Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/przygotowanie-do-egzaminu-panstwowego-na-agenta-celnego-kurs-warszawa-18809-id106

Informacje o szkoleniu

 • Przygotowanie do egzaminu państwowego na agenta celnego- KURS- Warszawa


  ID szkolenia: 18809
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Inne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  -
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w trybie dwutygodniowym w godz. 09:00 - 15:45.
  Dokładne terminy zjazdów:
  7-8 maj 2011
  21-22.05.2011
  4-5.06.2011
  18.06.2011 ( zajęcia do 16:30)
  19.06.2011
  2.3.07.2011
  9.07.2011( zajęcia do 16:30)
 • Organizator szkolenia:

  Polska Akademia Rachunkowości SA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Program będzie realizowany tylko i wyłącznie w oparciu o szczegółowy zakres wymogów obowiązujących na egzaminie ministerialnym.

Informacje na temat egzaminu ministerialnego - http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=430&id=34564&typ=news

Uczestnikom zapewniamy:
wszystkie potrzebne do nauki materiały szkoleniowe: ustawy, rozporządzenia, materiały autorskie.

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych zaprezentowaną tematyką szkolenia

Program szkolenia:

Program kursu
I. Przepisy prawa podatkowego

1. Wstęp - informacje ogólne na temat egzaminu na agenta celnego
2. Postępowanie administracyjne i podatkowe
3. Ustawa o podatku od towarów i usług
4. Ordynacja podatkowa
5. Ustawa o podatku akcyzowym

II. Przepisy prawa celnego

1. Wspólnotowe przepisy prawa celnego (WKC, RWKC)
2. Krajowe przepisy prawa celnego (Prawo celne, ustawa o służbie celnej)

III. Obrót towarami z krajami trzecimi

1. Ustawy powiązane z obrotem towarami z zagranicą i obrocie specjalnym
2. Pozostałe ustawy związane z obrotem towarowym z zagranicą

IV. Taryfikacja i towaroznawstwo ( wspólna Taryfa Celna, stawki celne, nomenklatura scalona pochodzenie towarów, preferencje celne, zwolnienia celne)
V. Wolne obszary celne i składy wolnocłowe
VI. Dług celny

1. Moment powstania długu celnego w przywozie i wywozie
2. Należności celne
3. Zabezpieczenie należności celnych, odroczenie i zwrot

VII. Wartość celna

1. Metody ustalania wartości celnej
2. Elementy wliczane i nie wliczane do wartości celnej
3. Dokumentacja

VIII. Zgłoszenie statystyczne INTRASTAT

1. System INTRASTAT
2. Podmioty zobowiązane
3. Deklaracja INTRASTAT
4. Składanie deklaracji INTRASTAT za pomocą systemów informatycznych

IX. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)
X. Międzynarodowe Reguły Handlu - INCOTERMS 2000
XI. Zgłoszenia celne

1. Dokumenty celne
* SAD, SAD - BIS
* DW1
* CMR
* Karnet TIR, Karnet ATA
* AWB
* TDT
* EUR1
XII. Ćwiczenia
1. Wypełnianie druków i formularzy dokumentów obowiązujących w przywozie towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej oraz w wywozie towarów z tego obszaru
2. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do nadania towarowi przeznaczenia celnego, w tym wypełnienie zgłoszenia celnego
3. Wypełnianie administracyjnego dokumentu towarzyszącego, uproszczonego dokumentu towarzyszącego, deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym
4. Pytania egzaminacyjne, egzamin sprawdzający

Informacje o prelegentach:

Eksperci, praktycy Polskiej Akademii Rachunkowości

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 4242 PLN

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. ceny szkoleń i kursów wzrosną o 23% VAT. Przy wpłaceniu pełnej kwoty i zaksięgowaniu jej do 31 grudnia br. obowiązują dotychczasowe ceny bez VAT!

Wydarzenie: Przygotowanie do egzaminu państwowego na agenta celnego- KURS- Warszawa