Szkolenie

Rachunkowość budżetowa a rachunkowość zarządcza urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej

O szkoleniu

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządczych aspektów wykorzystania informacji dostarczanych przez systemy informacyjne rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju i specyfiki działalności, w tym budżetu zadaniowego w ramach obowiązującego od 2011 roku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na szkoleniu omówione zostaną również typowe nieprawidłowości w organizacji rachunkowości występujące w urzędach wojewódzkich dotyczące rachunkowości budżetu wojewody i rachunkowości urzędów wojewódzkich jako dysponentów trzeciego stopnia.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie 1-dniowe dla: Urzędów Wojewódzkich oraz administracji zespolonej (Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, Komend Wojewódzkich Policji, Kuratoriów Oświaty, Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego, Wojewódzkich Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego) pełniących rolę dysponenta głównego lub dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz państwowych jednostek budżetowych jako dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia. Szkolenie przeznaczone jest również dla dysponentów państwowych funduszy celowych.

Program szkolenia

Główne założenia nowej ustawy o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych - wyodrębnianie w ustawie budżetowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich.
Wieloletni plan finansowy państwa oraz jego powiązanie z budżetem na dany rok i z budżetem zadaniowym.
Klasyfikacja budżetowa, klasyfikacja wydatków strukturalnych oraz budżet zadaniowy i ich rola w gospodarce budżetowej.
Mierniki finansowe i niefinansowe, a jednostki miary mierników, sposoby i koszty ich pomiaru - problem ogólny czyli "strategomania" wydziałów merytorycznych, typowe błędy związane z budową miernika i ich krytyka, np.: poczucie zadowolenia obywateli czy też odsetek osób pozytywnie oceniających pracę instytucji, dublowanie zadań w klasyfikacji budżetowej z zadaniami przyjętymi dla urzędów wojewódzkich w układzie zadaniowym.
Dysponowanie środkami budżetowymi w administracji zespolonej - rezerwy budżetowe jako źródło finansowania zadań zlikwidowanych form gospodarki pozabudżetowej.
Nowe zasady gospodarowania państwowymi funduszami celowymi - zasady funkcjonowania funduszy celowych w Policji, Straży Pożarnej, itp..
Certyfikacja wydatków z środków europejskich oraz zasady rozliczania dotacji z budżetu państwa, w tym na zadnia zlecone oraz w ramach programów rządowych " Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych", "Moje Boisko - Orlik 2012", "Radosna szkoła".
Nadrzędne zasady rachunkowości - system informacyjny rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej jako źródło danych dla celów zarządzania urzędem wojewódzkim i administracją zespoloną.
Rachunkowość budżetu wojewody a rachunkowość urzędu wojewódzkiego - typowe nieprawidłowości w organizacji rachunkowości urzędów wojewódzkich.
Zasady funkcjonowania planu kont dla budżetu państwa - wykaz kont nowego planu kont dla dysponenta głównego (części budżetowej) budżetu państwa, a rachunkowość budżetu wojewody.

Prelegenci

Cytat
Tomasz Wojtania - Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 listopada 2011
Siedziba Wolters Kluwer Polska

01-231 Warszawa

Płocka 5a

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 listopada 2011
Wolters Kluwer Polska

01-231 Warszawa

Płocka 5a

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł netto
480 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa, certyfikat udziału

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność przelewem na podstawie fk, którą uczestnicy otrzymają podczas szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!