Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów komunalnych

O szkoleniu

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie, którego celem jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów komunalnych.

Na tym szkoleniu otrzymasz praktyczną wiedzę o:
zasadach postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych,
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów,
opracowaniu SWZ/OPIW,
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów,
umowach, klauzulach na odbiór odpadów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia i poszerzenia swojej wiedzy.

Program szkolenia

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 1. Zasada równego traktowania
 2. Zasada uczciwej konkurencji
 3. Zasada przejrzystości
 4. Zasada efektywności
 5. Zasada bezstronności

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Ustalenie wartości zamówienia
 3. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 4. Opracowanie SWZ /  OPIW
 5. Zaproszenia do udziału w postępowaniu
 6. Określenie wymagań podmiotowych wykonawcom:
 7. Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu
 8. Wymagania dotyczące sprawozdawczości

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW

 1. Składanie ofert
 2. Otwarcie ofert
 3. Badanie i ocena ofert:
 4. Poprawienie oczywistych omyłek rachunkowych
 5. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich
 6. Poprawianie innych omyłek
 7. Ocena ofert w oparciu o kryteria opisane w SWZ
 8. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów podmiotowych
 9. Wybór najkorzystniejszej oferty

UMOWA  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW

 1. Klauzule waloryzacyjne postanowień umownych
 2. Kary umowne
 3. Aneksowanie umów w związku z brakiem stabilności cen
 4. Dopuszczalność podwykonawstwa w wykonaniu umowy na odbiór odpadów.

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

JERZY CZABAN

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

Gdzie i kiedy

Online 18 maj 2022

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
699
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!