Szkolenie: Przygotowanie do wdrożenia RODO

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/przygotowanie-do-wdrozenia-rodo-68626

Informacje o szkoleniu

 • Przygotowanie do wdrożenia RODO


  ID szkolenia: 68626
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleń ABI
  Al. Jana Pawła II 34
  00-141 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 1.03.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-17
 • Organizator szkolenia:

  European Network Security Institute Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warsztaty szkoleniowe z zakresu wymogów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty dedykowane są dla wszystkich osób, które w danej organizacji będą uczestniczyć w przygotowaniu jej do wdrożenia RODO, w tym w szczególności ABI, zastępców ABI, innych osób wyznaczonych do wykonywania nadzoru nad przetwarzaniem danych, jak również przedstawicieli działów prawnych, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania systemami informatycznymi.

Program szkolenia:

1. Nowy system przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w UE
a) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)
o Odniesienie do przepisów krajowych
b) Nowa ustawa uzupełniająca RODO w Polsce
c) Wytyczne Grupy Roboczej Artykułu 29
d) Akty delegowane i akty wykonawcze Komisji Europejskiej

2. Obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych w RODO
a) Zakres obowiązków w RODO:
o Obowiązki administratora danych
o Obowiązki podmiotu przetwarzającego
b) Wykaz najważniejszych zmian w stosunku do obecnych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym:
o Zakres terytorialny stosowania RODO
o Zmiany w zakresie obowiązków ADO
o Zmiany w zakresie praw osób, których dane dotyczą
c) Kontynuacja wykonywania dotychczasowych obowiązków oraz ich modyfikacje, w tym:
o Realizacja obowiązków dotyczących pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych
o Realizacja obowiązków informacyjnych przy zbieraniu danych osobowych
o Realizacja obowiązków dotyczących powierzania przetwarzania danych osobowych
o Realizacja obowiązków dotyczących transferu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
d) Sankcje karne i finansowe za naruszenie przepisów RODO
Przerwa obiadowa
3. Nowe wymogi dotyczące zabezpieczania danych osobowych w RODO
a) Analiza ryzyka w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych
b) Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania
c) Ocena skutków dla ochrony danych
d) Zgłaszanie naruszeń ochrony danych
e) Uprzednie konsultacje z organem nadzoru
f) Zakres obowiązków dokumentacyjnych:
o Polityki ochrony danych, rejestry czynności przetwarzania danych osobowych; rejestry naruszeń ochrony danych
o Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
o Procedury dotyczące wykonywania obowiązków RODO
o Możliwości wykorzystania obecnej dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych po wejściu ogólnego rozporządzenia
g) Stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania oraz mechanizmów certyfikacji

4. Nowa funkcja inspektora ochrony danych (następca ABI)
a) Obowiązki dotyczące inspektora ochrony danych w RODO oraz wytyczne Grupy Roboczej art. 29 w tym zakresie
b) Obowiązki dotyczące wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych – jakie podmioty mają obowiązek wyznaczenia inspektora?
c) Status inspektora ochrony danych
d) Zadania inspektora ochrony danych
e) Wymogi dotyczące podawania informacji na temat inspektora ochrony danych
f) Przygotowanie ABI do nowej funkcji inspektora ochrony danych – porównanie obu funkcji

5. Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO
a) Jak przygotować się do wdrożenia RODO?
b) Działania, które można rozpocząć już teraz
c) Działania, które można rozpocząć dopiero po 25 maja 2018 r.
d) Analiza potrzeb dotyczących wdrożenia RODO
e) Przygotowanie harmonogramu wdrożenia

Rozdanie dyplomów. Zakończenie warsztatów.

Informacje o prelegentach:

Program warsztatów został bardzo starannie przygotowany przez Zespół Ekspertów ENSI pod przewodnictwem p. Macieja Byczkowskiego – Prezesa Zarządu ENSI, który od ponad 20 lat zajmuje się szczegółowo problemem przetwarzania danych osobowych, w różnych organizacjach m.in. pełniąc funkcję ABI, udzielając konsultacji, wykonując audyty ochrony danych osobowych oraz opracowując zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Pan Maciej Byczkowski jako reprezentant Stowarzyszenia ABI brał czynny udział w konsultacjach, organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013–2015), przygotowujących polskie stanowisko do projektu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 950 - netto

Cena zawiera:

udział w warsztatach, materiały warsztatowe, dyplom ukończenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Koszt uczestnictwa
 zgłoszenie dokonane wcześniej niż 3 tygodnie przed planowanym terminem warsztatów 950,00 zł + VAT = 1168,50 zł
 zgłoszenie dokonane najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem warsztatów 1050,00 zł + VAT = 1291,50 zł
 zgłoszenie dokonane później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem warsztatów 1200,00 zł VAT = 1476,00 zł

Wydarzenie: Przygotowanie do wdrożenia RODO