Szkolenie: RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rachunkowosc-budzetowa-jednostki-samorzadu-terytorialnego-36454-id990

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA1. Ogólna charakterystyka budżetu JST i przepływów środków w budżecie
2. Akty prawne w rachunkowości budżetowej
• Ustawa o rachunkowości
• Ustawa o finansach publicznych
• Rozporządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
• Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej
• Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
• Zasady dokonywania zmian w polityce rachunkowości przez kierownika jednostki
3. Zmiany obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku
• Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na nowych kontach
• Likwidacja konta 761 – pokrycie amortyzacji
• Zasady ewidencji środków europejskich
• Zasady prowadzenia ewidencji księgowej nieruchomości
4. Inwestycje w JST
• Charakterystyka inwestycji w JST
o Rodzaje i zakres inwestycji
o Różnica pomiędzy remontem a inwestycją
• Realizacja inwestycji
o Finansowe przygotowanie do procesu inwestycyjnego
o Wykonywanie inwestycji.
o Wydatki niewygasające
o Rozliczanie inwestycji – ustalenie wartości , rozliczenie kosztów
o Ewidencja księgowa inwestycji
5. Majątek JST i gospodarowanie nim
• Rola polityki rachunkowości
• Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
• Amortyzacja i umarzanie środków trwałych
• Ewidencje:
- środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
6. Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego
• Cel i zakres Inwentaryzacji
• Metody inwentaryzacji
• Terminy i rodzaje inwentaryzacji
• Dokumentowanie i rozliczanie inwentaryzacji
7. Rozrachunki w jednostkach samorządu terytorialnego
• Charakterystyka rozrachunków i ich wycena
• Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami a także należności budżetowych
• Rozliczenie dochodów i wydatków budżetowych
• Ewidencja udzielonych dotacji dla JST
• Ewidencja pozostałych rozrachunków publicznoprawnych
• Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz pozostałych rozrachunków z pracownikami i ich ewidencjonowanie
• Ujmowania w księgach odpisów aktualizujących należności – nowe przepisy w zakresie odpisów aktualizujących
8. Koszty w jednostkach samorządu terytorialnego
• Charakterystyka kosztów, zasad ujmowania kosztów w księgach rachunkowych
• Klasyfikacja kosztów według rodzajów, podział na paragrafy
• Rozliczenia międzyokresowe kosztów
• Koszty a wydatki - różnice
9. Przychody w JST
10. Bilans oraz pozostałe sprawozdania finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego
• Zasady sporządzania bilansu z wykonania budżetu JST
• Zasady sporządzania bilansu jednostki budżetowej
• Zasady sporządzania rachunku zysków i strat
11. Kontrola zarządcza w zakresie rachunkowości
12.Podsumowanie , konsultacje

Informacje o prelegentach:

wykładowca z Instytutu Szkoleniowego Prawa i Podatków

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 922,50 - w cenę wliczono obszerne materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch

Cena zawiera:

cena obejmuje obszerne materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie: RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO