Szkolenie

Przywództwo sytuacyjne w zarządzaniu zespołem różnorodnym

O szkoleniu

Przywódca to osoba mająca duży wpływ na podwładnych, którzy wykonują polecenia pożądane przez szefa ze względu na więzi, jakie ich łączą. Przywództwo charakteryzuje się wyjątkowymi cechami osoby, której inni skłonni są zaufać i podporządkować się dobrowolnie. Te cechy można w sobie kształtować.


"Wielcy liderzy nie wykorzystują ludzi po to, aby sami mogli wygrywać. Przewodzą ludziom, aby odnosić wspólne zwycięstwa."

John C. Maxwell

Umiejętność przywództwa jest stawiana na najwyższym poziomie kompetencji managerskich. Nad czym trzeba pracować, kiedy ktoś chce zostać rzeczywistym przywódcą, a nie tylko mianowanym?
Zadanie jest jeszcze trudniejsze, gdy zarządzamy zespołem różnorodnym, a takie zespoły są najczęściej spotykane, właściwie można powiedzieć, że zespół jednorodny nie istnieje, bo jeśli wszyscy członkowie zespołu mają takie same kwalifikacje, to każdy jest innym człowiekiem o odmiennej osobowości, doświadczeniach, wiedzy czy w różnym wieku. Wyzwanie jest więc duże.


Cele szkolenia:

Zwiększenie własnej efektywność  i skuteczność, dzięki wykorzystywaniu podstawowych kompetencji przywódczych

Analiza własnego stylu menedżerskiego

Budowanie autorytetu przywódcy

Poznanie metod wzrostu efektywności  różnorodnych pracowników i zespołów

Skuteczne  porozumiewanie się ze współpracownikiem,  aby efektywniej zrealizować cele


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Dowiesz się na jakim poziomie przywództwa jesteś według metodologii Maxwella

Poznasz kierunki i metody rozwoju swojego przywództwa

Będziesz potrafił skutecznie budować swój autorytet

Nabędziesz umiejętność identyfikowania różnorodności w zespole i zastosowania jej do efektywnego osiągania celów

Będziesz wiedział na co zwrócić uwagę motywując członków różnorodnego zespołu
Kto powinien wziąć udział?
 • Kadry kierowniczej, menedżerów wszystkich szczebli
 • Osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność przywódczą
 • Wszystkich  osób, które w  swojej pracy zarządzają  lub będą zarządzać ludźmi

Program szkolenia

MODUŁ I. CZYM JEST PRZYWÓDZTWO?

 1. Pięć poziomów przywództwa według Maxwella
  • Stanowisko otrzymane i zadania na nim
  • Budowanie dobrych relacji z ludźmi, aby współpracowali
  • Skuteczność w działaniu
  • Rozwój podwładnych
  • Osobisty autorytet
 2. Na jakim poziomie przywództwa jestem?
 3. Analiza własnego stylu menedżerskiego. Moje osobiste preferencje w kierowaniu organizacją

MODUŁ II. BUDOWANIE AUTORYTETU

 1. Źródła autorytetu
 2. Jak budować autorytet poprzez podejmowanie decyzji (podejmowanie trudnych decyzji, podejmowanie decyzji według modelu  Vrooma-Yettona-Jago; model podejmowania decyzji zarządczych w oparciu o technikę 635)
 3. Autorytet, a trudne rozmowy z pracownikami. Jak je przeprowadzić aby nie stracić autorytetu?
 4. Autorytet odatrybutowy

MODUŁ III. BUDOWANIE WIZERUNKU LIDERA

 1. Spójność przekazu i postawy
 2. Opanowanie stresu w sytuacjach trudnych
 3. Wystąpienia publiczne przed większą grupą pracowników

MODUŁ IV. ANALIZA I DIAGNOZA SWOJEGO ZESPOŁU W KONTEKŚCIE RÓŻNORODNOŚCI

 1. Test - teoria X i Y McGregora - style pracy ludzi i jak z kim postępować jako menedżer, zastosowanie odpowiednich stylów kierowania
 2. Analiza poziomu zaawansowania wiedzy i umiejętności poszczególnych pracowników w odniesieniu do określonych zadań. Etapy rozwoju pracownika w procesie realizacji celu i dostosowanie stylu zarządzania - przywództwo sytuacyjne według Blancharda
 3. Style komunikacyjne - każdy komunikuje się inaczej
 4. Moje oczekiwania wobec zespołu

MODUŁ V. WYZNACZANIE CELÓW I PRIORYTETÓW

 1. Priorytetyzacja zadań
 2. Wyznaczanie celów metodą SMART. Motywowanie poprzez cele
 3. Zarządzanie przez cele - wyznaczania celów, budowanie mierników
 4. Delegowanie zadań. Trudności w delegowaniu i jak je pokonać
 5. Monitorowanie i rozliczanie celów
 6. Informacja zwrotna na każdym etapie realizacji celów

MODUŁ VI. MOTYWOWANIE I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W ZESPOLE RÓŻNORODNYM

 1. Czym jest zaangażowanie a czym motywowanie?
 2. Jak budować zaangażowanie pracowników - 12 pytań Gallupa
 3. Co kogo motywuje, piramida Maslowa
 4. Dwuczynnikowa teoria F. Herzberga - czynniki motywujące i czynniki higieny
 5. Rozmowy motywujące
 6. Automotywacja menedżera i jej wpływ na zaangażowanie zespołu
 7. Dekalog motywowania - praca grupowa
 8. Burza mózgów na temat sposobów motywowania pozafinansowego dostępnych dla menedżerów w ich realności zawodowej

Czas trwania

I dzień: 10:00 - 18:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)
II dzień: 09:00 - 17:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

Prelegenci

Cytat

Agnieszka Nowicka-Przyborska

Dyplomowany trener biznesu. Doświadczony menager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze B2B oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach: Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu.

Dyplomowany trener biznesu. Doświadczony menager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze B2B oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach: Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu.

Doświadczenie zawodowe:

W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), kreowanie i realizacja działań marketingowych, nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Odpowiedzialna za rozwój kompetencji pracowniczych, sprawną komunikację i pracę zespołów.

Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Kilkukrotny prelegent na konferencjach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu:

 • Strategicznych aspektów zarządzania; 
 • Oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i szans jej wzmocnienia na rynku usług o dynamicznie rozwijającej się konkurencji; 
 • Korzyści wprowadzenia systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz programów lojalnościowych; 
 • Perspektyw utrzymania pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

Autor referatu i prelegent podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Temat pracy: „Innowacyjna gospodarka, a kultura uczenia się przez całe życie”.
Ponad to autorka artykułów w wydawnictwach biznesowych, marketingowych i sprzedażowych: 

 1. Nowoczesna Firma:
  • Dlaczego warto dbać o profesjonalny wizerunek w biznesie”
 2. Brief:
  • „Okiem stratega: wiedza jako czynnik strategiczny w organizacji, która wie, rozumie i uczy się"
  • „Zarządzanie prze cele - jako jedna z najskuteczniejszych metod zarządzania organizacją”
 3. Nowa Sprzedaż:
  • „Prospecting - czyli jakie cztery kroki podjąć, by szybko pozyskać nowego klienta”
  • „Jak skutecznie budować długotrwałe relacje z klientem kluczowym?”

Od 2014 roku wykładowca dwóch przedmiotów, z zakresu historii mody i wpływu kultury, historii i warunków gospodarczo - geograficznych na strój, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni.

Wykładowca Marketingu Usług Badawczych na studiach podyplomowych Menedżer Projektu Badawczo - Rozwojowego na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
Trener biznesu współpracujący ze Startup Gdynia oraz Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Konsultant i doradca biznesowy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo biznesowe w zakresie zarządzania firmą, wsparcie w zakresie rekrutacji pracowników, pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstwa. Opracowywanie strategii biznesowych, planów marketingowych, wyznaczania celów strategicznych i wdrażania systemu zarządzania przez cele.

Obszary specjalizacji:

Trener biznesu z zakresu: przywództwa, zarządzania sytuacyjnego, zarządzania przez cele, zarządzania projektami, zarządzania zespołem, wystąpień publicznych, komunikacji kryzysowej, marketingu wizerunku, budowania zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzania czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej.

Szkolenia zrealizowane dla firm:

Poczta Polska, PZU, KGHM Polska Miedź, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, PKP PLK, Alstom, Energa, Enea, Linde Gaz, PKO BP, ING, ING Leasing, mBank, Bosch, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, Skarbnica Narodowa, LPP, OTCF, Grupa Orbis, JBB, Sokołów, Boryszew S.A., Damen, Jumi, CBK PI-House,  Euroimmun, Klinika Miracki, Roche, DOZ S.A., Sygma Bank, MPWiK w Warszawie, Biuro Informacji Kredytowej, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Muzeum Narodowe w Krakowie, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Środowiska, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Urząd Dozoru Technicznego, Pomorski Urząd Wojewódzki, KIC InnoEnergy, Promedica24, Krajowy Rejestr Długów i inne.

Gdzie i kiedy

Gdańsk 12-13 listopad 2020
Hotel*** AMBER

80-165 Gdańsk

Powstańców Warszawskich 45

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 7-8 wrzesień 2020
Hotel*** AMBER

80-165 Gdańsk

Powstańców Warszawskich 45

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1580 PLN
Cena zawiera:
 • - Autorskie materiały szkoleniowe - Certyfikat ukończenia szkolenia - Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!