Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/przewozy-nienormatywne-w-transporcie-drogowym-naciski-na-os-wazenie-i-pomiary-pojazdow-74721-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Przewozy nienormatywne w transporcie drogowym, naciski na oś, ważenie i pomiary pojazdów.


  ID szkolenia: 74721
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Transport, spedycja, logistyka
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Stare Miasto
  Muranowska 2
  00-209 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-17.00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

- uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje,

- poznanie systemu zezwoleń i kar za wykonanie przewozu bez zezwolenia,

- pozyskanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,

- rozpoznawanie kiedy pojazd staje się nienormatywny i czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na przejazd takim pojazdem,

- wypracowanie najlepszych rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w firmach w celu zabezpieczenia się przed karami.

Szkolenie skierowane jest do:

prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, osób zajmujących się organizacją przewozów nienormatywnych, kierowców realizujących przewozy nienormatywne oraz do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

Program szkolenia:

 1. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE.
  • Podstawowe definicje.
  • Omówienie podstawowych, aktualnych polskich unijnych i przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.
  • Obowiązujące normy techniczne dotyczące wymiarów, masy całkowitej i nacisków osi pojazdów.
 2. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE PRZEWÓZ NIENORMATYWNYCH.
  • Rozpoznanie zadania,
   - dobór środka transportu,
   - ustalenie trasy przewozu
 3. DOBÓR ZEZWOLENIA NA PRZEWÓZ
  • Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego w świetle Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r.
  • Warunki wydawania VII kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,
  • Parametry pojazdu jako kryterium wyboru odpowiedniej kategorii zezwolenia,
  • Warunki wyznaczenia trasy przejazdu i koszty związane z określaniem tras przejazdu,
  • Opłaty za wydanie zezwolenia, tryb i terminy postępowania oraz termin ważności zezwoleń.
 4. PRZYGOTOWANIE ZAŁADUNKU POJAZDU, ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZAŁADUNKU POJAZD.
  • Zasady załadunku pojazdu wynikające z zaleceń Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 listopada 2019r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.
  • Środki mocujące oraz środki pomocnicze, rachunkowe oraz tabelaryczne wyliczenie ilości środków mocujących.
  • Metody mocowania ładunku.
  • Zasady normatywnego obciążania osi pojazdu.
  • Ograniczenia w załadunku pojazdu: wynikające z kategorii dróg lub konstrukcji i warunków technicznych pojazdu.
 5. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PRZEWOZEM
  • Przygotowanie wymaganych dokumentów.
  • Dokumentacja czynności zdawczo-odbiorczych po załadunku.
  • Dokumenty przewozowe.
 6. KONTROLA PRZEWOZÓW NIENORMATYWNYCH
  • Wyrok TSUE z 21 marca 2019 r.
  • Warunki prowadzenia kontroli, uprawnione organy
  • Procedura i dokumentowanie kontroli drogowej, procedury ważenia pojazdów
   (prawidłowe wypełnianie protokołu kontroli, wymagania dla wag i miejsc do ważenia)
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZAŁADOWCY
  • Postępowanie administracyjne i decyzje o nałożeniu kary pieniężnej za brak zezwolenia.
  • Okoliczności uniemożliwiające nałożenie kary.
  • Wysokość kar pieniężnych.
 8. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH.
 9. PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Informacje o prelegentach:

Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne. Wykonawca projektów szkoleniowych zamkniętych m.in. dla.: ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o., Bischof + Klein Polska GmbH, CAN-PACK S.A., CAN-PACK S.A. FPN w Bydgoszczy, CAT LC Polska Sp. z o.o., CLAAS Polska Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Fabryka Maszyn „BumarKoszalin” S.A., Farby KABE Polska Sp. z o.o., Geis PL Sp. z o.o., Grupa WISS, HOBAS System Polska Sp. z o.o., IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o., ILS Sp. z o.o., Keller Polska Sp. z o.o., MA Polska S.A., MAN Bus Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., NOVOL Sp. z o.o., OSS Straży Granicznej w Lubaniu, PKP LHS Sp. z o.o., POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J., Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., SP Medical Sp. z o.o., Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o., TEMPO TP Sp. z o.o. Sp.k., TOTAL Polska Sp. z o.o., Toyota Tsusho Europe S.A., Werner Kenkel Sp. z o.o., Vesuvius Poland Sp. z o.o., Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A., Zbych-Pol & Mobet Sp. z.o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna
 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne
materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad,
przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Przewozy nienormatywne w transporcie drogowym, naciski na oś, ważenie i pomiary pojazdów.