Przetwarzanie danych osobowych pracowników - nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców

O szkoleniu

Każdy Pracodawca jest szczególnie narażony na daleko idące konsekwencje braku implementacji obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ochrony danych, gdyż w działach HR, personalnych i kadrowych posiada on olbrzymie ilości danych swych pracowników i osób współpracujących, stanowiących także dane szczególnych kategorii. Polski ustawodawca przygotował zmiany nowelizacyjne w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych pracowniczych w kontekście samego zatrudnienia, jak również uzyskiwania pomocy socjalnej dostosowując je do RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych będący organem nadzorczym i kontrolnym w odniesieniu do przetwarzania danych przez Pracodawców, stworzył swego rodzaju wytyczne ujęte w Poradniku dla Pracodawców, wskazując na najbardziej newralgiczne obszary związane z pozyskiwaniem danych na etapie rekrutacji, przechowywaniem danych pracowniczych, udostępnianiem ich podmiotom świadczącym usługi dla Pracodawców, czy też będących przedmiotem powierzenia przy stosunkach szeroko pojętego outsourcingu. Niezwykle ważkim jest właściwa umiejętność odczytania sporządzonych zaleceń oraz ich krytyczna ocena pod kątem ochrony interesu Pracodawcy. Korzyści dla Uczestników szkolenia: Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo-płacowych, a ponadto umożliwi pozyskanie stosownej dokumentacji celem jej wdrożenia w zakładzie pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracowników działów HR
 • dyrektorów i managerów
 • wszystkich osób, które mają jakąkolwiek styczność z danymi pracowników

Program szkolenia

MODUŁ 1. NOWELIZACJA PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZWIĄZKU Z RODO

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy poznają znowelizowane przepisy prawa pracy w związku z RODO. Dowiedzą się jakie kategorie danych są pozyskiwane przez pracodawcę, oraz jak wygląda kwestia przetwarzania danych szczególnej kategorii.

 1. Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę
 2. Zgoda pracownika - wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna
 3. Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika
 4. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych
 5. Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie

MODUŁ 2. DANE OSOBOWE POZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ - PORADNIK DLA PRACODAWCÓW - STOSOWANIE I PRAKTYKA

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu - każdy Uczestnik dowie się jakie dane osobowe pozyskiwane są w związku z rekrutacją przez pracodawców w praktyce. Przedstawione zostanie także nowe rozumienie pojęć i szczególne kategorie danych w myśl RODO oraz przebieg procesu rekrutacji.

 1. Nowe rozumienie pojęć i szczególnie kategorie danych w myśl RODO
 2. Proces rekrutacyjny - właściwe przygotowanie i narzędzia
  • Jakich danych można wymagać od kandydata do pracy?
  • Czy zgoda w rekrutacji jest wymagana i na jakie dane?
  • O czym przyszły pracodawca musi poinformować kandydata?
  • Rekrutacje wieloetapowe - badania, testy, assessment center - czy są legalne
  • Proces rekrutacyjny tradycyjny oraz elektroniczny
  • Rekrutacje ukryte oraz pośrednictwo rekrutacyjne
 3. Przebieg rekrutacji:
  • Dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym - podstawy przetwarzania
  • Rekomendacje i referencje - możliwość weryfikacji - tzw. „czarny wywiad”
  • Rozmowa rekrutacyjna, jej przebieg i pozyskiwane dane
  • Sprawdzanie kandydata w Internecie i gromadzenie danych
  • Okres retencji danych kandydatów
  • Ewentualne roszczenia kandydata a obowiązek usunięcia danych - kontrowersje w kontekście ochrony interesów Pracodawcy
  • Tworzenie list osób niepożądanych
  • Otrzymywanie CV poza procesem rekrutacyjnym oraz rekrutacja ciągła

MODUŁ 3. DANE OSOBOWE PRACOWNIKÓW PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM - WYTYCZNE I ZALECENIA UODO

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali jakie są wytyczne i zalecenia UODO w kwestii przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem. Ponadto dowiedzą się m.in.: jak wygląda kwestia monitoringu w miejscu pracy i poza nim, na jakie czynności potrzebna jest zgoda pracownika oraz czy kserowanie i skanowanie dokumentów tożsamości jest legalne.

 1. Stosunek pracy jako podstawa przetwarzania danych pracowników:
  • Dane wynikające z kodeksu pracy i nowelizowanych przepisów
  • Zgoda pracownika na wizerunek - kiedy wymagana i w jakich okolicznościach
  • Dane kontaktowe prywatne - bieżący kontakt z pracownikiem, komunikacja elektroniczna, przesyłanie dokumentów
  • Listy obecności i inne systemy weryfikacji czasu pracy
  • Dokumenty rekrutacyjne w aktach osobowych
  • Legalność kserowania i skanowania dokumentów tożsamości i aktów stanu cywilnego
  • Monitoring w miejscu pracy i poza nim - monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, lokalizatory GPS, nagrywanie rozmów
  • Obowiązek informacyjny dla pracowników - w jaki sposób go wykonać, czy wymagane jest go potwierdzenie
  • Przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

MODUŁ 4. UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH PRACOWNICZYCH

Uczestnicy będą wiedzieli czym charakteryzuje się procedura właściwego przekazywania danych pracowniczych na zewnątrz, jakie dane i jakim podmiotom są przekazywane oraz jak wygląda przepływ danych pomiędzy pracodawcą a organizacją związkową.

 1. Procedura właściwego przekazywania danych na zewnątrz
 2. Przekazywanie danych w zakresie świadczeń medycyny pracy
 3. Udostępnianie danych organom publicznym i urzędom
 4. Dane pracownika udostępniane bankom i instytucjom finansowym, podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych itp.
 5. Przepływ danych pomiędzy Pracodawcą a organizacją związkową
 6. Powierzenie przetwarzania danych w ramach usług podwykonawczych i outsourcingu
 7. Przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej

Czas trwania

08:45 - 09:00 - próba logowania
09:00 - 15:00 - szkolenie
Podczas szkolenia przewidziana jest co najmniej jedna 45-minutowa przerwa.

Prelegenci

Łukasz Miętkowski

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno - skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych.

Przygotowuje kompleksowe działania nakierowane na obowiązek ochrony środowiska informacyjnego  - ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

Dlaczego szkolę

Zdobyte podczas wieloletniej edukacji prawniczej wykształcenie dało mi podstawę do kontynuowania nauki prawa na dalszych etapach rozwoju naukowego na studiach doktoranckich, jak również pozwoliło na prowadzenie własnej praktyki adwokackiej. Chcąc podzielić się posiadaną wiedzą postanowiłem nie tylko zaangażować się w prowadzenie zajęć na uczelni wyższej, ale również poszerzać wiedzę innych, którzy w swej pracy lub w związku z piastowanym stanowiskiem na co dzień obcują z wieloma aspektami prawnymi. Świadczona pomoc w ramach odbywanych szkoleń pozwala także na ciągłe aktualizowanie posiadanej wiedzy, tak aby jej przekazywanie miało jak najwyższe walory praktyczne.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Adwokat - Członek Izby Adwokackiej w Krakowie
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Trener prawa współpracujący z największymi wydawnictwami i firmami szkoleniowymi w Polsce
 • Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych
 • Doradca biznesowy i prawny klientów instytucjonalnych
 • Autor publikacji z zakresu prawa karnego


Obszary specjalizacji

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. Przygotowuje kompleksowe działania nakierowane na obowiązek ochrony środowiska informacyjnego  - ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

Moje najciekawsze szkolenie

Każde szkolenie przynosi nowe wyzwania i doświadczenia. Trener stanowi jedynie środek przekazu wiedzy i informacji, natomiast to uczestnicy szkolenia stają się niejako tworzywem. Najciekawsze szkolenie to takie, po zakończeniu którego, każda biorąca w nim udział osoba otrzymała w sposób przystępny i wyczerpujący odpowiedzi na wszelkie nurtujące ją pytania z tematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Prywatnie

W wolnych chwilach, których niestety nie za wiele, staram się wyłączyć i wyciszyć podróżując i poznając co rusz to nowe zakątki Europy i świata. Spędzam czas z przyjaciółmi i znajomymi, albo uprawiam sport - w szczególności narciarstwo.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
590
Cena zawiera:
 • - Autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania - Certyfikat ukończenia szkolenia - Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 12 sierpnia 2020 r.
390
Cena zawiera:
 • - Autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania - Certyfikat ukończenia szkolenia - Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!