Szkolenie: PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/przypomnienie-zasad-ghp-gmp-i-haccp-czyli-tzw-szkolenie-okresowe-69837

Informacje o szkoleniu

 • PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE


  ID szkolenia: 69837
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Jakość Zarządzanie
 • Adres szkolenia:

  Hotel / miejsce zostanie wskazane
  Hotel / miejsce zostanie wskazane
  00-000 Gdańsk
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 1.02.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zgodnie z przepisami prawa podmiot działający na rynku spożywczym ma obowiązek szkolić pracowników w zakresie higieny żywności i mieć to udokumentowane do wglądu dla organów urzędowej kontroli żywności np. SANEPID.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia nadzoru i szkolenia personelu pracującego w produkcji i obrocie żywnością odpowiednio do wykonywanej pracy w zakresie higieny, w tym stosowania zasad HACCP.
Ponadto art. 59 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia stanowi, że „szkolenia powinny być potwierdzone stosowną dokumentacją o przeprowadzonych szkoleniach lub udzielonym instruktażu osobom wykonującym prace przy produkcji lub w obrocie żywnością oraz osobom odpowiedzialnym za wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP w zakładzie. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przechowywać w aktach osobowych dokumentację o przeprowadzonych szkoleniach oraz udostępniać je na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.”
Jak więc zapewnić spełnienie tych wymagań? Wystarczy przyjść do nas! Nasze szkolenie to zwięzłe przypomnienie najważniejszych zagadnień z zakresu GHP; GMP i Systemu HACCP oparte na praktycznym doświadczeniu prowadzącego oraz możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami, co daje szczególnie dobrą okazję do poszerzenia praktycznej wiedzy.

Szkolenie skierowane jest do:

pracownicy i właściciele firm produkujących żywność i zajmujących się dystrybucją żywności

Program szkolenia:

W programie szkolenia:
• Przypomnienie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP),
• Omówienie zawartości podstawowych dokumentów GHP; GMP i Systemu HACCP,
• Dyskusja o praktycznych problemach i sukcesach we wdrożeniach systemu HACCP
w przedsiębiorstwach Uczestników moderowana przez prowadzącego,
• Praktyczne informacje dotyczące rozwiązań w tworzeniu systemu HACCP - omówienie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
Możliwość, po wcześniejszym zgłoszeniu, analizy dokumentacji systemu HACCP przyniesionej przez Uczestnika szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
• Utrwalenie, przypomnienie wiedzy z zakresu GHP, GMP i systemu HACCP,
• Wypełnienie obowiązku szkolenia oraz zdobycie potwierdzenia jego odbycia w formie certyfikatu
• Lepsze przygotowanie przedsiębiorstwa do inspekcji SANEPID-u

Informacje o prelegentach:

A.W.P
audytor wiodący BSI; konsultant ds. wdrażania SZJ i systemu HACCP w firmach i instytucjach z różnych sektorów gospodarki, autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 zł netto - 676,50 zł brutto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą: 1 doba w hotelu *** obok siedziby- 150 zł os. w pok 1 osobowym ze śniadaniem, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem

Wydarzenie: PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE