Szkolenie

Przebieg komercjalizacji SPZOZ- ów i jej skutki w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej i prawa gospodarczego

O szkoleniu

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z przesłankami komercjalizacji SPZOZ
Korzyści dla uczestników:
• Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uczestnicy nie tylko zdobędą wiedzę o procedurze komercjalizacji SPZOZ- ów w myśl przepisów ustawy o działalności leczniczej, ale będą również mogli uwzględnić korzystne i niekorzystne skutki przekształcenia SPZOZ-u w spółkę, jako argumenty za lub przeciw jego komercjalizacji.
Kto powinien wziąć udział?
• Szkolenie skierowane jest zarówno do pracowników służby zdrowia –– zwłaszcza kadra zarządzającej, jak również pracowników jednostek samorządu terytorialnego, których zakres obowiązków obejmuje sprawy z zakresu ochrony zdrowia i którzy z racji swojego stanowiska mogą uczestniczyć w procesie komercjalizacji SPZOZ- ów, dla których dana jednostka jest podmiotem tworzącym

Program szkolenia

1. Pojęcie komercjalizacji SPZOZ- u.
2. Komercjalizacja a prywatyzacja.
3. Przesłanki komercjalizacji SPZOZ-u wg. ustawy o działalności leczniczej (UoDL):
a) skutki ujemnego wyniku finansowego SPZOZ-u,
b) likwidacja czy komercjalizacja?
4. Rozwiązania UoDL zachęcające podmioty tworzące do komercjalizacji SPZOZ-ów:
a) możliwość umorzenia przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań publicznoprawnych komercjalizowanego SPZOZ-u,
b) możliwość uzyskania dotacji celowej z art. 196 UoDL.
5. Warunki umorzenia zobowiązań i uzyskania dotacji celowej, ze szczególnym uwzględnieniem terminu złożenia wniosku.
6. Etapy komercjalizacji SPZOZ-u wg. przepisów UoDL:
a) ustalenie wskaźnika zadłużenia i ewentualne przejęcie zobowiązań SPZOZ-u
przez podmiot tworzący,
b) ewentualne porozumienie o połączeniu w ramach komercjalizacji kilku SPZOZ-ów w jedną spółkę,
c) akt przekształcenia i jego elementy:
 akt założycielski spółki kapitałowej,
 imiona i nazwiska członków organów spółki pierwszej kadencji,
 regulamin organizacyjny skomercjalizowanego podmiotu leczniczego,
d) wpis do KRS-u,
e) wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
7. Wybrane problemy związane z przekształceniem SPZOZ-u w spółkę:
a) kapitały w SPZOZ a kapitał założycielski spółki (kwestia aportów),
b) koszty przekształcenia,
c) należności i zobowiązania przekształconego SPZOZ-u,
d) projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8. Wybrane aspekty funkcjonowania spółki kapitałowej powstałej w procesie komercjalizacji
SPZOZ-u (w tym tworzenie nowych podmiotów przez spółkę, nadzór właścicielski nad spółką):
a) spółki z o.o.,
b) spółki akcyjne,
c) przekształcenie, łączenie się i podział spółek kapitałowych.
9. Nabycie w wyniku komercjalizacji zdolności upadłościowej – możliwość prowadzenia postępowania upadłościowego i naprawczego wobec spółki powstałej w wyniku przekształcenia SPZOZ-u:
a) przesłanki ogłoszenia upadłości,
b) rodzaje postępowania upadłościowego,
c) upadłość likwidacyjna,
d) upadłość z możliwością zawarcia układu,
e) postępowanie naprawcze.

Prelegenci

Cytat
adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
w Gliwicach

Gdzie i kiedy

Kielce 24 maja 2012
Hotel CITI

Kielce

Paderewskiego 4

woj. świętokrzyskie

Gdzie i kiedy

Kraków 22 maja 2012
Hotel Wyspiański

Kraków

Westerplatte 15

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
+VAT
350 PLN
Cena zawiera:
  • materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat
Weź udział

Organizator

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
30-415 Kraków
Wadowicka 8A
woj. małopolskie
Firma EURODIRECT powstała w Krakowie, w listopadzie 1993 roku. We wrześniu 1994 roku został uruchomiony ośrodek w Katowicach i w tym kształcie firma Eurodirect s.c. istniała do 2001 roku kiedy to właściciele podjęli decyzje o przekształceniu jej w sp...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
30-415 Kraków Wadowicka 8A
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!