Szkolenie

Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej. Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle aktualnych

O szkoleniu

W trakcie szkolenia omówione zostaną kluczowe przepisy w realizacji inwestycji wraz ich praktyczną interpretacją oraz orzecznictwem. Wskazane zostanie między innymi:
-na co zwrócić uwagę przy kompletowaniu dokumentów do pozwolenia na budowę,
-jak wprowadzać zmiany w trakcie inwestycji, aby nie przekroczyć granicy samowoli budowlanej,
-co jest istotne w protokole z kontroli straży pożarnej,
czego nie kontroluje nadzór budowlany przy odbiorze do zużytkowania.
Pokrótce będzie też omówiona nowa specustawa mieszkaniowa – tzw. „lex deweloper” oraz zmiany, które wprowadziła do ustawy Prawo budowlane

Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione kluczowe dla realizacji procesu inwestycyjnego, przepisy prawa wraz z ich interpretacją.
Omówione zostaną zadania i obowiązki uczestników procesu budowanego, wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych.
Omówione zostaną znowelizowane warunki techniczne, ich interpretacja, oraz praktyczne skutki.
Omówione zostaną wady i zalety zgłoszenia robót budowlanych i pozwolenia na budowę.
Omówiona będzie realizacja inwestycji i wprowadzanie zmian w trakcie jej realizacji.
Przedstawione będą kwestie związane z odbiorem do użytkowania, a w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, opinii straży pożarnej oraz sanepidu.
Omówiona zostanie nowa specustawa mieszkaniowa i zmiany jakie wprowadziła w ustawie Prawo budowlane.
Dlaczego warto wziąć udział?

Czy wiesz:

 • co wpływa na wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego?
 • w świetle obecnie obowiązujących przepisów działka nieuzbrojona jest działka budowlaną?· kiedy budynek zwrócony ścianą z oknami można sytuować w odległości 3 od granicy działki?
 • wiesz jakie są wymagania dla parkingów?
 • wiesz, że przepisy „łagodzące” istotność odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego są niewykonalne?
 • jak wprowadzać zmiany w trakcie inwestycji, aby nie doprowadzić do samowoli budowlanej ze wszystkimi jej konsekwencjami?
 • w jakim zakresie wyniki kontroli straży pożarnej obiektu przed oddaniem do użytkowania wiążą nadzór budowlany?
 • co należy do ustawowych kompetencji nadzoru budowlanego?
 • co i komu daje nowa specustawa mieszakowa, oraz jakie zmiany wprowadziła ona do Prawa budowlanego?

Główną przyczyną przeciągając się w czasie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę są braki i błędy w dokumentacji projektowej. Błędy popełniane przez inwestorów i projektantów wynikają w dużej mierze z częstych zmiany przepisów prawa budowlanego, a także z niejednoznacznych, czy często wręcz niefortunnych sformułowań przepisów prawa. Również łatwo, poprzez proste niedopatrzenia w trakcie realizacji robót, przekroczyć granice samowoli budowlanej. Warto tez wiedzieć, ze nie wszystkie uwagi strażaka kontrolującego obiekt przed oddaniem go do użytkowania wiążą później nadzór budowlany.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji  budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

Program szkolenia

I. Moduł I – Proces inwestycyjny w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane

A. Procedury budowlane

i. zgłoszenie:

a) terminy

b) ważność

c) warunki wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

ii. pozwolenie na budowę

a) terminy

b) ważność

c) wymagania w zakresie dokumentacji

B. Katalog inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę

C. Dokumentacja:

i. do pozwolenia na budowę

ii. do zgłoszenia

iii. rozbiórki

D. Odstępstwa od warunków technicznych

E. Ochrona środowiska

F. Obiekty zabytkowe

G. Samowola budowlana

II. Moduł II - Zmiany w Rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

A. zabudowa i zagospodarowanie działki

B. odległości budynku od granicy działki

C. zabudowa i zagospodarowanie działki

D. parkingi

i. wymagania dla samochodów innych niż osobowe

ii. stanowiska postojowe w garażu

iii. parkingi przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

E. wymagania dotyczące mieszkań

F. wymagania dla niepełnosprawnych

G. wymagania dotyczące ochrony p.poż.

III. Moduł III - Ułatwienia dla inwestycji mieszkaniowych w specustawie mieszkaniowej

IV. Moduł IV - Granice kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego:

A. Przy pozwoleniu na budowę

B. Przesłanki do wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę.

C. Przy zmianach w zatwierdzonym projekcie budowlanym:

i. zmiany istotne

ii. zmiany nieistotne

D. Przy odbiorze do użytkowania.

i. budynków realizowanych w oparciu o specustawę mieszkaniową

ii. pozostałych budynków i obiektów

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Czas trwania

5 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Gdzie i kiedy

Online 26 kwietnia 2022

Zapisz się

Szkolenie online
cena za osobę
350 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
 • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!