. Fundamenty matematyki finansowej w pigułce – kapitalizacja i dyskontowanie.

4. Zmiana wartości pieniądza w czasie – jak dyskontować przepływy pieniężne i doprowadzać je do porównywalności (wartość przyszła, wartość obecna, strumienie płatności).

5. Procedury budżetowania kapitałów – jaka jest sekwencja działań wykonywanych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

II. Metody oceny projektów inwestycyjnych i analiza ryzyka

1. Szacowanie kosztu kapitału na potrzeby wyceny:
a) kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania,
b) obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców) – modele CAPM, Gordona,
c) obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji),
d) wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału WACC (weighted average cost of capital),
e) koszt kapitału a ryzyko,
f) współczynnik beta.

2. Podejście dochodowe do oceny projektów:
a) metody szacowania przepływów pieniężnych – jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli ECF (equity cash flow),
b) szacowanie wolnych przepływów pieniężnych FCF (free cash flow),
c) szacowanie przepływów pieniężnych dla wszystkich dawców kapitału CCF (Capital cash flow).

3. Kryteria oceny projektów inwestycyjnych.

4. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych:
a) księgowa stopa zwrotu ARR,
b) prosty okres zwrotu PP.

5. Złożone metody oceny projektów inwestycyjnych:
a) zdyskontowany okres zwrotu DPP,
b) wartość bieżąca netto NPV,
c) wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
d) zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR,
e) indeks zyskowności PI.
6. Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko:
f) współczynnik zmienności,
g) równoważnik pewności a stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko.

7. Metody pośrednio uwzględniające ryzyko:
a) symulacje,
b) analiza scenariuszy.

III. Podejścia alternatywne w ocenie projektów

1. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w zarządzaniu wartością i ocenie projektów:
a) istota zysku rezydualnego i ekonomicznej wartości dodanej,
b) szacowanie i prognozowanie EVA,
c) kalkulacja kapitału zaangażowanego,
d) ocena projektów inwestycyjnych i całej spółki na podstawie ekonomicznej wartości dodanej,
e) relacja między efektywnością projektu a wartością z perspektywy EVA,
f) wykorzystanie EVA w zarządzaniu wartością, ocenie dokonań różnych obszarów.

2. Finansowe mierniki kreowania wartości – czyli jak monitorować wartość:
a) rynkowa wartość dodana MVA (market value added) i jej związek z EVA,
b) wartość dodana dla właścicieli SVA (shareholder value added),
c) stopa zwrotu oparta na przepływach pieniężnych CFROI (cash flow return on investment).

3. Opcje realne – wykorzystanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zorientowanych na wartość:
a) ocena projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu opcji realnych,
b) identyfikacja ukrytych możliwości inwestycyjnych,
c) wycena praw inwestycyjnych i związanych z modyfikacją projektu,
d) wycena elastyczności decyzyjnej menedżerów.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Cytat

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Gdzie i kiedy

Poznań 11 - 12 maja 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 - 21 kwietnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 16 - 17 marca 2021
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 lutego 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena
za osobę
1390 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!