Szkolenie

Prowadzenie dokumentacji kadrowej w 2011 r.

O szkoleniu

Cel:

Syntetyczne omówienie zasad sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawa, interpretacji GIP, MPiPS i GIODO. oraz pytań i wątpliwości uczestników. Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i plac przedsiębiorstw i instytucji budżetowych oraz wszystkich osób, które zawodowo zajmują się problematyką prawa pracy

Korzyści:

Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej badanej podczas kontroli PIP i ZUS, przy uwzględnieniu najnowszych zmian i interpretacji przepisów prawa oraz najtrudniejszych przypadków i najczęstszych błędów popełnianych przez pracodawców.
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

1.RODZAJE UMÓW O PRACĘ ORAZ ICH TREŚĆ

* najczęstsze błędy w treści umów o pracę oraz ich skutki prawne
* stosowanie umów na czas określony w kontekście przepisów „pakietu antykryzysowego”

2.AKTA OSOBOWE – ZAKŁADANIE ORAZ PROWADZENIE

* najczęstsze nieprawidłowości związane z prowadzeniem akt osobowych

3. TREŚĆ INFORMACJI DODATKOWEJ ( ART. 29 § 3 KODEKSU PRACY)

* kolejna umowa o pracę a obowiązek sporządzenia informacji dodatkowej

4.SPOSÓB REPREZENTOWANIA PRACODAWCY A WAŻNOŚĆ DOKUMENTACJI KADROWEJ

* nawiązanie stosunku pracy między osobą prowadzącą działalność gospodarczą a członkiem rodziny
* nawiązanie stosunku pracy między spółką prawa handlowego a prezesem zarządu
* nawiązanie stosunku pracy między jednoosobową sp. z o.o. i jej udziałowcem

5.DOKUMENTOWANIE PROCESU REKRUTACJI ORAZ NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

* ochrona danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika
* informacje i dokumenty wymagane od kandydata do pracy
* CV, list motywacyjny i badania lekarskie na etapie rekrutacji
* kierowanie na badania lekarskie zmiany 2011r. i szkolenia BHP

6.DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA

* wypowiedzenie zmieniające, aneks, porozumienie
* akty urodzenia, zgonu oraz orzeczenia o rozwodzie w teczkach osobowych

7.EWIDENCJONOWANIE CZASU PRACY
8.DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z USTANIEM STOSUNKU PRACY

* skutki prawne błędnego sporządzenia dokumentów
* wypowiedzenie, rozwiązanie, wygaśnięcie stosunku pracy
* sporządzanie i korygowanie świadectwa pracy – zmiany 2011r.
* wydawania odpisów świadectw pracy

9.ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI KADROWEJ I PŁACOWEJ

* okresy przechowywania, cel przechowywania, miejsca i sposoby archiwizowania

10.SANKCJE GROŻĄCE ZA BŁĘDNE PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ

Prelegenci

Cytat
Piotr Sobkowiak - specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pełnił funkcję Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, właściciel firmy doradczej świadczącej usługi outsourcingu kadrowo-płacowego, autor artykułów o tematyce prawno-pracowniczej, posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów kadrowo - płacowych w przedsiębiorstwach zatrudniających do 1500 osób, od 2006 roku trener i wykładowca współpracujący z firmami szkoleniowymi w zakresie prawa pracy, ZUS i podatków osobistych, doświadczony ekspert w zakresie zatrudniania i wynagradzania oraz sprawozdawczości wobec ZUS, US, PFRON i GUS.

Marta Wysocka-Fronczek

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie im. Ryszarda Łazarskiego na Wydziale Prawa. Ukończone studia doktoranckie na Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Finalistka konkursu „Law Games” organizowanego przez ELSA oraz laureatka IV edycji konkursu Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości organizowanego przez Business Center Club.

Zawodowo wieloletni Specjalista ds. prawnych i finansowych; specjalizuje się m.in. w weryfikacji kredytowej i leasingowej, zawieraniu umów leasingu, factoringu, rozwiązywaniu problemów natury prawnej i podatkowej związanej z źródłem finansowania, analizie zabezpieczeń prawnych i ich stosowaniu.

Autorka wielu prac i artykułów m.in. dla wydawnictwa Legalis. Wieloletni wykładowca i znakomity trener z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, prawa cywilnego.

Gdzie i kiedy

Kraków 30 stycznia 2012
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 15 listopada 2011
-

Poznań

-

woj. kujawsko-pomorskie

Weź udział

Cena 1
-
490 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa
Weź udział

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!