Szkolenie

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY - wieczorowo

O szkoleniu

23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe) szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Szkolenie ma na celu zapoznanie z charakterystyką ustawy oraz pomóc w prawidłowym ustaleniu wewnętrznej procedury.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
kancelarie doradztwa podatkowego,
właściciele kantorów, komisów oraz dealerzy samochodowi,
fundacje, stowarzyszenia,
podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
biegli rewidenci.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I

1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505). Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

3. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.

4. Rodzaje instytucji obowiązanych.

5. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.

6. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).

7. Kontrola instytucji obowiązanych.

8. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.

9. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.

10. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.

11. Problematyka odpowiedzialności karnej- sankcje administracyjne i karne.

CZĘŚĆ II
OBOWIĄZKI W PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY PO PONAD PÓŁTORAROCZNYM OKRESIE STOSOWANIA ZMIENIONEJ USTAWY

1. Praktyczna analiza aktów prawnych regulujących proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu pod kątem obowiązków przedsiębiorcy.

2. Analiza informacji NIK o wynikach kontroli realizacji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Omówienie zagadnień dotyczących analizy transakcji podejrzanych w praktyce przedsiębiorcy.

4. Kolizja prawa podatkowego z procederem prania pieniędzy.

5. Wyjaśnienie wątpliwości zgłoszonych przez przedsiębiorców.

6. Omówienie komunikatów GIIF dotyczących stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu..

7. Zapowiadane regulacje prawne.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma projekt wewnętrznej procedury

Czas trwania

Szkolenie odbywa się w godzinach 15:15 - 19:00.

Prelegenci

Cytat
Ekspert FRR

Gdzie i kiedy

Katowice 26 marca 2015
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

40-005 Katowice

ul. Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
cena zawiera VAT
499 PLN
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe wraz z wewnętrzną procedurą, serwis kawowy, certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie poprzez stronę:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/502/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!