Szkolenie

Przewozy nienormatywne - transport drogowy.

O szkoleniu

Cel szkolenia
- Wskazanie kiedy pojazd staje się nienormatywny i czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na przejazd takim pojazdem.

- Zapoznanie uczestników z system zezwoleń i kar za wykonanie przewozu bez zezwolenia.

- Przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewoźników, załadowców, nadawców.

- Omówienie rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w firmach w celu zabezpieczenia się przed karami administracyjnymi.

- Zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami zgłaszanymi przez nadawców i załadowców

Korzyści dla uczestników:
- Możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
- Możliwość podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych.
- Uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
- „Świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne.
- Możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych.
- Okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami.
- Możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykiem.

Wykład, dyskusja, konsultacje.

Dodatkowo:
- Materiały szkoleniowe w formie skryptu, zawierającego prezentację.

- Dodatkowe materiały w wersji elektronicznej – płyta CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.

- Możliwość kontaktu z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - konsultacje przez internet.
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkie osoby odpowiedzialne za transport i przewozy.

Program szkolenia

1. INFORMACJE OGÓLNE.
- Podstawowe definicje.
- Struktura unijnych i polskich przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.
- Pojęcie przewozu normatywnego i nienormatywnego.
- Obowiązujące w tym zakresie normy techniczne dotyczące wymiarów, masy całkowitej i nacisków osi pojazdów.

2. PRZYKŁADY PRZEWOZÓW NIENORMATYWNYCH.
- Prezentacja różnych rodzajów przewozów nienormatywnych
- Omówienie przekroczeń normatywnych.

3. POJAZDY NIENORMATYWNE.
- Definicja pojazdu nienormatywnego.
- Odstępstwa konstrukcji pojazdu nienormatywnego od warunków technicznych.

4. DOKUMENTY.
- Warunki wykonywania przewozu nienormatywnego.
- Rodzaje zezwoleń na wykonywanie przewozów nienormatywnych.
- Ograniczenia w przejazdach narzucane przez organ wydający zezwolenie.

5. ORGANIZACJA PRZEWOZU NIENORMATYWNEGO.
- Omówienie procesu organizacji ładunku nienormatywnego.
- Czynności poprzedzające proces przewozowy, a w tym:
a) rozpoznanie zadania,
b) dobór środka transportu,
c) ustalenie trasy przewozu,
d) dobór zezwolenia na przewóz,
e) dobór urządzeń i narzędzi do obsługi procesu oraz technologii za- i wyładunku,
f) dobór mocowań i zabezpieczeń.
- Przygotowanie załadunku, zasady prawidłowego załadunku pojazdu i procesu mocowania ładunku oraz czynności zdawczo-odbiorcze po załadunku.
- Przygotowanie wymaganych dokumentów. Przewóz ładunku nienormatywnego i zasady jego pilotowania.

6. KONTROLA PRZEWOZÓW NIENORMATYWNYCH.
- Rodzaje podmiotów uprawnionych do kontroli drogowej przewozów kombinowanych.
- Omówienie przykładów kontroli.
- Rodzaje i wielkość kar za brak przestrzegania przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.

7. PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Cytat
Robert Biegała

Inspektor transportu drogowego (dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego).

Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego.Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR)doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego.

Prowadzi szkolenia w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.

Gdzie i kiedy

Ustroń 8 lipca 2016
SPA & Wellness Hotel Diament****

43-450 Ustroń

ul. Zdrojowa 3

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 17 czerwca 2016
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

ul. Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 15 marca 2016
Hotel Diament Plaza****

40-012 Katowice

ul. Dworcowa 9

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 23 lutego 2016
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

ul. Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 15.02.2016
690 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
790 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna wynosi 690 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 790 zł. + 23% VAT.

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU: 2 OSÓB – 10%, 3 OSÓB – 15%, 4 OSÓB – 20%.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!