RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – WARSZTATY PRAKTYCZNE

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie od praktycznych zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz Krajowego Standardu Rachunkowości przez jednostki nie będące bankami i ubezpieczycielami. W trakcie szkolenia zaprezentowanych zostanie szereg przykładów liczbowych pozwalających na zrozumienie zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, a także przykładowa technika sporządzania tego sprawozdania wraz z przykładami do samodzielnego rozwiązania na zajęciach.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Terminy
08 10 2015 - 09 10 2015 - Wrocław
29 10 2015 - 30 10 2015 - Warszawa
03 12 2015 - 04 12 2015 - Kraków

Program:

1. Omówienie podstawowych zasad przygotowania rachunków przepływów pieniężnych zawartych w ustawie o rachunkowości, Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 1 i Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości Nr 7.

2. Struktura rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa).

3. Charakterystyka działalności operacyjnej:
a) porównanie metody bezpośredniej i pośredniej w działalności operacyjnej,
b) wpływ zmian w pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat z poszczególnymi pozycjami działalności operacyjnej przy zastosowaniu metody bezpośredniej i pośredniej (przykłady liczbowe),
c) omówienie poszczególnych pozycji działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia i pośrednia) oraz przedstawienie przykładów przyporządkowania operacji gospodarczych do działalności operacyjnej;

4. Charakterystyka działalności inwestycyjnej:
a) omówienie poszczególnych pozycji działalności inwestycyjnej,
b) przedstawienie przykładów przyporządkowania operacji gospodarczych w ramach:
– zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych,
– środków trwałych,
– długoterminowych aktywów finansowych do poszczególnych pozycji działalności inwestycyjnej.

5. Charakterystyka działalności finansowej:
a) omówienie poszczególnych pozycji działalności finansowej,
b) przedstawienie przykładów przyporządkowania operacji gospodarczych w ramach:
– zmiany stanu pozycji kapitału własnego,
– kredytów i pożyczek długo i krótkoterminowych, do poszczególnych pozycji działalności finansowej.

6. Zaprezentowanie przykładowej techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią:
a) omówienie etapów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych,
b) przykłady liczbowe (podstawowe transakcje).

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1290 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1190 zł/os + 23% VAT.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, anita.musial@akademiamddp.pl

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Artur Raciński – biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi Księgowe i Powiernicze S.A oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze” (PAR 2004), „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (PAR 2008/2011), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!