Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID

O szkoleniu

IUCLID to oprogramowanie służące do wprowadzania, gromadzenia, przeglądania i wymiany informacji o niebezpiecznych właściwościach chemikaliów. Jest to główne narzędzie służące do przedkładania dokumentacji technicznej do Europejskiej Agencji Chemikaliów na potrzeby rozporządzenia REACH. Zgodnie z REACH informacje przedkładane ECHA muszą być w formacie IUCLID.

Od 1 stycznia 2021 r. podmioty wytwarzające lub wprowadzające do obrotu mieszaninę stwarzającą zagrożenie, mają obowiązek przedkładać zawiadomienie do ośrodków zatruć (Poison Centre Notification). Obowiązek zgłaszania tych informacji w nowym formacie IUCLID dotyczy mieszanin dedykowanych dla konsumentów oraz mieszanin do zastosowań profesjonalnych.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników ze sposobem przygotowania zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) z wykorzystaniem najnowszej wersji programu IUCLID 6.

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

Wytwarzający lub importujący mieszaniny stwarzające zagrożenie i wprowadzający takie mieszaniny do obrotu.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do IUCLID 6.
   
 2. Ćwiczenia przy komputerach z wykorzystaniem programu IUCLID:
  • omówienie procesu instalacji i instalacja oprogramowania na komputerach,
  • omówienie najważniejszych funkcji programu i przygotowanie do pracy,
  • omówienie sposobu korzystania z Iuclid w chmurze,
  • wypełnianie wymaganych informacji zg. ze zharmonizowanym formatem PCN (w tym generowanie UFI),
  • przygotowanie dokumentacji poinformowania,
  • sprawdzenie poprawności zgłoszenia,
  • przedkładanie zgłoszenia w ECHA.
    
 3. Wyjaśnianie wątpiwości, dyskusja, pytania, konsultacje.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Naczelnik Wydziału ds. Oceny Substancji w Departamencie ds. Oceny Ryzyka w Biurze ds. Substancji Chemicznych. Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu, przedstawiciel Polski w pracachm.in. IUCLID Users Group Expert Panel.

Jest akredytowanym europejskim ekspertem ds. oceny ryzyka toksykologicznego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozporządzeniem REACH i oceną ryzyka a w szczególności wykorzystaniem narzędzi informatycznych na potrzeby rozporządzenia REACH,CLP i oceny ryzyka. Uczestniczy w pracach grup eksperckich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie oprogramowania IUCLID oraz metod (Q)SAR.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!