Szkolenie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w urzędzie

O szkoleniu

  Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie potrafił/a przeciwdziałać występowaniu zjawiska mobbingu i dyskryminacji, identyfikować i rozpoznawać ww. zjawiska oraz tworzyć procedury i wdrażać działania antymobbingowe atakże minimalizować skutki mobbingu i dyskryminacji. Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał/a: - narzędzia ochrony prawnej przed zjawiskami dyskryminacji i mobbingu w urzędzie oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk - praktyczne aspekty przeciwdziałania w odniesieniu do patologicznych zachowań w miejscu pracy - sposoby rozpoznawania i klasyfikowania tych patologicznych zachowań i postaw sposoby przeciwdziałania - konsekwencje występowania mobbingu i dyskryminacji - praktykę przeciwdziałania w realiach miejsca pracy ze szczególnym naciskiem na procedury przeciwdziałania - gotowe schematy procedury antymobbingowej i/lub antydyskryminacyjnej, a także określenie faktycznych możliwości oddziaływania w zwalczaniu (przeciwdziałaniu, ograniczaniu, łagodzeniu skutków) tych patologii - przykładowe (z praktyki) procedury i schematy postępowania w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zachowań w miejscu pracy Udział pracowników w szkoleniu pozwoli organizacji: - identyfikować symptomy zjawiska mobbingu i dyskryminacji w urzędzie, dzięki czemu można będzie zapobiegać konsekwencjom ich występowania - unikać występowania mobbingu dzięki przygotowaniu i wdrażaniu procedur antymobbingowych - poprawić relacje interpersonalne w zespołach pracowniczych
Kto powinien wziąć udział?
 • menedżerów działów kadr i dyrektorów komórek personalnych
 • osób zajmujących się problematyką porządku procesu pracy
 • osób przygotowujących procedury antymobbingowe
 • członków zespołów zajmujących się walką z niepożądanymi zjawiskami
 • pracowników działów organizacji i zarządzania

Program szkolenia

CZYM JEST MOBBING I DYSKRYMINACJA

 • Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji
 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu
 • Skala i rozmiar mobbingu
 • Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych
 • 45 cech działań mobbingowych wg Heinza Leymana

 
PRZYCZYNY MOBBINGU I DYSKRYMINACJI W URZĘDZIE

 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
 • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary
 • Stres
 • Konflikt
 • Przyczyny po stronie mobbera
 • Przyczyny społeczno - kulturowe:
 • Stereotypy
 • Uprzedzenia społeczne


PSYCHOLOGIA MOBBINGU, OFIARA I SPRAWCA MOBBINGU

 • Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu
 • Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu
 • Fałszywe ofiary mobbingu
 • Zespół kozła ofiarnego


 TAKTYKI MOBBINGU

 • Poniżanie
 • Upokarzanie
 • Zastraszanie
 • Zaniżanie kompetencji
 • Utrudnianie wykonywania pracy
 • Izolacja

ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI JAKO OBOWIĄZEK PRACODAWCY. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W ADMINISTRACJI

 • Asertywność
 • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych
 • Wymaganie realizacji obowiązków urzędniczych a mobbig
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu w urzędzie
 • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa
 • Wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu
 • Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w administracji publicznej i samorządowej

Prelegenci

Cytat

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Wrocław 9 - 10 grudnia 2020
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 września 2020
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1290 PLN
Cena zawiera:
 • proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Weź udział
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób
1190 PLN
Cena zawiera:
 • proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Weź udział

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!