Przetarg i tryb podstawowy od A do Z – jak bezbłędnie korzystać z najpopularniejszych procedur udzielania zamówień wg nowego PZP

O szkoleniu

2 dni praktycznej wiedzy, jak przejść kompetentnie procedury udzielania zamówień publicznych po 1 stycznia 2021.

Na szkoleniu, ekspert przedstawi całościowo analizę potrzeb zamawiającego i odpowie min. na pytania:
kiedy trzeba jej dokonać?
co powinna zawierać?
w jakiej formie powinna być przygotowana i jakie kontrowersje rodzi?

Co ważne, dostajesz gwarancje uzyskania kompleksowej wiedzy o najważniejszych zmianach w Pzp. Każdy uczestnik szkolenia nabędzie unikalną paczkę wzorów dokumentów o nowej ustawie Pzp.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych – w szczególności dla pracowników Zamawiających odpowiedzialnych za przygotowanie postepowanie ws. wyboru wykonawcy i nadzór nad realizacją zawartej umowy, jak również dla przedstawicieli wykonawców realizujących kontrakty publiczne lub ubiegających się o nie.

Program szkolenia

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

 1. Polityka zakupowa państwa, czyli jak dokonywać zakupów publicznych z poszanowaniem wyznaczonych celów strategicznych.
 2. Analiza potrzeb zamawiającego – kiedy trzeba jej dokonać, co powinna zawierać, w jakiej formie powinna być przygotowana i jakie kontrowersje rodzi.
 3. Koniec z dialogiem technicznym – na jakich zasadach zamawiający zdobyć może wiedzę na temat optymalnego kształtu zamówienia?
 4. Pozycja wykonawcy biorącego udział w konsultacjach rynkowych. Czy pomoc zamawiającemu jest ryzykiem?
 5. Nowe dokumenty w postępowaniu – specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA UWZGLĘDNIENIEM ZAMÓWIEŃ KRAJOWYCH I UNIJNYCH – PRZETARG I TRYB PODSTAWOWY KROK PO KROKU

 1. Zasady wszczynania postępowań i publikatory.
 2. Komunikacja zamawiających i wykonawców – witamy w świecie pełnej elektronizacji.
 3. Przebieg przetargu nieograniczonego i uporządkowanie przepisów o procedurze odwróconej.
 4. Tryb podstawowy udzielania zamówień krajowych krok po kroku: trzy warianty postepowania, negocjacje złożonych ofert (kiedy trzeba, a kiedy można?) – korzyści i zagrożenia.
 5. Kluczowe dokumenty postępowań: rola, zasady zadawania pytań do SWZ i OPiW i termin wyjaśnień, ewentualne zmiany SWZ i OPiW.
 6. Termin związania ofertą – długo wyczekiwana rewolucja i uporządkowanie przepisów
 7. Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium.
 8. Przedmiotowe środki dowodowe – czym są, kiedy można ich wymagać i na jakim etapie postępowania. Kiedy dany dokument jest przedmiotowym środkiem dowodowym, a kiedy częścią oferty? Czy można je uzupełniać?

BADANIE I OCENA OFERT

 1. Na kiedy wyznaczyć termin otwarcia ofert?
 2. Co w przypadku, gdy platforma zakupowa doznała awarii?
 3. W jakich formach wykonawcy powinni składać oferty w zależności od tego z jaka procedurą mamy do czynienia (przetarg vs tryb podstawowy).
 4. Przesłanki odrzucenia oferty.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty i obowiązki informacyjne względem wykonawców i UZP.
 6. Co z zasadą jawności w czasach elektronizacji? Otwarcie ofert bez publiczności.

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW

 1. Doniosłe zmiany w podstawach wykluczenia wykonawcy z postępowania – kiedy zamawiający musi, a kiedy może wykluczyć wykonawcę. Ograniczenie katalogu obligatoryjnych podstaw wykluczenia i rozszerzenie listy przesłanek fakultatywnych.
 2. Nowe podejście do konfliktu interesów. Obowiązek wyłączenia się z czynności w postępowaniu.
 3. Wykonawcy należący do grupy kapitałowej a podstawy wykluczenia.
 4. Doprecyzowanie w NPZP zasad stosowania przesłanek wykluczenia znanych z obecnych przepisów.
 5. Nowy warunek udziału w postępowaniu – czym jest zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
 6. Rewolucja w ocenie spełniania warunków udziału przez konsorcjum. Kontrowersje, istotne ryzyka i sposoby ich uniknięcia.
 7. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich na nowych zasadach – orzecznictwo przekute w przepisy. Kontrowersje.

OCENA DOKUMENTACJI PRZEDKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW I ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWANIA

– w jakich formach i w jaki sposób wykonawcy składać powinni podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty?

Przegląd praktycznych przepisów rozporządzeń wykonawczych (formaty danych, rodzaje podpisów elektronicznych, kiedy wymagać oryginału, kiedy odwzorowania cyfrowego poświadczonego za zgodność, zmiany w zasadach poświadczania za zgodność z oryginałem).

REWOLUCJA W UMOWACH O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – INFORMACJE WAŻNE TAKŻE NA ETAPIE PROCEDURY

 1. Lista przepisów zakazanych, czyli klauzule abuzywne w umowach o zamówienia publiczne
 2. Co musi się znaleźć w każdej umowie ws. zamówienia publicznego?
 3. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy według zupełnie nowych zasad – warto przygotować się na dodatkowe wydatki.
 4. Zmiany dotyczące kar umownych – zakres i limit.
 5. Nowości w kontekście zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Raport z realizacji zamówienia – kiedy jest obowiązkowy i co musi zawierać, jak wpływa na SWZ?
 7. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PO NOWEMU

 1. Zmiana zakresu podstaw odwoławczych.
 2. Możliwość skutecznego zaskarżania treści umów.
 3. Wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych.
 4. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów – ADR w zamówieniach publicznych.

PODSUMOWANIE I DYSKUSJA

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

DAMIAN MICHALAK

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów  z sektora publicznego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Atlas Tower

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 495
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!