Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-nowelizacja-przepisow-rodo-i-wytyczne-uodo-dla-pracodawcow-71528-id36

Informacje o szkoleniu

 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników - nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców


  ID szkolenia: 71528
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Radisson Bluul. Straszewskiego 17Kraków
  ul. Piłsudskiego 88
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, 10:00-18:00
 • Organizator szkolenia:

  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Kronikarza Galla 4 lok. 9
  30-053 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Każdy Pracodawca jest szczególnie narażony na daleko idące konsekwencje braku implementacji obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ochrony danych, gdyż w działach HR, personalnych i kadrowych posiada on olbrzymie ilości danych swych pracowników i osób współpracujących, stanowiących także dane szczególnych kategorii. Polski ustawodawca przygotował zmiany nowelizacyjne w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych pracowniczych w kontekście samego zatrudnienia, jak również uzyskiwania pomocy socjalnej dostosowując je do RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych będący organem nadzorczym i kontrolnym w odniesieniu do przetwarzania danych przez Pracodawców, stworzył swego rodzaju wytyczne ujęte w Poradniku dla Pracodawców, wskazując na najbardziej newralgiczne obszary związane z pozyskiwaniem danych na etapie rekrutacji, przechowywaniem danych pracowniczych, udostępnianiem ich podmiotom świadczącym usługi dla Pracodawców, czy też będących przedmiotem powierzenia przy stosunkach szeroko pojętego outsourcingu. Niezwykle ważkim jest właściwa umiejętność odczytania sporządzonych zaleceń oraz ich krytyczna ocena pod kątem ochrony interesu Pracodawcy.

Szkolenie skierowane jest do:

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
- Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo-płacowych, a ponadto umożliwi pozyskanie stosownej dokumentacji celem jej wdrożenia w zakładzie pracy.
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

Szkolenie polecamy dla:
- pracowników działów HR dyrektorów i managerów wszystkich osób, które mają jakąkolwiek styczność z danymi pracowników

Program szkolenia:

MODUŁ I. NOWELIZACJA PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZWIĄZKU Z RODO

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy poznają znowelizowane przepisy prawa pracy w związku z RODO. Dowiedzą się jakie kategorie danych są pozyskiwane przez pracodawcę, oraz jak wygląda kwestia przetwarzania danych szczególnej kategorii.

1. Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę
2. Zgoda pracownika - wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna
3. Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika
4. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych
5. Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie

MODUŁ II. DANE OSOBOWE POZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ - PORADNIK DLA PRACODAWCÓW - STOSOWANIE I PRAKTYKA

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu - każdy Uczestnik dowie się jakie dane osobowe pozyskiwane są w związku z rekrutacją przez pracodawców w praktyce. Przedstawione zostanie także nowe rozumienie pojęć i szczególne kategorie danych w myśl RODO oraz przebieg procesu rekrutacji.

1. Nowe rozumienie pojęć i szczególnie kategorie danych w myśl RODO
2. Proces rekrutacyjny - właściwe przygotowanie i narzędzia
- Jakich danych można wymagać od kandydata do pracy?
- Czy zgoda w rekrutacji jest wymagana i na jakie dane?
- O czym przyszły pracodawca musi poinformować kandydata?
- Rekrutacje wieloetapowe - badania, testy, assessment center - czy są legalne
- Proces rekrutacyjny tradycyjny oraz elektroniczny
- Rekrutacje ukryte oraz pośrednictwo rekrutacyjne
3. Przebieg rekrutacji:
- Dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym - podstawy przetwarzania
- Rekomendacje i referencje - możliwość weryfikacji - tzw. „czarny wywiad”
- Rozmowa rekrutacyjna, jej przebieg i pozyskiwane dane
- Sprawdzanie kandydata w Internecie i gromadzenie danych
- Okres retencji danych kandydatów
- Ewentualne roszczenia kandydata a obowiązek usunięcia danych - kontrowersje w kontekście ochrony interesów Pracodawcy
- Tworzenie list osób niepożądanych
- Otrzymywanie CV poza procesem rekrutacyjnym oraz rekrutacja ciągła

MODUŁ III. DANE OSOBOWE PRACOWNIKÓW PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM - WYTYCZNE I ZALECENIA UODO

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali jakie są wytyczne i zalecenia UODO w kwestii przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem. Ponadto dowiedzą się m.in.: jak wygląda kwestia monitoringu w miejscu pracy i poza nim, na jakie czynności potrzebna jest zgoda pracownika oraz czy kserowanie i skanowanie dokumentów tożsamości jest legalne.

1. Stosunek pracy jako podstawa przetwarzania danych pracowników:
- Dane wynikające z kodeksu pracy i nowelizowanych przepisów Zgoda pracownika na wizerunek - kiedy wymagana i w jakich okolicznościach
- Dane kontaktowe prywatne - bieżący kontakt z pracownikiem, komunikacja elektroniczna, przesyłanie dokumentów Listy obecności i inne systemy weryfikacji czasu pracy
- Dokumenty rekrutacyjne w aktach osobowych
- Legalność kserowania i skanowania dokumentów tożsamości i aktów stanu cywilnego
- Monitoring w miejscu pracy i poza nim - monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, lokalizatory GPS, nagrywanie rozmów
- Obowiązek informacyjny dla pracowników - w jaki sposób go wykonać, czy wymagane jest go potwierdzenie
- Przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

MODUŁ IV. UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH PRACOWNICZYCH

Uczestnicy będą wiedzieli czym charakteryzuje się procedura właściwego przekazywania danych pracowniczych na zewnątrz, jakie dane i jakim podmiotom są przekazywane oraz jak wygląda przepływ danych pomiędzy pracodawcą a organizacją związkową.

1. Procedura właściwego przekazywania danych na zewnątrz
2. Przekazywanie danych w zakresie świadczeń medycyny pracy
3. Udostępnianie danych organom publicznym i urzędom
4. Dane pracownika udostępniane bankom i instytucjom finansowym, podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych itp.
5. Przepływ danych pomiędzy Pracodawcą a organizacją związkową
6. Powierzenie przetwarzania danych w ramach usług podwykonawczych i outsourcingu
7. Przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej

Informacje o prelegentach:

Łukasz Miętkowski

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno - skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 880 zł + VAT cena za 1 os.

Cena zawiera:

- Udział w zajęciach
- Serwis kawowy i obiadowy
- Autorskie materiały szkoleniowe
- Certyfikat ukończenia szkolenia
- Wsparcie poszkoleniowe Trenera

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.

Wydarzenie: Przetwarzanie danych osobowych pracowników - nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców