Szkolenie: Rachunek przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne (szkolenie dwudniowe)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rachunek-przeplywow-pienieznych-warsztaty-praktyczne-szkolenie-dwudniowe-36209-id9569

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie zawiera liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji,a także przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w trakcie szkolenia zasad zapewnia bezbłędne i bezproblemowe sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych. Elementem wyróżniającym formę szkolenia jest wykorzystanie przez uczestników przygotowanego przez prowadzącego arkusza kalkulacyjnego Excel. Aplikacje praktyczne rozwiązywane są zarówno na tablicy jak i na laptopach.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane jest do:

księgowych praktyków, pragnących zdobyć, uzupełnić, pogłębić lub zweryfikować swoją wiedzę,
kandydatów na biegłych rewidentów,
kandydatów na dyplomowanych księgowych.

Program szkolenia:

I. KWESTIE OGÓLNE DOTYCZĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Cele i istota rachunku przepływów pieniężnych.
Obowiązek sprawozdawczy z przepływów pieniężnych (podmioty zobligowane).
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w rachunku przepływów pieniężnych oraz w bilansie.
Najczęściej popełnianie błędy przy bilansowej prezentacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych.
Metody sporządzania cash flow – bilansowe prawa wyboru i ich konsekwencje w praktyce.
II. METODA BEZPOŚREDNIA SPORZADZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Istota metody bezpośredniej.
Organizacja systemu finansowo księgowego do przygotowania cash flow metodą bezpośrednią.
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.
III. METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Istota metody pośredniej.
Wynik finansowy oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow.
Działalność operacyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej, w tym m.in.:
Szczególne przypadki niezgodności amortyzacji w rachunku zysków i start z amortyzacją w cash flow.
Zasady ujmowania zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych.
Zasady ujmowania odsetek.
Szczególne zdarzenia w obrębie zapasów.
Podział należności i zobowiązań na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych.
Istota pozaoperacyjnych rozliczeń międzyokresowych.
Inne korekty i warunki ich powstawania.
Działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in.:
Nabycie i zbycie środków trwałych.
Zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu.
Działalność finansowa. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji w tym m.in. zasad specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów i pożyczek.
IV. PRZYKŁADY CAŁOŚCIOWE – DANE RZECZYWISTE
V. INDYWIDUALNE KONSULTACJE

Informacje o prelegentach:

Wykładowca: Paweł Sałdyka
Praktyk, autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Autor książki "Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania." Doświadczenie zdobył w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1107,00 - zł

Cena zawiera:

dwudniowe szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy i lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wysłanie zgłoszenia oraz dokonanie płatnosci do dnia 23 stycznia 2012r.

Wydarzenie: Rachunek przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne (szkolenie dwudniowe)