Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/przeciwdzialanie-mobbingowi-i-dyskryminacji-w-urzedzie-74072-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

  Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie potrafił/a przeciwdziałać występowaniu zjawiska mobbingu i dyskryminacji, identyfikować i rozpoznawać ww. zjawiska oraz tworzyć procedury i wdrażać działania antymobbingowe atakże minimalizować skutki mobbingu i dyskryminacji. Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał/a: - narzędzia ochrony prawnej przed zjawiskami dyskryminacji i mobbingu w urzędzie oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk - praktyczne aspekty przeciwdziałania w odniesieniu do patologicznych zachowań w miejscu pracy - sposoby rozpoznawania i klasyfikowania tych patologicznych zachowań i postaw sposoby przeciwdziałania - konsekwencje występowania mobbingu i dyskryminacji - praktykę przeciwdziałania w realiach miejsca pracy ze szczególnym naciskiem na procedury przeciwdziałania - gotowe schematy procedury antymobbingowej i/lub antydyskryminacyjnej, a także określenie faktycznych możliwości oddziaływania w zwalczaniu (przeciwdziałaniu, ograniczaniu, łagodzeniu skutków) tych patologii - przykładowe (z praktyki) procedury i schematy postępowania w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zachowań w miejscu pracy Udział pracowników w szkoleniu pozwoli organizacji: - identyfikować symptomy zjawiska mobbingu i dyskryminacji w urzędzie, dzięki czemu można będzie zapobiegać konsekwencjom ich występowania - unikać występowania mobbingu dzięki przygotowaniu i wdrażaniu procedur antymobbingowych - poprawić relacje interpersonalne w zespołach pracowniczych

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów działów kadr i dyrektorów komórek personalnych
 • osób zajmujących się problematyką porządku procesu pracy
 • osób przygotowujących procedury antymobbingowe
 • członków zespołów zajmujących się walką z niepożądanymi zjawiskami
 • pracowników działów organizacji i zarządzania

Program szkolenia:

CZYM JEST MOBBING I DYSKRYMINACJA

 • Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji
 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu
 • Skala i rozmiar mobbingu
 • Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych
 • 45 cech działań mobbingowych wg Heinza Leymana

 
PRZYCZYNY MOBBINGU I DYSKRYMINACJI W URZĘDZIE

 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
 • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary
 • Stres
 • Konflikt
 • Przyczyny po stronie mobbera
 • Przyczyny społeczno - kulturowe:
 • Stereotypy
 • Uprzedzenia społeczne


PSYCHOLOGIA MOBBINGU, OFIARA I SPRAWCA MOBBINGU

 • Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu
 • Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu
 • Fałszywe ofiary mobbingu
 • Zespół kozła ofiarnego


 TAKTYKI MOBBINGU

 • Poniżanie
 • Upokarzanie
 • Zastraszanie
 • Zaniżanie kompetencji
 • Utrudnianie wykonywania pracy
 • Izolacja

ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI JAKO OBOWIĄZEK PRACODAWCY. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W ADMINISTRACJI

 • Asertywność
 • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych
 • Wymaganie realizacji obowiązków urzędniczych a mobbig
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu w urzędzie
 • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa
 • Wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu
 • Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w administracji publicznej i samorządowej

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł + 23% VAT za osobę
 • 1190 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w urzędzie