Przygotowanie wniosku o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów

O szkoleniu

Najbliższe miesiące to czas kiedy szereg zezwoleń i pozwoleń utraci swoja ważność. Ze względu na zmiany prawne zdecydowaną większość nowych decyzji wydawał będzie marszałek województwa. Nie bez znaczenia w prowadzonym postepowaniu będzie miał fakt, że wydanie nowej decyzji poprzedzone jest kontrolą inspekcji ochrony środowiska oraz straży pożarnej. Aby uzyskać decyzję w odpowiednim czasie konieczne będzie złożenie wniosku w terminie umożliwiającym uwzględnienie wszystkich elementów postępowania administracyjnego.

 

Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:
• jakich zapisów we wniosku unikać lub w jaki sposób je formułować, aby nie generowały dodatkowych obowiązków zawartych w decyzji,
• czy warto sprawdzać decyzję po jej uzyskaniu,
• w jaki sposób i od czego należy się odwołać,
• czym mogą skutkować błędne zapisy w wydanej decyzji,
• jakie mogą być skutki wydania decyzji przez niewłaściwy organ lub niezgodnie z przepisami prawa,
• czy w decyzji powinny być wpisywane obowiązki wynikające z wymogów prawnych.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

 1. Analiza zawartości wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów:
  • wykaz odpadów do zbierania lub przetwarzania,
  • określanie miejsc i sposobów magazynowania odpadów,
  • wyliczanie maksymalnej i największej ilości odpadów,
  • zasady wyliczania zabezpieczenia roszczeń,
  • uwzględnianie zapisów z operatu przeciwpożarowego,
  • opis metod zbierania lub przetwarzania odpadów – szczegółowość,
  • wpisywanie dalszego sposobu zagospodarowania odpadów – czego unikać.
   
 2. Oświadczenia i zaświadczenia o niekaralności – ważność dokumentów
   
 3. Analiza (na przykładzie) zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – warunki DUS
   
 4. Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów:
  • na co zwracać uwagę,
  • dodatkowe obowiązki (warunki) określone przez organ w zezwoleniu,
  • termin ważności decyzji.
   
 5. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów:
  • omówienie poszczególnych elementów wniosku – przykłady,
  • przegląd zapisów decyzji.
   
 6. Wpływ zapisów uwzględnionych we wniosku na zawartość decyzji – omówienie przykładów podawanych przez uczestników
   
 7. Organ do którego należy wysłać wniosek – przykłady
   
 8. Szacowany czas uzyskania decyzji od momentu złożenia wniosku
   
 9. Omówienie problemów podawanych przez uczestników szkolenia
   
 10. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 - 15:00.

Prelegenci

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Członek zespołu roboczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Rejestracja

Cena szkolenia
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
 • Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
 • Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 • Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
 • Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do   Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
 • Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!