Przegląd podatkowy 2011 - zmiany w podatkach CIT oraz VAT obowiązujące od 2011 r. (2 dni)- Warszawa

O szkoleniu

Miejsce: Warszawa
Data: 2011-06-20 - 2011-06-21
Kod: PZP110620
Prowadzący: Marcin Pacyna
Godzin: 12 lekcyjnych
Cena: 849 PLN (1044.27 PLN z VAT)
Termin płatności: 2011-06-13
Kto powinien wziąć udział?
pracowników działów finansowo- księgowych i działów rachunkowości

Program szkolenia

Program szkolenia / seminarium

CZĘŚĆ PIERWSZA

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT 2011

I. Zmiany 2011 w podatku CIT

1. Nowe pojęcie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

2. Podatkowe skutki wystąpienia wspólnika ze spółki nie będącej osobą prawną bądź likwidacji takiej spółki.

3. Zasady określania przychodów i kosztów uzyskiwanych przez wspólników spółek niebędących osobami prawnymi.

4. Podatek należny od nieodpłatnie przekazanych towarów kosztem uzyskania przychodów.

5. Zmiany w katalogu zwolnień podmiotowych.

6. Nowe wzory niektórych formularzy podatkowych.

II. Przychody ogólne – zasady rozliczania i największe problemy:

1. Pojęcie przychodu i dochodu w 2011 r.

2. Moment powstania przychodu w 2011 r. Wystawienie faktury a wydanie towaru.

3. Usługi „rozliczane w okresach sprawozdawczych”.

4. Przychody rozpoznawane kasowo.

5. Świadczenie nieodpłatne i częściowo odpłatne.III. Koszty uzyskania przychodów oraz wydatki niestanowiące kosztów - 2011

1. Ogólne zasady rozliczania kosztów, w tym najnowsze orzecznictwo.

2. Koszty bezpośrednie i pośrednie – znaczenie praktyczne.

3. Rozliczanie kosztów pośrednich dotyczących okresu rocznego i przekraczającego okres roczny.

4. Definicja momentu poniesienia kosztu. Zbliżanie przepisów podatkowych do bilansowych.

5. Wydatki na cele reprezentacji i reklamy.

6. Koszty na świadczenia zdrowotne dla pracowników. Inne wydatki dla pracowników. Rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych.IV. Rozliczenie dochodów zagranicznych - wzmianka.

1. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.

2. Konwencja modelowa OECD oraz umowy międzynarodowe – unikanie podwójnego opodatkowania.

3. Definicja i znaczenie „zakładu” w umowach międzynarodowych oraz polskich przepisach.

4. Dywidendy w obrocie z zagranicą (dywidendy z UE, spoza UE i EOG, zwolnienia podatkowe).

5. Certyfikat rezydencji i jego praktyczne znaczenie. Orzeczenia sądowe nt. Certyfikatu i odpowiedzialności płatnika.

6. Praktyczne przykłady odliczania podatku zapłaconego za granicą.V. Zmiany w podatku PIT 2011 - wybrane aspekty

(wspólne opodatkowanie małżonków, preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko, ulga internetowa i rehabilitacyjna, ryczałt od tzw. małych zleceń, zmiana zasad opodatkowania wspólników spółek cywilnych i spółek osobowych, zmiany w zakresie amortyzacji).

CZĘŚĆ DRUGA

Podatek od towarów i usług - VAT 2011I. Zmiany w VAT 2011.1. Zmiany w definicjach podatkowych (nowe środki transportu, towary, działalność rolnicza).

2. Zmiany w zakresie odliczania podatku VAT od samochodów (zakup, leasing, import, nabycie wewnątrzwspólnotowe) oraz od paliw.

3. Określenie zasad powiązania opodatkowania VAT z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług

4. Nowe zasady ustalania obowiązku podatkowego dla niektórych czynności.

5. Potwierdzanie faktur korygujących - nowe zasady.

6. Nowe stawki podatku VAT, w tym okresy przejściowe.

7. Zwolnienia przedmiotowe - nowe zasady stosowania zwolnień (transakcje dotyczące środków płatniczych, usługi medyczne, usługi szkoleniowe, usługi świadczone na rzecz członków organizacji, usługi zakwaterowania, pozostałe usługi, usługi związane ze sportem, usługi kulturalne, usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości, pozostałe usługi).

8. Pozostałe zmiany (min. regulacje dla taksówkarzy, zmiany w zakresie przedmiotów kolekcjonerskich).

9. Nowa treść załączników do ustawy o VAT.

10. Projektowane zmiany w zakresie faktur VAT - rewolucja w VAT.II. Obrót z zagranicą – WDT, WNT, import usług oraz świadczenie usług poza RP.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (rejestracja, miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, korekty deklaracji, przemieszczanie własnych towarów, fakturowanie, zasady wystawiania faktur wewnętrznych, przeliczanie na złotówki)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (moment obowiązku podatkowego, przeliczanie na złotówki, opodatkowanie zaliczek, zasady stosowania stawki 0%, dokumentacja WDT)

import i „eksport” usług (miejsce świadczenia, usługi związane z nieruchomościami, opodatkowanie usług transportowych, usługi doradcze, opodatkowanie usług na majątku ruchomym, faktury wewnętrzne i faktury handlowe, podwójne opodatkowanie)III. Odliczenie podatku VAT

1. Kwoty składające się na podatek naliczony,

2. Terminy odliczania podatku

3. Faktury i noty korygujące (najnowsze orzecznictwo i jego skutki podatkowe)

4. Samochody osobowe (leasing, używanie i nabycie)

5. Koszty uzyskania przychodów a odliczenie VAT – niezgodność polskich regulacji z regulacjami UE

Czas trwania

Godzin: 12 lekcyjnych

Prelegenci

Marcin Pacyna

Doradca podatkowy, prawnik, szkoleniowiec, właściciel kancelarii prawno-podatkowej, wykładowca, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, autor ponad 200 artykułów opublikowanych na łamach Gazety Prawnej, Gazety Podatkowej, Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych oraz Przeglądu Podatku Dochodowego, autor książek wydanych nakładem Polskiej Akademii Rachunkowości: „Zamknięcie roku 2006. CIT, PIT, VAT” oraz „Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Komentarz”.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
PLN
1 044
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe i po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca; hotel; wyżywienie; atrakcje regionalne
Zapisz się

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia szkolenia.

Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Aktualna oferta cenowa tylko na stronie par.edu.pl oraz u konsultantów PAR, kontakt (22) 526 30 50-55.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!