Prowadzenie Assessment i Development Centre

O szkoleniu

Na szkoleniu dowiesz się i przećwiczysz: jak przygotować się do sesji Assessment/Development Centre, jak projektować sesje AC/DC, jak dobierać ćwiczenia do kompetencji, co powien robić asesor, jak formułować wniosków i interpretować sesję.

Celem szkolenia jest poznanie zasad Assessment i Development Centre, nauczenie się projektowania takich sesji oraz dobierania odpowiednich do poszukiwanych kompetencji ćwiczeń. Dodatkowo uczestnicy poznają rolę asesora i poznają zasady obserwacji, formułowania wniosków i interpretacji sesji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia: nabycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzania sesji Assessment i Development Centre.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • tym, jak przygotować i przeprowadzić sesję AC/DC na bazie modeli kompetencyjnych,
 • zasadach i projektowaniu ćwiczeń do sesji AC/DC w oparciu o rodzaje kompetencji,
 • roli asesora w zakresie obserwacji, formułowania wniosków, interpretacji sesji,
 • arkuszach ocen i raportach po sesji AC/DC,
 • sposobie przeprowadzania sesji informacji zwrotnej.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia sesji AC/DC,
 • udzielania informacji zwrotnej uczestnikom sesji, 
 • tworzenia i projektowania ćwiczeń wykorzystywanych w AC/DC.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • osoby zajmujące się rekrutacją i chcące poszerzyć swoje umiejętności prowadzenia wywiadów,
 • osoby chcące zostać asesorami,
 • osoby prowadzące rekrutacje na stanowiska menadżerskie i specjalistyczne, w których można wykorzystać AC,
 • osoby zajmujące się rozwojem pracowników. 

Program szkolenia

Assessment a Development Centre:

 • czym jest AC a DC,
 • kluczowe etapy i ćwiczenia AC/DC,
 • zakres wykorzystania AC/DC,
 • rola i kompetencje assessora.

Projektowanie sesji AC/DC:

 • kompetencje jako podstawowy fundament sesji,
 • jak określić kompetencje do obserwacji w ramach konkretnego AC/DC,
 • przygotowanie profilu kompetencyjnego na potrzeby sesji,
 • rodzaje ćwiczeń dopasowane do kompetencji,
 • harmonogram sesji,
 • arkusze ocen.

Przygotowanie assessora:

 • kluczowe umiejętności assessora,
 • zadania assessora - prowadzenie, przekazywanie instrukcji, obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie, wnioskowanie,
 • udzielanie informacji zwrotnej po sesji – kluczowe techniki.

Sesje AC/DC w praktyce:

 1. wybrane ćwiczenia w praktyce:
  • dyskusja,
  • symulacje,
  • wywiad,
  • ćwiczenia grupowe,
  • koszyk zadań,
 2. assessor w praktyce: 
  • obserwacja w trakcie ćwiczeń,
  • tworzenie notatek i raportów. 

Czas trwania

2 dni, 10.00 - 16.00

Prelegenci

Menedżer HR z 15-letnim doświadczeniem we współpracy z  zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielopokoleniowych, wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.
Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, pokoleń,  prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, obserwowała i cały czas obserwuje, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskaniu i przekazaniu wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji – szkoleń na rynku polskim o zagranicznym - pokazało jej, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często i obrazić, pokłócić się, z błahego wydawałoby się powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.
Stąd w pracy zawodowej i w życiu prywatnym niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się – słuchania, mówienia – werbalnego i niewerbalnego, i jest to umiejętność, której podstawy można poznać w trakcie szkolenia, ale aby ją utrwalić, konieczna jest ciągła praca nad sobą, swoim stylem porozumiewania się i jego doskonaleniem.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • możliwość skorzystania z indywidualnej godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu w dogodnym ustalonym terminie
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!