Szkolenie

Przedsiębiorca przed PURE

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone w trybie online. Szkolenie ma na celu przekazaniu informacji na temat wybranych obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, kontroli Prezesa URE, zasad nakładania administracyjnych kar pieniężnych i możliwych środkach odwoławczych. Wszystko w oparciu o ustawę Prawo energetyczne. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane przedsiębiorstwom energetycznym.

Program szkolenia

Logowanie uczestników.
Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze oraz kary za niedopełnienie tych obowiązków w poszczególnych ustawach:

 • ustawa-Prawo energetyczne,
 • ustawa o odnawialnych źródłach energii,
 • ustawa o efektywności energetycznej,
 • ustawa o wsparciu wysokosprawnej kogeneracji,
 • ustawa o wsparciu wysokosprawnej kogeneracji,

Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wynikające z koncesji.
Postępowania wyjaśniające prowadzone na podstawie art. 28 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 70 ustawy OZE.
Kary pieniężne nakładane przez PURE:

 • odpowiedzialność przedsiębiorstwa energetycznego
 • odpowiedzialność kadry menedżerskiej
 • odpowiedzialność podmiotów nie będących przedsiębiorstwami energetycznymi
 • omówienie nowszego orzecznictwa – case study

Zasady wymiaru kary, zakres uznania administracyjnego i przedawnienie:

 • miarkowanie kar i "taryfikatory"
 • przykłady interpretowania wątpliwości na korzyść strony postępowania w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej;
 • odstąpienia od wymierzenia kary w orzecznictwie SOKiK
 • upływ czasu a możliwość nałożenia kary i egzekucji kary

Odwołanie do SOKiK:

 • specyfika odwołania;
 • co Prezes URE może zrobić po wniesieniu odwołania
 • na jakich zasadach rozstrzyga SOKiK? na co można liczyć w związku z wniesieniem odwołania
 • wstrzymanie wykonalności decyzji

Spór o przyłączenie do sieci:

 • specyfika
 • możliwości stron przed wydaniem odmowy przyłączenia i w trakcie sporu

Polubowne rozwiązywanie sporów w sektorze energetycznym:

 • rola Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE

Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat

Grzegorz Mikos, radca prawny, ekspert ds. prawa energetycznego, wieloletni pracownik URE.
W URE prowadził postępowania administracyjne w sprawie wymierzania kar pieniężnych operatorom systemów dystrybucyjnych w związku z naruszeniem ustawy – Prawo energetyczne. Ponadto, prowadził liczne postępowania w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych oraz tzw. Programów Zgodności. Aktywnie uczestniczył w międzynarodowych zespołach grup roboczych w ramach CEER. Radca prawny Grzegorz Mikos pracował również w Departamencie Źródeł Odnawialnych Wspiera m.st. Warszawę w transformacji energetycznej, zapewniając obsługę prawną jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za ochronę powietrza i politykę klimatyczną.
W kancelarii doradza w szczególnie skomplikowanych kwestiach regulacyjnych związanych z rynkiem odnawialnych źródeł energii oraz z prawem energetycznym.

Gdzie i kiedy

Online 7 grudnia 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1490 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Eurocon Ewelina Walczuk
01-217 Warszawa
Kolejowa 15/17
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eurocon Ewelina Walczuk
01-217 Warszawa Kolejowa 15/17
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!