PRZEKSZTAŁCANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KRAJOWYCH NA SPRAWOZDANIA ZGODNE Z MSSF

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą sprawozdania finansowego. W trakcie szkolenia omówione będą zasady sporządzania sprawozdań z uwzględnieniem odmienności sprawozdań krajowych i zgodnych z MSSF. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wymaganiami zawartymi w ustawie o rachunkowości i w MSR/ MSSF w zakresie zasad sporządzania sprawozdawczości.
Kto powinien wziąć udział?
główni księgowi,
specjaliści do spraw MSSF,
pracownicy działów sprawozdawczych,
pracownicy biur rachunkowych zajmujących się sporządzaniem sprawozdań finansowych,
kontrolerzy finansowi,
właściciele i zarządzający ( kierownicy) firm samodzielnie prowadzący księgi rachunkowe

Program szkolenia

1. Zasady i koncepcje rachunkowości w myśl Ustawy o rachunkowości
- koszt historyczny a wycena rynkowa
- zasada memoriału
- zasada współmierności

2. System rachunkowości wg MSR/MSSF
- odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg handlowych
- zakres sprawozdawczości i ujawnień w sprawozdaniach
- podział standardów na standardy bilansowe i wynikowe i omówienie 5 najważniejszych standardów
- niezbędność stosowania zasad MSR/MSSF w sprawozdawczości międzynarodowej

3. Sposoby wyceny składników sprawozdania wg MSR/ MSSF i Ustawy rachunkowości
- koncepcja ostrożnej wyceny versus zasada wiernego obrazu
- omówienie pozycji aktywów i pasywów wycenianych odmiennymi metodami: środki trwałe, zapasy, amortyzacja, przychody

4. Newralgiczne różnice w zakresie prezentacji sprawozdania i jego struktury wg Ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF

5. Przesłanki przekształceń sprawozdań finansowych
- prawne dotyczące wymogów UE
- biznesowe wynikające z potrzeb rynku

6. Praktyczne warsztaty- przekształcenie przykładowego sprawozdania krajowego na sprawozdanie odpowiadające wymogom MSR i MSSF.

Czas trwania

6 godzin

Prelegenci

Ekspert FRR

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł brutto
599
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/414/przeksztalcanie-sprawozdan-finansowych-krajowych-na-sprawozdania-zgodne-z-mssf

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!