Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i wypracowanie umiejętności dotyczących funkcjonowania rachunku kosztów standardowych oraz jego wykorzystania do zarządzania kosztami, przychodami i rentownością.
Dlaczego warto wziąć udział?
  • program stworzony przez praktyka dla praktyków,
  • praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień,
  • intensywny i skuteczny proces dydaktyczny,
  • studia przypadków,
  • zestawy obszernych autorskich materiałów.
Kto powinien wziąć udział?

Uczestnicy powinni posiadać wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu,

Program szkolenia

1. Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania (0,5 godziny):
a) rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania.

2. Praktyczne aspekty funkcjonowania podstawowych systemów rachunku kosztów (2 godziny):
a) systemy rachunku kosztów występujące w praktyce; szczegółowe warunki zastosowania rachunku kosztów pełnych i zmiennych; zalety i wady oraz przydatność rachunku kosztów rzeczywistych, normalnych i standardowych).

ProfitMakers CASE (obliczanie wyniku finansowego w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych; wpływ zapasów na poziom wyniku finansowego; przydatność zastosowania rachunku kosztów zmiennych w różnych firmach).
ProBike CASE (wyznaczanie poziomu normalnego potencjału produkcyjnego; sporządzanie kalkulacji kosztów wytworzenia produktów z wykorzystaniem kosztów rzeczywistych (alternatywnie kosztów planowanych), jako podstawy do szacowania kosztów niewykorzystanego potencjału).

3. Zasady funkcjonowania i możliwości wykorzystania rachunku kosztów standardowych zmiennych (5,5 godziny):
a) wprowadzenie do zarządzania kosztami przez odchylenia (rodzaje rachunków kosztów standardowych, funkcjonowanie rachunku kosztów standardowych),
b) procedury wyznaczania i rodzaje standardów (metody wyznaczania standardów, wyznaczanie standardów materiałów bezpośrednich, wyznaczanie standardów płac bezpośrednich, wyznaczanie standardów kosztów wydziałowych, weryfikacja standardów, rodzaje standardów, wpływ rodzaju standardu na analizę odchyleń),
c) ogólny model analizy odchyleń (model analizy odchyleń, dokładność analizy odchyleń, odpowiedzialność za odchylenia),
d) analiza przyczyn powstawania odchyleń (przyczyny odchyleń cen i zużycia materiałów bezpośrednich, przyczyny odchyleń stawek i wydajności w płacach bezpośrednich, przyczyny odchyleń kosztów zmiennych pośrednich i kosztów stałych pośrednich),
e) zarządzanie kosztami przez odchylenia – podsumowanie (znaczenie kompleksowego pomiaru kosztów i informacji o odchyleniach).

AlfaCo1 CASE (analiza odchyleń materiałów i płac bezpośrednich, analiza odchyleń kosztów wydziałowych zmiennych i stałych, analiza odchyleń kosztów zarządu i sprzedaży, analiza odchyleń cen i ilości sprzedaży, uzgodnienie planowanego i rzeczywistego wyniku finansowego).
MedLab CASE (sporządzanie raportu zawierającego budżet wyjściowy, budżet elastyczny i koszty rzeczywiste; obliczanie i wykorzystanie do zarządzania odchylenia cen materiałów bezpośrednich, odchylenia zużycia materiałów bezpośrednich, odchylenia stawek płac bezpośrednich, odchylenia wydajności w płacach bezpośrednich, odchylenia budżetowego kosztów zmiennych wydziałowych, odchylenia wydajności w kosztach zmiennych wydziałowych).
BetaPro CASE (analiza odchyleń marży – zaawansowana analiza odchyleń marży na sprzedaży).

4. Zasady funkcjonowania i możliwości wykorzystania rachunku kosztów standardowych pełnych (2 godziny):
a) wprowadzenie do rachunku kosztów standardowych pełnych (funkcjonowanie rachunku kosztów standardowych pełnych, odmienność analizy odchyleń w rachunku kosztów standardowych zmiennych i pełnych, rachunek kosztów standardowych w systemie ewidencyjnym i poza nim).

AlfaCo2 CASE (uzupełniająca analiza odchyleń w RKPS – dodatkowe analizy odchyleń kosztów stałych wydziałowych i analizy odchyleń zysku na sprzedaży),
TechMex CASE (sporządzanie budżetu elastycznego kosztów wytworzenia; sporządzanie szczegółowych odchyleń od standardowego kosztu wytworzenia; sporządzenie raportu, w którym odchylenia mogłyby być prezentowane kierownikom jednostek wewnętrznych).

5. Wykorzystanie odchyleń, jako instrumentu analizy i zarządzania rentownością (2 godziny).

CementCo CASE (sporządzanie planowanego i rzeczywistego rachunku wyników dla grupy produktowej; przygotowanie kompleksowej analizy odchyleń wyniku finansowego dla poszczególnych produktów z uwzględnieniem odchyleń; przygotowanie raportu kontrolno-wynikowego uzgadniającego planowany i rzeczywisty wynik finansowy; interpretacja przyczyn odchylenia poziomu sprzedaży i określenie osób odpowiedzialnych za to odchylenie; analiza stopnia, w jakim odchylenie udziału w rynku jest spowodowane realizacją nowej strategii sprzedaży a na ile redukcją ceny sprzedaży).

Czas trwania

Dzień I: 11:00 – 16:30
Dzień II: 9:00 – 15:00

Prelegenci

Trener Akademii MDDP

Gdzie i kiedy

Warszawa 22-23 luty 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!