Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego Plus 2021-2027 – od pomysłu do realizacji

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, które kompleksowo omawia proces przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020. Przybliży także zupełnie nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych.

Cele szkolenia:

 • przygotowanie uczestniczek i uczestników do składania wniosków o dofinansowanie w ramach FERS 2021-2027
 • poznanie nowych zasad horyzontalnych niezbędnych do aplikowania o środki oraz realizacji projektów
 • poznanie różnic w zasadach kwalifikowalności projektów FERS 2021-2027 wobec zasad obowiązujących w ramach POWER 2014-2020
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • wiedza ułatwiająca przygotowanie poprawnego wniosku o dofinansowanie w ramach FERS 2021-2027
 • zwiększenie prawdopodobieństwa pozyskania środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego
Kto powinien wziąć udział?
 • Uczelnie wyższe
 • Organizacje badawcze
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Ośrodki kształcenia dorosłych
 • Administracja rządowa
 • Organizacje pozarządowe
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego

Program szkolenia

Realizacja potrzeb rozwojowych i społecznych poprzez Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Zasady wyboru projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w FERS 2021-2027, w tym nowe podejście do kryteriów horyzontalnych

Przygotowanie części merytorycznej Wniosku o dofinansowanie w ramach FERS 2021-2027 – na przykładzie projektu

 • System elektroniczny Wniosków o dofinansowanie SOWAEFS
 • Opis grupy docelowej, problemów, barier, zasad rekrutacji
 • Opis zadań i wskaźników przewidzianych do realizacji w ramach projektu
 • Realizacja zasad horyzontalnych
 • Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów
 • Potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów
 • Sposób zarządzania projektem w kontekście zakresu zadań w projekcie
 • Dodatkowe informacje, oświadczenia i załączniki

Nowe zasady finansowania projektów i przedsięwzięć

 • Sposoby finansowania projektów
 • Montaż finansowy - poziom dofinansowania i wkład własny
 • Studium przypadku

Zasady budowy budżetu projektu FERS 2021-2027 – analiza przypadku

Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w FERS 2021-2027

 • Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027
 • Matryca kwalifikowalności
 • Wkład niepieniężny
 • VAT – nadchodzi rewolucja?
 • Cross-financing w EFS+
 • Zakupy środków trwałych i amortyzacja
 • Trwałość projektów i przedsięwzięć
 • Wynagrodzenia personelu
 • Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach FERS 2021-2027 - wprowadzenie

 • Wybór wykonawców w projektach FERS 2021-2027
 • System SL2021 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się
 • z Instytucją od podpisania umowy o dofinansowanie
 • Zmiany w projektach – możliwości i zasady

Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09:00-15:00

Prelegenci

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami (w tym MBA) czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jako ekspertka zewnętrzna ocenia wnioski o dofinansowanie w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach 20-letniego doświadczenia w realizacji projektów, wsparcia doradczego dla Beneficjentów, Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w ramach EFRR, FS i EFS, a także audytów i kontroli projektów. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, koncentrując się na osiąganiu ich celów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków. Od 18 lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych w fundusze unijne.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!