Szkolenie

Przywództwo w zarządzaniu projektami - interdyscyplinarne warsztaty dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

O szkoleniu

Przywództwo w zarządzaniu projektami - interdyscyplinarne warsztaty dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapewnienie wysokich kwalifikacji uczestnikom w zakresie kluczowych umiejętności przywódczych uzależnionych od różnych sytuacji i zdarzeń biznesowych. Dla kierowników projektów i członków zespołu projektowego ten interdyscyplinarny warsztat będzie niezwykle cennym doświadczeniem praktycznym dającym możliwość opanowania umiejętności, dzięki któremu można optymalnie wykorzystać wiedzę i umiejętności najcenniejszych zasobów w realizowanych przedsięwzięciach czyli ludzi.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:
Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego przywództwa w efektywnym zarządzaniu projektami. Głównymi adresatami są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?
kompetentny wykładowca - praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Program szkolenia

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

Dzień I
I. Lider i przywództwo w zarządzaniu zespołem projektowym.
- Przywództwo i kierowanie
- Definiowanie przywództwa
- Podstawowe różnice miedzy przywództwem ikierowaniem
- 8 kroków do przywództwa
- Cechy i rola lidera w zespole i organizacji
- Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych
- Formułowanie własnej wizji przywódczej z uwzględnieniem przeprowadzonej oceny i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia.
II . Kluczowe zadania i wyzwania lidera w zespole interdyscyplinarnym.
- Czym jest i jak zbudować efektywny zespół?
- Kiedy grupa staje się zespołem?
- Kluczowe elementy współpracy.
- Współczesne wyzwania lidera w zespołach projektowych – czyli jak znaleźć złoty środek.
III. Style przywództwa i ich wykorzystanie w projektach.
- Jaki jest mój styl przywództwa?
- Moja droga rozwoju menedżerskiego.
- Moja rola, jako członka zespołu projektowego.
- Koncepcja przywództwa sytuacyjnego.
IV. Lider – postawy motywujące Zespół.
- Zachowania lidera sytuacyjnego.
- Wywieranie wpływu bez formalnej władzy.
- Wizja i kierunki oddziaływań lidera.
Podsumowanie I dnia warsztatów.

Dzień II
Przegląd zagadnień omówionych w I dniu warsztatów.
V. Przywództwo a działania etyczne.
- Związki między etyką i zaufaniem w relacjach Kierownik Projektu a członek Zespołu Projektowego.
- Rola etycznego postępowania z zasadami przywództwa sytuacyjnego.
- Jak minimalizować wpływ między własnymi normami etycznymi a normami pożądanymi w organizacji.
- Potrójne ograniczenie a zachowania etyczne – wskazówki i pułapki zachowań menedżerów.
VI. Skuteczne koordynowanie działań w Zespole.
- Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
- Opanowanie sztuki przekonywania.
- Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.
- Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać.
VII. Coaching Zespołu – narzędzia wsparcia dla Kierownika Projektu.
- Podstawowe zasady budowania zespołu – recepta czy konieczność?
- Zdrowy Coaching – czyli jak zwiększyć motywację do działania.
- Zasady ustalania priorytetów i wyznaczania celów krótko i długoterminowych.
- Postępowanie lidera w sytuacjach kryzysowych – metodyka postępowania.
Podsumowanie i wnioski końcowe.

Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1450zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem ( 61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl

Czas trwania

-czas trwania szkolenia - 2 dni (16h);

Prelegenci

Cytat
Dedykowany trener:
Doktor, który jest ekspertem w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, w dotychczasowej pracy zawodowej skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeniu ostatnich kilkunastu lat realizował projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 5 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych I zarządzania ograniczeniami. Jako specjalista Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST realizuje autorskie projekty szkoleniowe dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.

Gdzie i kiedy

Kraków 13 - 14 marca 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 - 7 lutego 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 - 7 lutego 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 stycznia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1450 PLN
Cena zawiera:
  • -w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!