Przewozy nienormatywne w transporcie drogowym, naciski na oś, ważenie i pomiary pojazdów

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym i online. Celem szkolenia jest:
uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje.
poznanie systemu zezwoleń i kar za wykonanie przewozu bez zezwolenia,
pozyskanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,
rozpoznawanie kiedy pojazd staje się nienormatywny i czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na przejazd takim pojazdem.
wypracowanie najlepszych rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w firmach w celu zabezpieczenia się przed karami.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • będą potrafili zastosować w praktyce zdobytą na szkoleniu wiedzę,
 • uzyskają wiedzę niezbędną do podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych,
 • posiądą umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • będą umieli „świadomie” brać udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,
 • uzyskają wyjaśnienia problemów praktycznych,
 • poznają najnowsze regulacje prawne, projekty zmian oraz interpretację przepisów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenia skierowane jest do:

 • prowadzących przedsiębiorstwa transportowe,
 • zarządzających transportem w przedsiębiorstwie,
 • dyspozytorów i planistów,
 • kierowników transportu,
 • osób zajmujących się organizacją przewozów nienormatywnych,
 • kierowców realizujących przewozy nienormatywne
 • oraz do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z niniejszej tematyki.

Program szkolenia

1. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE.

 • Podstawowe definicje.
 • Omówienie podstawowych, aktualnych polskich unijnych i przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.
 • Obowiązujące normy techniczne dotyczące wymiarów, masy całkowitej i nacisków osi pojazdów.

2. ZMIANY OD 13 MARCA 2021R. WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH.

 • Nacisk na pojedynczą oś napędową, nowe rozwiązania prawne.
 • Zmiana znaków drogowych i oznakowania dróg.
 • Nowe kary w przypadku przekroczenia dopuszczalnego na pojedynczą oś napędową.
 • Postępowanie z pojazdem, kierowcą w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego na pojedynczą oś napędową.

3. DOBÓR ZEZWOLENIA NA PRZEWÓZ z uwzględnieniem zmian w zakresie zezwoleń od 13 marca 2021r.

 • Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego w świetle Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r.
 • Zmiana zasad udzielania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego od 13 marca 2021r. V kategorii zezwoleń.
 • Warunki wydawania VII kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 • Parametry pojazdu jako kryterium wyboru odpowiedniej kategorii zezwolenia,
 • Warunki wyznaczenia trasy przejazdu i koszty związane z określaniem tras przejazdu,
 • Opłaty za wydanie zezwolenia, tryb i terminy postępowania oraz termin ważności zezwoleń.

4. PRZYGOTOWANIE ZAŁADUNKU POJAZDU, ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZAŁADUNKU POJAZD.

 • Zasady załadunku pojazdu wynikające z zaleceń Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 listopada 2019r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.
 • Środki mocujące oraz środki pomocnicze, rachunkowe oraz tabelaryczne wyliczenie ilości środków mocujących.
 • Metody mocowania ładunku.
 • Zasady normatywnego obciążania osi pojazdu.
 • Ograniczenia w załadunku pojazdu: wynikające z kategorii dróg lub konstrukcji i warunków technicznych pojazdu.

5. KONTROLA PRZEWOZÓW NIENORMATYWNYCH Z UWZGLĘDNIENIM ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 13 MARCA 2021R.

 • Wyrok TSUE z 21 marca 2019 r.
 • Warunki prowadzenia kontroli, uprawnione organy.
 • Nowe organy uprawnione do kontroli nacisków.
 • Procedura i dokumentowanie kontroli drogowej, procedury ważenia pojazdów
 • (prawidłowe wypełnianie protokołu kontroli, wymagania dla wag i miejsc do ważenia),
 • Zmiana procedur ważenia od 13 marca 2021r.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA PRZEWOŹNIKA/NADAWCY/ZAŁADOWCY/ ODBIORCY po 13.03.2021r.

 • Postępowanie administracyjne i decyzje o nałożeniu kary pieniężnej za brak zezwolenia.
 • Nowe kary od 13.03.2021r., zmiana wysokości kar dotychczas obowiązujących.
 • Okoliczności uniemożliwiające nałożenie kary.
 • Wysokość kar pieniężnych.

7. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH.

8. PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Czas trwania

Szkoleni stacjonarne: 10.00-16.00
Szkolenie online: 09.00-15.00

Prelegenci

Ekspert transportu drogowego

Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego.
Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień.
Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007.
Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. 

Gdzie i kiedy

Wrocław 1 czerwiec 2022
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

50-048 Wrocław

pl. Konstytucji 3 maja 3

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Katowice 16 czerwiec 2022
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 17 czerwiec 2022
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 czerwiec 2022
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 20 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 20 kwiecień 2022

Zapisz się

Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
640
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
740
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne - promoc
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
760
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę po okresie promocji
860
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.

Szkolenia realizujemy za pośrednictwem platform: Zoom Meetings lub Clickmeeting.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!