RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów. Nabędą umiejętności związane ze sporządzaniem porównawczego rachunku zysków i strat (zmiana stanu produktów, obroty wewnętrzne), pogłębia wiedzę z zakresu metod kalkulacji kosztu wytworzenia produktu w różnych typach jednostek produkcyjnych, a także przyswoją sposoby kalkulacji kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
Pracownicy komórek finansowo-księgowych, którzy zajmują się ewidencją i rozliczaniem kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej i tworzenia analiz finansowych.

Program szkolenia

I. Miejsce rachunku kosztów w obrębie struktury rachunkowości
1. Pojęcie rachunku kosztów.
2. Relacje między rachunkiem kosztów a rachunkowością finansową i zarządczą.
3. Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych a rachunek kosztów dla celów decyzyjnych.
4. Systematyczny a problemowy rachunek kosztów.
5. Rola i zadania sprawozdawczego rachunku kosztów.

II. Koszty według przepisów Ustawy o Rachunkowości
1. Systematyka ujęć klasyfikacyjnych kosztów.
2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów według przepisów UoR.
3. Koszty sprzedaży i zarządu według przepisów UoR.

III. Rachunek zysków i strat jako efekt systematycznego rachunku kosztów
1. Porównawczy rachunek zysków i strat.
2. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat.
3. Uzgadnianie rachunku porównawczego i kalkulacyjnego – problematyka zmiany stanu produktów oraz obrotów wewnętrznych.

IV. Układy ewidencyjne kosztów w systematycznym rachunku kosztów
1. Możliwości w zakresie wyboru układu ewidencyjnego kosztów przez jednostkę.
2. Koszty według rodzaju (zespół 4) i ich zawartość merytoryczna.
3. Koszty według miejsc powstawania (zespół 5) i ich zawartość merytoryczna.
4. Ewidencja kosztów w poszczególnych układach ewidencyjnych (zespół 4, zespół 5, zespół 4 + 5).
5. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów w różnych układach ewidencyjnych.
6. Krąg kosztów - ewidencja obrotów wewnętrznych i kosztów obrotów wewnętrznych w różnych układach ewidencyjnych.

V. Wycena produktu gotowego i produkcji niezakończonej (produkcji w toku)
1. Możliwości wyceny zgodnie z UoR.
2. Możliwości wyceny zgodnie z MSR 2 Zapasy.
3. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych według UoR i Stanowiska krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości.

VI. Rozliczanie kosztów
1. Rozliczanie kosztów pośrednich (wydziałowych).
2. Rozliczanie kosztów komórek pomocniczych.

VII. Kalkulacja kosztów i ewidencja efektów kalkulacji
1. Istota, przedmiot i zadania kalkulacji.
2. Kalkulacja podziałowa prosta.
3. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami.
4. Kalkulacja fazowa bezpółfabrykatowa i półfabrykatowa.
5. Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i asortymentowa.
6. Kalkulacja produktów sprzężonych i ubocznych.

VIII. Rachunek kosztów zmiennych
1. Pojęcia kosztów stałych i zmiennych.
2. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych.
3. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych.
4. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych.

IX. Rachunek kosztów standardowych
1. Istota rachunku kosztów standardowych.
2. Standardowe koszty bezpośrednie.
3. Standardowe koszty pośrednie.
4. Ustalanie odchyleń od kosztów standardowych.
5. Ewidencja księgowa w przypadku stosowania kosztów standardowych.

X. Nowoczesne modele rachunku kosztów
1. Rachunek kosztów ABC.
2. Rachunek kosztów docelowych.
3. Rachunek kosztów cyklu życia produktów.
4. Rachunek kosztów jakości.
5. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia.

Czas trwania

16 godzin

Prelegenci

Ekspert FRR

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

Katowice

Moniuszki4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł brutto
1 299
Cena zawiera:
  • uczestnictwo, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/79/rachunek-kosztow-w-ewidencji-ksiegowej

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!