Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL. Zmiany w 2023 r.

O szkoleniu

Na szkoleniu dowiesz się: kiedy ma zastosowanie przemieszczanie towarów w systemie EMCS PL2, dla kogo jest przeznaczony system EMCS PL2, jakie są wymogi formalne, jakie narzędzia są wykorzystywane do komunikacji z administracją celną, jak rejestrować się w platformie PUESC, jak wygląda obieg komunikatów w systemie EMCS PL2.

System informatyczny EMCS2 obowiązujący na terenie Unii Europejskiej jest wykorzystywany do kontroli przemieszczania wyrobów akcyzowych.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzone w latach 2020 i 2021 oznaczają również szereg zmian związanych z korzystaniem z systemu - m.in. rozszerzono katalog produktów objętych obowiązkiem stosowania systemu, dobiega końca okres stosowania dokumentów w formie papierowej.

Prawidłowe przemieszczanie towarów poddane jest kontroli administracji celno-skarbowej, a od poprawnej realizacji stosowania procedur przewidzianych w systemie EMCS2 zależy m.in. zwolnienie wyrobów akcyzowych z akcyzy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z wiedzą niezbędną w zakresie obsługi przemieszczania w systemie EMCS2 i na platformie PUESC wyrobów akcyzowych z zawieszona akcyzą, jak i zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie,
 • Omówienie wykorzystania systemu w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych i kierunku ich przemieszczenia, jak również tryb tworzenia elektronicznych komunikatów i ich obsługa.

 

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą:

 • korzystania z systemu EMCS2 i jego obsługi w formie elektronicznej,
 • obiegu komunikatów elektronicznych,
 • trybu postępowania w trakcie korzystania z procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych zgodnie z przepisami.

Praktyczna wiedza dotycząca korzystania z systemu EMCS2 pozwala przedsiębiorcom komunikować się z organami skarbowymi w obszarze przewozów towarów akcyzowych, jak również pozwala uniknąć nieprawidłowości i kar w obszarze podatku akcyzowego ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z możliwości obrotu towarami z zawieszoną akcyzą lub zwolnionych z akcyzy. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, pracowników działów logistyki obsługujący obrót towarami akcyzowymi, agentów celnych i innych osób zainteresowanych praktyczną wiedzą  w zakresie przygotowania i obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych.

Program szkolenia

 1. Kiedy ma zastosowanie przemieszczanie towarów w systemie EMCS PL2.

  • Towary, dla których wymagane jest użycie systemu EMCS 2PL.

  • Kierunki i operacje przewozowe wymagające wykorzystania systemu.

 2. Dla kogo jest przeznaczony system EMCS 2PL?

  • Podmioty przemieszczjące wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zarówno w obrocie krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu administracyjnego e-AD.

  • Podmioty przemieszczające wyroby poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu e-DD.

 3. Wymogi formalne związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w zależności od zastosowania systemu.

  • Rejestracja i posiadany status podmiotu (zarejestrowany wysyłający, zarejestrowany odbierający, skład podatkowy, podmioty zużywające)

  • Zabezpieczenie wymagane do przemieszczania wyrobów akcyzowych w EMCS 2PL.

 4. Narzędzia wykorzystywane do komunikacji podmiotów z administracją celno-skarbową w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych.

  • Platforma PUESC jako podstawowe narzędzie i alternatywne środki komunikacji.

  • Rejestracja użytkowników i narzędzia autoryzacyjne jakie muszą posiadać użytkownicy.

  • Generator Komunikatów przesyłanych do PUESC, jako narzędzie do komunikacji z systemem.

 5. Obieg komunikatów generowanych w systemie EMCS PL2 jako sposób komunikacji użytkowników i administracji. Czynności związane z obsługą komunikatów.

  • Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zarówno w obrocie krajowym, jak i wewnątrzwspólnotowym, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu administracyjnego e-AD.

  • Przemieszczanie wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu e-DD.

 6. Zakończenie. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!