Przepisy UE w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

O szkoleniu

Na szkoleniu zostaną przedstawione zmiany przepisów Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności oraz aktualne prace Komisji Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych i enzymów (zmiany przewidywane w najbliższym czasie).
Omówione będą skutki nowych regulacji dla producentów żywności.
Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów - m.in. dotyczy to przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011, klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów żywności oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Program szkolenia

I. Unijne wykazy substancji dodatkowych - załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie
unijnego wykazu dodatków do żywności
- nowa kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji
dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków
spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii – studium przypadku
- substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji
środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników -
studium przypadku
- Rozporządzenia Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do niektórych barwników oraz substancji dodatkowych
zawierających glin
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II
do rozporządzenia nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii 8 „Mięso” oraz w odniesieniu do
stosowania określonych dodatków do żywności w surowych wyrobach mięsnych
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008poprzez ustanowienie
unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności,
enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
- limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach
oraz w substancjach odżywczych.
II. Inne prace Unii europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:
- przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np.
ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla producentów
żywności
- program ponownej oceny substancji dodatkowych przez EFSA – problemy z karmelem
amoniakalnym E 150c (znaczne konsekwencje dla przemysłu spożywczego!), nowa opinia
dotycząca aspartamu
- plan prac Komisji Europejskiej na kolejne lata – jakich zmian w zakresie substancji dodatkowych
możemy się spodziewać w najbliższym czasie.

III. Unijny wykaz substancji aromatycznych i projekt rozporządzenia Komisji w sprawie aromatów
dymu wędzarniczego
- zapisy rozporządzenia Komisji nr 872/2012 w sprawie wykazu substancji aromatycznych i ich
praktyczne znaczenie dla producentów żywności
- okresy przejściowe dla aromatów
- problemy wynikające z uregulowania aromatów dymu wędzarniczego –rozporządzenie Komisji
Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
- nowe wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających
aromaty
IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków spożywczych
zawierających enzymy
- aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej
enzymy
- stan prac nad wspólnotową listą enzymów,

V. Interpretacja obowiązujących przepisów
- deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – przykłady
- interpretacje w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, dotyczące umieszczania rysunków
owoców/warzyw na opakowaniach produktów zawierających w składzie aromaty.
- przykłady interpretacji przepisów w zakresie substancji dodatkowych w przypadkach
niejednoznacznego sformułowania w akcie prawnym.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 21.11.2014 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
serwis kawowy, lunch

Czas trwania

1dzień, 6 godz. dyd.

Prelegenci

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
całkowita
590
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!