Przeciwdziałanie Mobbingowi i Dyskryminacji - Aspekty Psychologiczne i Prawne

O szkoleniu

Zachowania przemocowe w miejscu pracy, takie jak mobbing czy dyskryminacja, nawet jeśli mają charakter incydentalny, są niezwykle groźnym zjawiskiem, zarówno dla pracodawcy, jak i zatrudnionego w firmie personelu. Każda forma prześladowania niszczy prawidłowe relacje wewnętrzne w organizacji, przyczynia się do istotnego obniżenia efektywności pracowników, a także może skutkować poważnymi stratami wizerunkowymi i konsekwencjami natury prawnej. Mobbing, dyskryminacja, zachowania wykluczające, wroga i nieetyczna komunikacja przekładają się ponadto na wysokie szkody osobiste pracowników, naruszają społeczne i finansowe dobra każdej wspólnoty. Profilaktyka mobbingu i dyskryminacji są więc najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia interesu firmy i jej załogi. Aby skutecznie przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy, trzeba dobrze zrozumieć istotę tego zjawiska i nauczyć się rozpoznawać różne jego przejawy. Kurs otwarty „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który pozwala Uczestnikom warsztatów zyskać świadomość, czym jest mobbing oraz czym w rzeczywistości jest dyskryminacja, a także jak zapobiegać ich pojawieniu się i narastaniu. Dostępny w naszym najnowszym katalogu szkoleń kurs otwarty, którego tematem jest profilaktyka dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy, prezentuje i w przystępny sposób objaśnia skomplikowane mechanizmy społeczne, które otwierają drogę do działań o charakterze mobbingowym, destabilizujących prawidłowe funkcjonowanie firm i instytucji, niszczących relacje pracownicze, przynoszących wymierne straty finansowe firmom, które nie potrafią na czas odpowiednio zareagować na niepokojące sygnały, a nade wszystko odpowiedzialnych za ogromną krzywdę ludzi uwikłanych w przemocowe relacje.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kurs „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” pozwala pozyskać fachową wiedzę o:

 • przyczynach powstawania konfliktów w pracy oraz sposobach ich rozwiązywania;
 • opartych na szacunku i właściwych relacjach w środowisku pracy;
 • istocie zjawiska mobbingu oraz sposobach odróżniania go od innych, trudnych sytuacji spotykanych w miejscu pracy;
 • cechach, które mogą sprzyjać znalezieniu się w sytuacji mobbera lub osoby mobbowanej;
 • działaniach mobbingowych wg. Heinza Leymanna;
 • różnych fazach mobbingu;
 • kosztach mobbingu: osobistych, społecznych i gospodarczych;
 • odróżnianiu różnych płaszczyzn mobbingu;
 • uprzedzeniach i stereotypach otwierających drogę do zachowań o charakterze dyskryminacyjnym;
 • różnych rodzajów dyskryminacji, w tym m.in. dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej i pozytywnej;
 • obowiązkach pracodawcy w obszarze profilaktyki mobbingu i dyskryminacji;
 • kategoriach prawnych mobbingu i dyskryminacji;
 • orzecznictwie sądowym dotyczącym dyskryminacji i mobbingu;
 • odpowiedzialności pracodawcy za mobbing i dyskryminację oraz odpowiedzialności sprawcy mobbingu i dyskryminacji.
Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby pracujące w działach personalnych, odpowiedzialne ze planowanie i realizację polityki szkoleniowej oraz kadrowej.
 • Kadra zarządzająca, pragnąca zatrzymać w firmie ludzi z wysokim poziomem kompetencji i umiejętności.
 • Osoby chcące przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Osoby zainteresowane tematyką dyskryminacji i mobbingu.

Program szkolenia

Rozpoczęcie kursu: weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu, rozpoznanie i omówienie celów warsztatu, omówienie spraw organizacyjnych.

Moduł I. Wprowadzenie do tematu kursu.

 • Wartości i potrzeby życiowe, których zaspokojenie jest zagrożone w sytuacji mobbingu i dyskryminacji.
 • Prezentacja, dyskusja, ćwiczenie z listą wartości.

Moduł II. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi – stereotypy i uprzedzenia.

 • Uprzedzenia i stereotypy jako źródło zachowań przemocowych.
 • Ćwiczenie – określanie cech osoby na podstawie jej fotografii (zadanie pozwala ujawnić uprzedzenia przejawiane przez Kursantów), przykłady i wnioski.

Moduł III. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Definicje.

 • Próba zdefiniowania pojęć: dyskryminacja i mobbing. Przegląd badań im poświęconych.
 • Prezentacja slajdów, krótki wykład.

Moduł IV. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Interpretacja zachowań.

 • Mobbing oraz zjawiska o zbliżonym charakterze, czyli co uznaje się za mobbing i dyskryminację, a co nimi nie jest?
 • Ćwiczenia grupowe. Prezentacja slajdów, dyskusja, wnioski.

Moduł V. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Mobbing i jego charakterystyka.

 • Kategorie mobbingu i jego fazy.
 • Mini wykład.

Moduł VI. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Role: sprawca i ofiara.

 • Zachowania charakterystyczne dla mobbera/ofiary mobbingu.
 • Ćwiczenia w parach. Dyskusja na forum. Prezentacja.

Moduł VII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Sprawca jako ofiara.

 • „Ciemna triada” – sprawca mobbingu.
 • Mini wykład, prezentacja. Dyskusja na forum.

Moduł VIII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Cechy mobbingu wg Leymanna.

 • Cechy mobbingu (45 cech H. Leymanna).
 • Prezentacja, ćwiczenie (porządkowanie listy cech Leymanna), panel dyskusyjny.

Moduł IX. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Działania oraz metody sprawcy.

 • Metody i działania stosowane przez mobberów.
 • Prezentacja slajdów, mini wykład, dyskusja na forum.

Moduł X. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Analiza danych statystycznych.

 • Statystyki dotyczące mobbingu i dyskryminacji.
 • Prezentacja slajdów, dyskusja na forum. Omówienie wniosków.

Moduł XI. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Jak reagować na mobbing?

 • Odpowiedni sposób reagowania na mobbing i dyskryminację (świadek mobbingu/ osoba mobbowana).
 • Ćwiczenie w grupach. Prezentacja. Dyskusja na forum.

Moduł XII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Komunikacja w profilaktyce mobbingu i dyskryminacji.

 • Zasady właściwej komunikacji jako podstawowy czynnik profilaktyki zachowań przemocowych.
 • Ćwiczenia w grupach, dyskusja i wnioski.

Moduł XIII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Obowiązki pracodawcy, współpracowników, świadków.

 • Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.
 • Burza mózgów. Wnioski, prezentacja.

Moduł XIV. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Obowiązujące prawo i orzecznictwo.

 • Dyskryminacja i mobbing w aktach prawnych i orzecznictwie sądowym.
 • Mini wykład. Dyskusja na forum.

Moduł XV. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Podsumowanie.

Zakończenie szkolenia: powtórzenie najważniejszych wiadomości, wnioski i dyskusja. Ewaluacja przeprowadzonego programu szkoleniowego. Opcjonalnie: sesja rekomendacji dla Uczestników warsztatu w zakresie optymalizacji dalszych kroków szkoleniowych.

Czas trwania

09:00 - 13:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
868
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 895 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r. oraz ponownie w 2022 r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - Jesteśm...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne.
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie.
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia.

BUR, KFS

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa Widok 18/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!