Szkolenie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

O szkoleniu

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta uchyla dotychczasowe przepisy. Z tego względu wiele instytucji jest zobowiązanych do wdrożenia nowych procedur wewnętrznych oraz przeszkolenia swoich pracowników z nowych zasad.

Do nowej ustawy zostały transponowane założenia IV Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, jak również uwzględniono rekomendacje grupy FATF. Ponadto ustawa wprowadziła nowe przepisy, które mają służyć działaniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Szkolenie uwzględnia następujące tematy, w szczególności:
1. Obowiązki instytucji obowiązanych:
a) analiza ryzyka – poziomy, sposoby, kryteria.
b) środki bezpieczeństwa finansowego:
• podstawowe – m.in. zasady identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego, ustalanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, monitorowanie stosunków gospodarczych,
• wzmożone – opis sytuacji, rodzaje stosowanych środków, przykłady,
• uproszczone – wskazanie kiedy ustawa dopuszcza możliwość odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
W ramach tematu środków bezpieczeństwa finansowego omówione zostaną zasady identyfikacji osób na politycznie eksponowanych stanowiskach, relacje transgraniczne, transakcje non face to face etc.
a) nowe zasady raportowania do GIIF a odstąpienie od obowiązku rejestracji, terminy, podział transakcji.
b) outsourcing,
c) procedura wewnętrzna – potrzeba dostosowania
d) stosowanie sankcji finansowych – według aktualnych i nowych zasad.
2. Nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji.
Kto powinien wziąć udział?

Członkowie zarządu, dyr. finansowi, główni księgowi podmiotów gospodarczych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, biegli rewidenci w spółkach, kancelarie prawne i podatkowe, jak i podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Program szkolenia

1. Definicja przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Stosowanie szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom – definicje.

3. Szczegółowe omówienie i analiza zasad nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz IV Dyrektywy a także rekomendacji organizacji FATF, komitetu Moneyval Rady Europy.

4. Obowiązki instytucji obowiązanych, w tym osób wykonujących działalność zawodową w kontekście istniejących przepisów oraz konieczność wprowadzenia lub wdrożenia zmian w istniejących procedurach wewnętrznych, m.in:
a) analiza ryzyka, poziomy, konsekwencje,
b) Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (m.in. identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, monitorowanie stosunków gospodarczych, PEP, ):
• podstawowy zakres,
• środki uproszczone,
• środki wzmożone.
c) obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
• obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
• obowiązek informowania o zastosowanym zamrożeniu środków albo o niewykonanym udostępnieniu,
d) Dokumentowanie wykonywanych obowiązków.

5. Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych. Postępowanie w przypadku wszczęcia, konsekwencje.

6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
a) zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

7. Studium przypadku.

8. Dyskusja, pytania.

Czas trwania

10:00 – 15:30

Prelegenci

Cytat

Trener Akademia MDDP

Gdzie i kiedy

Kraków 7 grudnia 2021
Centrum Szkoleniowe MDDP

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 6 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 grudnia 2021
Centrum Szkoleniowe MDDP

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 listopada 2021
Centrum Szkoleniowe MDDP

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 18 listopada 2021
Centrum Szkoleniowe MDDP

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 27 października 2021
Centrum Szkoleniowe MDDP

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 15 października 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 października 2021
Centrum Szkoleniowe MDDP

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 30 września 2021
Centrum Szkoleniowe MDDP

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 sierpnia 2021
Centrum Szkoleniowe MDDP

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 16 sierpnia 2021
Centrum Szkoleniowe MDDP

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 23 lipca 2021
Centrum Szkoleniowe MDDP

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 czerwca 2021
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 14 czerwca 2021
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 maja 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 12 kwietnia 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 26 marca 2021
Centrum Szkoleniowe MDDP

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 5 marca 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 12 lutego 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 stycznia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Szkolenia online
za osobę
590 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenia stacjonarne
za osobę
690 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony.
 • Podczas zgłoszenia mają Państwo możliwość wyboru terminu szkolenia.
 • Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
   

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!