PRZYGOTOWANIE DO BILANSU / BILANS 2012 ORAZ WYBRANE PROBLEMY ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

O szkoleniu

cel szkolenia:
- omówienie obowiązków związanych z procesami zamykania ksiąg i przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego.
- doskonalenie umiejętności prawidłowego klasyfikowania operacji księgowych i prawidłowego prezentowania pozycji sprawozdania finansowego w codziennej praktyce zawodowej
- omówienie najistotniejszych zagadnień podatku VAT, CIT, PIT mających wpływ na sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem zmiany w przepisach obowiązujących w 2012 roku - najważniejsze wyroki sądów administracyjnych - Orzecznictwo ETS - Interpretacje organów skarbowych
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz służb zainteresowanych.

Program szkolenia

I. PRZYGOTOWANIE DO BILANSU / BILANS 2012
1. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w praktyce.
Procedury i etapy: sporządzania, badania, zatwierdzania, publikacji. Stosowanie zasad wynikających z ustawy o rachunkowości oraz MSR. Odpowiedzialność kierownictwa, księgowych a sprawozdanie finansowe. Możliwe uproszczenia - warunki stosowania.
2. Poprawne zamykanie roku w księgach.
Kompletność dokumentacji. Kontrola sald w poszczególnych grupach kont. Przeliczanie zapisów w walutach obcych. Metody wykrywania błędów.
3. Inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym.
Harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.
4. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - prawidłowe odzwierciedlenie wartości i umorzeń w sprawozdaniu finansowym. Wartość początkowa, środki trwałe w budowie, ujawnienia, ulepszenia oraz pozostałe problemowe zagadnienia praktyczne.
5. Wycena poszczególnych składników pasywów i aktywów: zasady wynikające z przepisów w praktyce. Omówienie problemowych zagadnień m.in. zapasy, podatek odroczony, rezerwy, leasing, odpisy aktualizujące, korekta błędu podstawowego.
6. Rozliczenie produkcji w sprawozdaniu finansowym:
koszt wytworzenia, wycena produkcji w toku.
7. Prawidłowe odzwierciedlanie zapisów księgowych na pozycjach bilansu.
Powiązania, najczęściej popełniane błędy i aktualne problemy prezentacji
8. Kategorie przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat (oba warianty).
Prawidłowe ustalanie wyniku finansowego. Wynik rachunkowy a wynik podatkowy.
9. Rozliczenie przychodów i kosztów w czasie
prezentacja w sprawozdaniu finansowym. Poprawne księgowanie i rozliczenie kosztów na przełomie roku.
10. Podsumowanie terminów składania rocznych deklaracji i informacji do urzędów skarbowych, gus, zus, nbp, lokalnych oraz ich powiązanie ze sprawozdaniem finansowym.
11. Część opisowa sprawozdanie finansowego:
zakres i szczegółowość prezentowanych informacji w informacji dodatkowej.
12. Polityka rachunkowości a sprawozdanie finansowe.
II. WYBRANE ELEMENTY PRAWA PODATKOWEGO Z ZAKRESU VAT, CIT i PIT MAJĄCE WPŁYW NA ZAMKNIĘCIE ROKU PODATKOWEGO
1. VAT jako podatek rozliczany miesięcznie (kwartalnie)
Czynności podlegające opodatkowaniu VAT i moment powstania obowiązku podatkowego
Odliczanie podatku naliczonego w trakcie roku oraz korekta roczna VAT - zasady i termin dokonania, czynności przyjmowane do obliczenia współczynnika rocznej korekty,
Skorygowany VAT w kosztach i przychodach.
Inne obowiązki „roczne".
Problemy związane ze stosowaniem przepisów dot. VAT w trakcie roku - możliwości korekty (nieważność czynności prawnej, ewidencjonowanie na kasach fiskalnych, kiedy zadeklarować podatek należny z faktury)
2. Podatek dochodowy od osób prawnych
Okres rozliczeniowy w CIT - rok podatkowy - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego
Przychód podatkowy i moment uzyskania a przychód finansowy - ujęcie w rocznym sprawozdaniu finansowym.
Koszty sporządzenia i badania rocznego sprawozdania finansowego:
a) wydatki stanowiące koszty podatkowe,
b) moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.
Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku:
a) uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,
b) „zwykłe" zaliczki na podatek dochodowy,
c) konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
d) błędne zaliczki po zakończeniu roku - czy korygować?
Zeznanie roczne.
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób prawnych
„roczne" obowiązki płatnika

Czas trwania

20 godzin

Prelegenci

Niezależny ekspert zagadnień księgowych, finansowych i kadrowo-płacowych. Absolwentka uczelni ekonomicznej z wyróżnieniem na specjalizacji "Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw". Doświadczony praktyk w działach finansowo-księgowych, również na stanowisku głównego księgowego i dyrektora finansowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy, głównie dla międzynarodowych korporacji, doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.
Licencjonowany doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich, autor wielu wykładni i opinii dotyczących prawa podatkowego, wykładowca na szkoleniach dla praktyków bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 800
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 26.09.2012 r. (kolacja) do 29.09.2012 r.(obiad), zakwaterowanie w pokojach 2-os., do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość), pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!