Szkolenie

Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID

O szkoleniu

IUCLID to oprogramowanie służące do wprowadzania, gromadzenia, przeglądania i wymiany informacji o niebezpiecznych właściwościach chemikaliów. Jest to główne narzędzie służące do przedkładania dokumentacji technicznej do Europejskiej Agencji Chemikaliów na potrzeby rozporządzenia REACH. Zgodnie z REACH informacje przedkładane ECHA muszą być w formacie IUCLID.

Od 1 stycznia 2021 r. podmioty wytwarzające lub wprowadzające do obrotu mieszaninę stwarzającą zagrożenie, mają obowiązek przedkładać zawiadomienie do ośrodków zatruć (Poison Centre Notification). Obowiązek zgłaszania tych informacji w nowym formacie IUCLID dotyczy mieszanin dedykowanych dla konsumentów oraz mieszanin do zastosowań profesjonalnych.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników ze sposobem przygotowania zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) z wykorzystaniem najnowszej wersji programu IUCLID 6.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

Wytwarzający lub importujący mieszaniny stwarzające zagrożenie i wprowadzający takie mieszaniny do obrotu.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do IUCLID 6.
   
 2. Ćwiczenia przy komputerach z wykorzystaniem programu IUCLID:
  • omówienie procesu instalacji i instalacja oprogramowania na komputerach,
  • omówienie najważniejszych funkcji programu i przygotowanie do pracy,
  • omówienie sposobu korzystania z Iuclid w chmurze,
  • wypełnianie wymaganych informacji zg. ze zharmonizowanym formatem PCN (w tym generowanie UFI),
  • przygotowanie dokumentacji poinformowania,
  • sprawdzenie poprawności zgłoszenia,
  • przedkładanie zgłoszenia w ECHA.
    
 3. Wyjaśnianie wątpiwości, dyskusja, pytania, konsultacje.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Cytat

Naczelnik Wydziału ds. Oceny Substancji w Departamencie ds. Oceny Ryzyka w Biurze ds. Substancji Chemicznych. Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu, przedstawiciel Polski w pracachm.in. IUCLID Users Group Expert Panel.

Jest akredytowanym europejskim ekspertem ds. oceny ryzyka toksykologicznego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozporządzeniem REACH i oceną ryzyka a w szczególności wykorzystaniem narzędzi informatycznych na potrzeby rozporządzenia REACH,CLP i oceny ryzyka. Uczestniczy w pracach grup eksperckich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie oprogramowania IUCLID oraz metod (Q)SAR.

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 lutego 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 8 lutego 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 kwietnia 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 26 kwietnia 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 czerwca 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 21 czerwca 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 29 listopada 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za zapis do 31.12.2021
640 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa 2022
za zapis od 1.01.2022
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!