Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu po zmianach

O szkoleniu

30 marca 2021 roku uchwalono znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które implementowały regulacje V Dyrektywy AML. Wprowadzonych zostało szereg nowych obowiązków oraz poszerzony został katalog podmiotów, które zobowiązane są wdrożyć i stosować AML w swojej organizacji. Zmiany w AML to nowa lista instytucji obowiązanych, nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także powiększony katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną najistotniejsze obowiązki nakładane na instytucje obowiązane oraz przybliżymy najważniejsze zmiany wynikające z wdrożenia V Dyrektywy AML. Na szkoleniu opowiemy co i w jakiej kolejności należy zrobić, aby zachować zgodność z nowymi wymogami. Podczas szkolenia będziemy odnosili się także do aspektów ochrony danych osobowych pojawiających się w ramach AML.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do następujących kategorii instytucji obowiązanych:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową
 • doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci;
 • biura rachunkowe – obecnie wszystkie, nie tylko prowadzące księgi rachunkowe,
 • agencje celne
 • przedsiębiorcy świadczący usługi polegające na:
  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami;
 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro,
 • przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro,
 • przedsiębiorcy w zakresie w jakim prowadzą działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami
 • notariusze, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi

Program szkolenia

 1. Czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
 2. Kogo obejmą nowe obowiązki po nowelizacji – rozszerzony katalog instytucji obowiązanej.
 3. Zadania instytucji obowiązanej (w tym ocena ryzyka, monitoring i środki bezpieczeństwa finansowego) i sposób ich realizacji z uwzględnieniem obowiązków wynikających z RODO.
 4. Niezbędne dokumenty i procedury.
 5. Proces raportowania do organów
 6. Jak przebiega kontrola instytucji obowiązanej i jak się można do niej przygotować?
 7. Kary administracyjne oraz komu może grozić odpowiedzialność karna.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Radca prawny Anna Layer-Janiga. Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved AML Officer (AMCLO). Prawnik z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw, w tym jako prawnik wewnętrzny. Posiada doświadczenie we wdrażaniu procedur oraz programów zarządzania zgodnością z wymogami prawnymi (Compliance). Odpowiadała za opracowywanie pisemnych standardów i ich wdrażanie. Tworzyła i prowadziła wewnętrze programy szkoleniowe, procesy komunikacji oraz monitorowania wdrażanych rozwiązań.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!