Przedawnienie roszczeń – vademecum pracownika Banku Spółdzielczego.

O szkoleniu

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia: Funkcjonowanie w prawie polskim instytucji przedawnienia roszczenia powoduje, że bank jako wierzyciel ma ograniczony czas na skuteczne dochodzenie swoich należności od dłużników- klientów. Celem szkolenia jest omówienie zasad i terminów przedawniania się należności z tytułu różnych rodzajów umów bankowych i związanych z tym ryzyk oraz zapoznanie się z zasadami przerywania biegu przedawnienia i odróżniania wygaśnięcia prawa dochodzenia należności od przedawnienia.
Uczestnicy szkolenia nauczą się praktycznie obliczać terminy przedawnienia roszczeń z tytułu umów depozytowych i kredytowych i prawidłowo żądać spłaty zobowiązań od klientów banku i osób zabezpieczających spłatę należności. Dowiedzą się także, jak prawidłowo odpowiadać na zawarte w reklamacjach klientów niezasadne zarzuty dotyczące przedawnienia roszczeń banku.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do zarządów banków, dyrektorów oddziałów, prawników, audytorów, pracowników kontroli, pracowników rozpatrujących reklamacje a przede wszystkim pracowników obsługujących umowy bankowe i windykację. 

Program szkolenia

I. Pojęcie przedawnienie roszczenia:
1. Na czym polega przedawnienie roszczenia?
2. Czy każde roszczenie ulega przedawnieniu?
3. Czy terminy przedawnienia można umownie zmieniać?
4. Skutki prawne przedawnienia roszczenia.
5. Przedawnienie a wygaśnięcie roszczenia – różne skutki prawne- na przykładzie zgłoszenia nieautoryzowanych transakcji płatniczych, sankcji kredytu darmowego i odstąpienia konsumenta od umowy kredytowej.
II. Możliwe działania banku po podniesieniu przez dłużnika zarzutu przedawnienia roszczenia:
1. Co to znaczy podnieść zarzut przedawnienia roszczenia:
a) kto może to zrobić?
b) w jakiej formie musi to nastąpić?
2. Czy można wezwać dłużnika do zapłaty po podniesieniu zarzutu przedawnienia?:
a) orzecznictwo UOKiK;
b) rola rejestrów bankowych.
3. Czy i kiedy można pozwać dłużnika do sądu mimo upływu terminu przedawnienia?
4. Wyjątki dotyczące konsumentów.
III. Terminy przedawnienia roszczeń banku wobec klientów:
1. Terminy przedawnienia wobec poszczególnych grup klientów:
a) wobec klientów prowadzących działalność gospodarczą,
b) wobec rolników,
c) wobec konsumentów,
d) wobec jednostek samorządu terytorialnego.
2. Terminy przedawnienia z tytułu poszczególnych czynności bankowych:
a) umowy kredytu i kredytu hipotecznego,
b) umowy kredytu w rachunku,
c) umowy poręczenia,
d) zobowiązania wekslowego,
e) poręczenia wekslowego,
f) należności zabezpieczonych hipoteką,
g) należności zabezpieczonych zastawem rejestrowym,
h) umowy rachunku,
i) należności ubocznych od umowy rachunku (opłat, odsetek),
j) umowy rachunku po śmierci posiadacza.
3. Terminy przedawnienia należności wynikających z:
a) wyroków sądowych,
b) ugód zawartych przed mediatorem i pozasądowym organem rozjemczym np. Sądem Polubownym przy KNF, Rzecznikiem Finansowym, Arbitrem Bankowym przy ZBP.
IV. Terminy przedawnienia roszczeń klientów wobec banku:
1. Terminy przedawnienia dla poszczególnych grup klientów:
e) klientów prowadzących działalność gospodarczą,
f) rolników,
g) konsumentów,
h) jednostek samorządu terytorialnego.
2. Przedawnienie roszczeń konsumentów wynikające z ustaw szczególnych.
V. Praktyczne obliczanie terminów przedawnienia – liczne przykłady.
VI. Wpływ poszczególnych postępowań sądowych na bieg terminów przedawnienia roszczeń banku:
1. Postępowania spadkowe – projektowane zmiany prawa,
2. Postępowanie upadłościowe – wpływ zgłoszenia wierzytelności na przedawnienie.
VII. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia:
1. Przyczyny i okres zawieszenia biegu przedawnienia.
2. Przerwanie biegu przedawnienia:
a) co to jest uznanie długu?
b) forma i treść uznania długu – prawidłowe zapisy,
c) czy spłata zadłużenia przerywa bieg przedawnienia?
d) czy ugoda restrukturyzacyjna zawsze przerywa bieg przedawnienia?
e) co to znaczy „dochodzenie roszczenia”, które przerywa bieg przedawnienia?
f) jak liczyć bieg terminu przedawnienia po przerwie?
VIII. Czy ulegają przedawnieniu zarzuty dotyczące:
a) nieważności bądź pozorności umowy bankowej (art. 83 kc),
b) zarzuty związane z naruszeniem RODO?
c) zarzuty związane z naruszeniem tajemnicy bankowej?

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@crf.pl lub faxem 22 207 22 58

Informacje organizacyjne:

Monika Cicha

Centrum Rozwoju Finansów

tel. 506 335 666

m.cicha@crf.pl

Czas trwania

9.00-12.00

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, SGH w Warszawie oraz szkół bankowych. Członek FIN-NET (europejskiej sieci rozpatrywania sporów między bankami i ich klientami).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.

Rejestracja

Cena standardowa
Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zniżki grupowe:
 • 25.64% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 25.64% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 25.64% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 25.64% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Rozwoju Finansów
 • Ulica i nr: Jana Kazimierza 16
 • Kod pocztowy: 01-248
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7582118133

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!