PROPORCJA SPRZEDAŻY W 2015 ROKU – REWOLUCYJNE ZMIANY W ODLICZENIU VAT

O szkoleniu

Polski ustawodawca zamierza zmienić ogólne zasady związane z odliczaniem podatku naliczonego. W wyniku nowelizacji każdy podatnik, dokonując nabycia towarów lub usług, do określenia stopnia wykorzystania danej transakcji do działalności gospodarczej. Kolejna zmiana w przepisach będzie dotyczyła konieczności wliczania do proporcji sprzedaży czynności, które są wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wskazane zmiany mają na celu obniżenie przez podatnika kwot odliczanego podatku VAT. Natomiast celem szkolenia jest analiza przedmiotowej nowelizacji przepisów wraz ze wskazaniem możliwości optymalizacji podatkowej. Niniejsze szkolenie umożliwi również uczestnikom zapoznanie się z wszelkimi niuansami dotyczącymi obliczania współczynnika sprzedaży, jak również korekty rocznej, korekty 5 i 10-letniej, czy też korekty w przypadku sprzedaży środków trwałych oraz nieruchomości. Liczne przykłady zaprezentowane podczas szkolenia pozwolą uczestnikom na uzyskanie wiedzy niezbędnej w procesie rozliczania podatku od towarów i usług.
Kto powinien wziąć udział?
kadry z działu księgowości

Program szkolenia

1. Zasady ogólne dotyczące odliczania podatku naliczonego po nowelizacji:
a) związek nabycia towaru i usługi z czynnościami opodatkowanymi – czy zawsze musi posiadać charakter bezpośredni?,
b) towary i usługi nabyte w celu wykonania czynności pozostających poza zakresem VAT, lecz stanowiący działalność gospodarczą,
c) nabycie dokonane w związku z działalnością gospodarczą oraz na cele osobiste przedsiębiorcy lub jego pracowników,
d) towary oraz usługi zakupione w celu dokonania nieodpłatnego przekazania,
e) nabycie wewnątrzwspólnotowe na cele działalności gospodarczej oraz cele osobiste pracowników lub przedsiębiorcy,
f) zasady przyporządkowania nabycia do działalności gospodarczej oraz celów osobistych,
g) odliczenie VAT w przypadku nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej i na cele osobiste,
h) pojazdy samochodowe wykorzystywane do działalności gospodarczej oraz na cele prywatne – czy w wyniku nowelizacji dojdzie do zmian?,
i) odliczenie VAT od wydatków na restrukturyzację kapitałową oraz emisję akcji,
j) zaniechane inwestycje a możliwość odliczenia VAT,
k) dotacje, subwencje a możliwość odliczenia VAT.

2. Rewolucyjne zmiany w określaniu współczynnika proporcji sprzedaży:
a) podmioty, które po nowelizacji przepisów powinny odliczać VAT w oparciu o proporcję sprzedaży,
b) przepisy przejściowe dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów,
c) rodzaje o obrotów uwzględnianych przy obliczaniu współczynnika sprzedaży,
d) rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika,
e) czy w proporcji sprzedaży należy ująć odszkodowania, kary umowne itp.?
f) pojęcie czynności pomocniczych, których nie uwzględnia się przy wyliczaniu proporcji sprzedaży,
g) otrzymane dotacje oraz subwencje a określanie proporcji sprzedaży,
h) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
i) ustalanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów,
j) zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,
k) pojęcie okresu rozliczeniowego, dla którego określana jest proporcja sprzedaży,
l) zaokrąglenia współczynnika sprzedaży,
m) określanie współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
n) możliwość zmiany wysokości proporcji wstępnej w trakcie roku – optymalizacja odliczania VAT.

3. Korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów:
a) korekta roczna – podmioty zobligowane do jej dokonania w wyniku nowelizacji przepisów,
b) przepisy przejściowe dotyczące korekty podatku naliczonego,
c) sposób dokonywania korekt w deklaracji VAT (tzw. korekty bieżące i korekty roczne)
d) wpływ korekty podatku VAT na korektę przychodów oraz kosztów w podatku dochodowym,
e) obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany prawa do odliczenia podatku naliczonego,
f) korekta VAT w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych.

4. Korekta podatku naliczonego w przypadku środków trwałych i nieruchomości:
a) podmioty zobligowane po nowelizacji przepisów do korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
b) środki trwałe oraz nieruchomości podlegające obowiązkowi korekty 5- i 10-letniej,
c) moment rozpoczęcia korekty,
d) zasady obliczania korekty 5- i 10-letniej,
e) wykazywanie korekty 5- i 10-letniej w deklaracji VAT,
f) sprzedaż lub zmiana przeznaczenia środka trwałego lub nieruchomości w okresie korekty.

5. Szczególne przypadki dotyczące korekty podatku naliczonego:
a) korekta podatku naliczonego przy zbyciu przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
b) korekta podatku w przypadku połączenia oraz podziału przedsiębiorstw,
c) likwidacja lub kradzież środka trwałego w okresie korekty.

6. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące odliczenia VAT oraz obliczania proporcji sprzedaży.

7. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 590 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
05 10 2015 - Poznań
14 10 2015 - Warszawa
09 11 2015 - Katowice

Czas trwania

100:00-16:00

Prelegenci

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony oraz uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Katowice

centrum miasta

woj. śląskie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!