Przedsiębiorca traktowany jak konsument – najnowsze zmiany prawne i ich wpływ na relacje kontraktowe

O szkoleniu

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł korzystać - pod pewnymi warunkami - z rozszerzonej ochrony przyznanej dotychczas wyłącznie konsumentom. W szczególności, będzie mógł w określonych przypadkach powoływać się na przepisy o klauzulach niedozwolonych (tzw. klauzulach abuzywnych) oraz korzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Warto sobie zatem zadać pytanie w jaki sposób zmiany te wpłyną na dotychczasową działalność podmiotów profesjonalnych na rynku, w szczególności przedsiębiorców z branży e-commerce oraz oferujących rozwiązania IT, w tym licencje na oprogramowania komputerowe, skierowane zwłaszcza do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnie istotna jest również kwestia jak skutecznie wdrożyć nowe przepisy w obrębie swojej działalności, w tym czy i w jaki sposób zmienić stosowane do tej pory wzorce umów i regulaminów, a także praktyki sprzedażowe.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej, ilustrowanej przykładami wiedzy umożliwiającej uwzględnienie nowych wymogów prawnych w działalności biznesowej przedsiębiorców.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób odpowiedzialnych za procesy przygotowania i negocjowania umów B2B oraz regulaminów, w tym do wewnętrznych prawników firm, a także do osób odpowiadających za sprzedaż.

Program szkolenia

1. Rodzaje relacji kontraktowych

 • Umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C)
 • Umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)
 • Nowa kategoria – umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami a osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, gdy umowa nie ma dla nich charakteru zawodowego (umowy z „przedsiębiorcami-konsumentami”, „B2CB”?)

2. Jak zweryfikować, czy kontrahent należy do nowej kategorii podmiotów?

 • Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Brak „zawodowego charakteru” umowy zawieranej przez jednoosobowego przedsiębiorcę
 • Znaczenie treści wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Czy mikroprzedsiębiorca, który prowadzi samodzielnie swoją księgowość i nabywa oprogramowanie księgowe może zostać uznany za „przedsiębiorcę-konsumenta”?
 • Przykładowe mechanizmy pomagające ustalić status kontrahenta w ramach konkretnej umowy

3. Konsekwencje uznania, że kontrahent jest „przedsiębiorcą-konsumentem”

 • Ograniczony katalog uprawnień konsumenckich dla „przedsiębiorców-konsumentów”
 • Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych
 • Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zyskuje kompetencje w zakresie ochrony „przedsiębiorców-konsumentów”?

4. Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych

 • Czy są wzorce umowne? (m.in. regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, ogólne warunki umów, wzory umów)
 • Czym są klauzule niedozwolone?
 • Przykładowy katalog najważniejszych klauzul niedozwolonych
 • Skutki stosowania klauzul niedozwolonych
 • Klauzule niedozwolone a treść stosowanych umów i innych dokumentów
 • Czy wciąż możliwe będzie ograniczenie odpowiedzialności względem „przedsiębiorcy-konsumenta” za szkody?
 • Czy wciąż, względem „przedsiębiorców-konsumentów”, możliwe będzie „automatyczne” przedłużanie umów na kolejne okresy?

5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady

 • Charakter odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
 • Uprawnienia przysługujące kupującemu (zamawiającemu) z tytułu rękojmi za wady
 • Rękojmia a gwarancja – różnice i zależności
 • Uprawnienia wynikające z rękojmi przysługujące „przedsiębiorcom-konsumentom”
 • Czy wciąż można ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady?
 • Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady a treść stosowanych umów i innych dokumentów
 • Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady a procedury reklamacyjne

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 • Czym jest umowa zawarta na odległość?
 • Czym jest umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa?
 • Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy (termin, skutki, koszty)
 • Wyjątki od możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, w tym wykonanie w pełni usługi za wyraźną zgodą konsumenta, dostarczanie programu komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym
 • Prawo odstąpienia od umowy a treść stosowanych umów i innych dokumentów
 • Obowiązki przedsiębiorcy w związku z prawem odstąpienia od umowy
 • Jakie obowiązki informacyjne należy spełnić w związku z zawarciem umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa?

7. Podsumowanie rekomendowanych działań do podjęcia w związku z nową kategorią kontrahentów

Czas trwania

9.30 - 14.30

Prelegenci

Bartosz Jussak

Radca prawny w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu, prawie ochrony danych osobowych oraz w zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych. Zajmuje się projektami związanymi z prawami na dobrach niematerialnych, w ramach których sporządza umowy z zakresu IT, regulaminy usług świadczonych drogą elektroniczną, opinie prawne dotyczące modeli biznesowych, doradza w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada również doświadczenie w kompleksowym wdrażaniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz bieżącym doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Damian Łapka

Radca prawny (od 2018 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez The Catholic University of America – Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński. Na co dzień zaangażowany w praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w szczególności projektów IT oraz ochrony informacji i danych osobowych. Prelegent na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 22 wrzesień 2021

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zgłoszeniach przesłanych do 10 września
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
ul. Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa ul. Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!