Szkolenie: Przygotowanie do wdrożenia RODO - Kraków

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/przygotowanie-do-wdrozenia-rodo---krakow-69594

Informacje o szkoleniu

 • Przygotowanie do wdrożenia RODO - Kraków


  ID szkolenia: 69594
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Szkolenie w Krakowie organizuje przedstawiciel firmy ENSI – firma ARIES
  Francesco Nullo 42/U7
  Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 13.11.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-15
 • Organizator szkolenia:

  European Network Security Institute Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie z zakresu wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)


Program szkolenia został bardzo starannie przygotowany przez Zespół Ekspertów ENSI
pod przewodnictwem p. Macieja Byczkowskiego – Prezesa Zarządu ENSI oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, który od ponad 20 lat zajmuje się szczegółowo problemem przetwarzania danych osobowych, w różnych organizacjach m.in. pełniąc funkcję ABI, udzielając konsultacji, wykonując audyty ochrony danych osobowych oraz opracowując zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Pan Maciej Byczkowski jako reprezentant Stowarzyszenia ABI brał czynny udział w konsultacjach, organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013–2015), przygotowujących polskie stanowisko do projektu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uczestnicy szkolenia otrzymają bardzo praktyczną wiedzę:

Jak będzie wyglądał nowy system prawny dotyczących ochrony danych osobowych w UE
Jakie najważniejsze zmiany zostały wprowadzone w RODO w stosunku do obecnych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Polsce
Jakie obowiązki ochrony danych osobowych będą kontynuowane, a jakie ulegną modyfikacji po rozpoczęciu stosowania RODO
Jakie nowe sankcje karne i finansowe wprowadza RODO
Jak zmieni się zakres obowiązków zabezpieczenia danych osobowych w RODO
Jaki zakres będzie miała nowa dokumentacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych
Jaki status oraz zadania będzie posiadał inspektor ochrony danych – następca ABI
Jak przygotować się do wdrożenia RODO w swojej organizacji
Uczestnictwo w szkoleniach ENSI to niepowtarzalna i wyjątkowa okazja czerpania wiedzy bezpośrednio od najlepszych ekspertów

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty szkoleniowe dedykowane są dla wszystkich osób, które w danej organizacji będą uczestniczyć w przygotowaniu jej do wdrożenia RODO, w tym w szczególności ABI, zastępców ABI, innych osób wyznaczonych do wykonywania nadzoru nad przetwarzaniem danych, jak również przedstawicieli działów prawnych, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania systemami informatycznymi.

Program szkolenia:

1. Nowy system przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w UE
a) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)
b) Nowa ustawa uzupełniająca RODO w Polsce
c) Wytyczne Grupy Roboczej Artykułu 29
d) Akty delegowane i akty wykonawcze Komisji Europejskiej

2. Obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych w RODO
a) Zakres obowiązków w RODO.
b) Wykaz najważniejszych zmian w stosunku do obecnych przepisów o ochronie danych osobowych.
c) Kontynuacja wykonywania dotychczasowych obowiązków oraz ich modyfikacje.
d) Sankcje karne i finansowe za naruszenie przepisów RODO

3. Nowe wymogi dotyczące zabezpieczania danych osobowych w RODO
a) Ocena ryzyka w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dotyczących realizacji obowiązków RODO, w tym zabezpieczenia danych
b) Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania
c) Zgłaszanie naruszeń ochrony danych
d) Ocena skutków dla ochrony danych
e) Uprzednie konsultacje z organem nadzoru
f) Zakres obowiązków dokumentacyjnych w RODO
g) Stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania oraz mechanizmów certyfikacji

4. Nowa funkcja inspektora ochrony danych (następca ABI)
a) Obowiązki dotyczące wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych – jakie podmioty mają obowiązek wyznaczenia inspektora?
b) Status inspektora ochrony danych
c) Zadania inspektora ochrony danych

5. Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO
a) Jak przygotować się do wdrożenia RODO?
b) Działania, które można rozpocząć już teraz
c) Działania, które można rozpocząć dopiero po 25 maja 2018 r.

Pytania i dyskusja

Informacje o prelegentach:

Szkolenie poprowadzą eksperci ENSI posiadający bardzo duże, wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznej ochrony danych osobowych. Eksperci ENSI na co dzień pełnią funkcję ABI
w organizacjach różnych branży w Polsce, w tym w korporacjach międzynarodowych. Eksperci uczestniczą na bieżąco w projektach przygotowania do wdrożenia przepisów RODO w różnych organizacjach.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500 - zł netto, Zgłoszenie dokonane do dnia 1-11-2017
 • 750 - zł netto, Zgłoszenie dokonane od dnia 2-11-2017

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Rezygnacje, tylko w formie pisemnej, przyjmowane są najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane, co wiąże się z pokryciem przez Państwa pełnych kosztów uczestnictwa

· Szkolenia odbywają się pod warunkiem, że na dany termin zgłosi się wymagana liczba uczestników. · Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem, z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub z przyczyn organizacyjnych, uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie.
· Istnieje możliwość przygotowania i przeprowadzenia zamkniętych szkoleń (dedykowanych dla pracowników jednej firmy lub instytucji) z zakresu ochrony danych osobowych.
· Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C, ustawy z dnia 11.03.2011 r. o podatku od towarów i usług, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych, są zwolnione z podatku (prosimy o dołączenie do zgłoszenia oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych).

Wydarzenie: Przygotowanie do wdrożenia RODO - Kraków