PRZEŁOMOWE ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM

O szkoleniu

Praktycy prawa upadłościowego i restrukturyzacji (syndycy, prawnicy, sędziowie), instytucje finansowe (banki, oddziały instytucji kredytowych, SKOK-i), doradcy finansowi, osoby przygotowujące się do egzaminu na licencję syndyka, przedsiębiorcy, konsumenci.
Kto powinien wziąć udział?
Uczestnik szkolenia uzyska kompleksowe informacje odnośnie do istotnych zmian związanych z wejściem w życie regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej oraz uchwalonymi zmianami w zakresie prawa upadłościowego i wprowadzenia prawa restrukturyzacyjnego.

Program szkolenia

Dzień I

Prawo restrukturyzacyjne

1. Przyczyny wprowadzenia prawa restrukturyzacyjnego. Ocena dotychczasowych unormowań z zakresu restrukturyzacji.

2. Cele prawa restrukturyzacyjnego.

3. Zasady prawa restrukturyzacyjnego.

4. Podstawa wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych i postępowania upadłościowego. Odmowa otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

5. Analiza poszczególnych procedur restrukturyzacyjnych wraz z uzasadnieniem potrzeby i celowości wprowadzenia każdej z nich:
a) postępowanie o zatwierdzenie układu,
b) przyspieszone postępowanie układowe,
c) postępowanie układowe,
d) postępowanie sanacyjne,
e) układ upadłościowy.

6. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego.

7. Rola i kompetencje wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

8. Postępowania restrukturyzacyjne jako zabezpieczenie dodatkowego finansowania spółek zagrożonych niewypłacalnością.

9. Pomoc publiczna jako element restrukturyzacji z udziałem podmiotów publicznoprawnych.

10. Analiza najważniejszych zmian w Prawie upadłościowym (uproszczenie procedur, przygotowana likwidacja).

11. Informatyzacja postępowania.

Dzień II

Zmiany w prawie upadłościowym

1. Zmiana definicji niewypłacalności.

2. Uproszczenie procedur.

3. Przygotowana likwidacja.

Upadłość konsumencka

1. Potrzeba zmiany stanu prawnego.

2. Cele nowej regulacji upadłości konsumenckiej.

3. Modyfikacja podstaw ogłoszenia upadłości konsumenta:
a) definicja konsumenta,
b) pozytywne przesłanki ogłoszenia upadłości,
c) negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.

4. Ubóstwo masy majątkowej konsumenta a ogłoszenie upadłości:
a) problematyka kosztów sądowych,
b) wynagrodzenie syndyka.

5. Uwzględnienie interesów dłużnika, wierzycieli i Skarbu Państwa.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1390 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1290 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w. miast lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

dr Iwona Gębusia – radca prawny, szef Departamentu Prawa Bankowego i Instrumentów Finansowych w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla banków i instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A oraz finansowaniu. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych. Jest autorką pionierskiej monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz autorką i współautorką kilkunastu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec. Ukończyła studia (summa cum laude) na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto odbyła studia w ramach Podyplomowego Studium Podatkowego organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Ukończyła także Centrum Prawa Amerykańskiego (jednostka współorganizowana przez Wydział Prawa University of+ Florida i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Studiowała również na Wydziale Prawa Université Nancy 2. Dodatkowo dr Gębusia odbyła staż badawczy (fellowship) na Wydziale Prawa New York University. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i pozytywnym złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!